CAMCoop

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Wijlre | Limburg
Sluit 11 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De CAMCoop is een samenwerkingsverband van Beroepsorganisaties in het complementair-alternatieve zorgveld en onderhoudt als voornaamste activiteit een klachten en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Profiel voorzitter CAMCoop

De voorzitter functioneert op minimaal hbo-niveau en heeft meerjarige ervaring als bestuurder. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met de complementaire zorg in de breedste zin van het woord. Zij/hij beschikt liefst over ervaring en een netwerk op bestuurlijk niveau binnen de complementaire zorg. De voorzitter kan op strategisch en bestuurlijk niveau binnen een team samenwerkend opereren in de context van een sociocratisch bestuursmodel. Initiatief en pro-activiteit zijn daarbij een pre. De voorzitter manifesteert zich als een eigentijdse verbindende en dienende leider. Hij vervult met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur en kan met overtuiging de taak en de missie van de CAMCoop, met name ook richting de buitenwereld, overbrengen. De voorzitter heeft ervaring op het werkterrein van de complementaire zorg en is een voorvechter van vrije zorgkeuze. Politiek sensitief en in staat om te communiceren met mensen van verschillende niveaus en achtergronden. Hij is in staat daadkrachtig en onafhankelijk te opereren in het krachtenveld van de complementaire zorgwereld.

(Bestuurs)vergaderingen vinden bij voorkeur online plaats. Werkelijk gemaakte reiskosten worden tegen ‚ā¨ 0,19 per km vergoed en er wordt een bescheiden vergoeding per kwartaal betaald.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de huidige interim-voorzitter onder telefoonnummer 0647094730 of via e-mail voorzitter@camcoop.nl

Sollicitaties zien wij graag voorzien van motivatie en C.V. tegemoet op hetzelfde e-mailadres.


Sluit 11 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Welzijn De Meierij heeft vacature voor Voorzitter van nieuwe Raad van Toezicht.
Voorzitter Raad van Commissarissen met juridisch profiel
Stichting Corridor te Rotterdam heeft vacature voor Lid RvT,
Forte GGZ heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
SWZP wonen Purmerend heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht voor de auditcommissie FinanciŽn.
Verbindion Nieuwegein heeft vacature voor Lid RvC met als profiel sport, marketing en externe betrekkingen.
Careander heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht met specifiek profiel voor CliŽntenzorg.
Cavent heeft vacature voor Voorzitter Raad van Toezicht.
STWT onderwijsorganisatie in Amsterdam heeft vacature voor Lid RvT.
Raad van Toezicht Stichting Primair Onderwijs Achterhoek zoekt Toezichthouder met juridische achtergrond.
De Vriezenhof heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
OPOZ te Zoetermeer heeft vacature voor lid Raad van Toezicht.
SKPOEL te Ettenleur heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT, profiel stadsonwikkeling.
Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof zoekt Lid RvT.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met politiek bestuurlijk profiel.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsleven.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Participatie en Inclusie.
Sportfondsen-Hillegom

"Naar begin pagina"