CAMCoop

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Wijlre | Limburg
Sluit 11 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De CAMCoop is een samenwerkingsverband van Beroepsorganisaties in het complementair-alternatieve zorgveld en onderhoudt als voornaamste activiteit een klachten en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Profiel voorzitter CAMCoop

De voorzitter functioneert op minimaal hbo-niveau en heeft meerjarige ervaring als bestuurder. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met de complementaire zorg in de breedste zin van het woord. Zij/hij beschikt liefst over ervaring en een netwerk op bestuurlijk niveau binnen de complementaire zorg. De voorzitter kan op strategisch en bestuurlijk niveau binnen een team samenwerkend opereren in de context van een sociocratisch bestuursmodel. Initiatief en pro-activiteit zijn daarbij een pre. De voorzitter manifesteert zich als een eigentijdse verbindende en dienende leider. Hij vervult met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur en kan met overtuiging de taak en de missie van de CAMCoop, met name ook richting de buitenwereld, overbrengen. De voorzitter heeft ervaring op het werkterrein van de complementaire zorg en is een voorvechter van vrije zorgkeuze. Politiek sensitief en in staat om te communiceren met mensen van verschillende niveaus en achtergronden. Hij is in staat daadkrachtig en onafhankelijk te opereren in het krachtenveld van de complementaire zorgwereld.

(Bestuurs)vergaderingen vinden bij voorkeur online plaats. Werkelijk gemaakte reiskosten worden tegen € 0,19 per km vergoed en er wordt een bescheiden vergoeding per kwartaal betaald.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de huidige interim-voorzitter onder telefoonnummer 0647094730 of via e-mail voorzitter@camcoop.nl

Sollicitaties zien wij graag voorzien van motivatie en C.V. tegemoet op hetzelfde e-mailadres.


Sluit 11 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"