CARE Nederland

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 1 september 2021


Omschrijving Vacature

 

CARE Nederland ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, de positie van vrouwen te verbeteren en het mogelijk te maken voor gemeenschappen om op een duurzame manier in hun levensonderhoud te voorzien, met aandacht voor aanpassing aan klimaatverandering. De aanpak van CARE Nederland kenmerkt zich door het bewerkstelligen van gelijke rechten en kansen. Hierdoor creëren we structurele verandering, in nauwe samenwerking met partners, overheden en gemeenschappen ter plaatse. CARE Nederland is onderdeel van CARE International, een internationale ontwikkelingsorganisatie die actief is in meer dan 100 landen wereldwijd.

Raad van Toezicht

De directie van CARE Nederland rapporteert aan de Raad van Toezicht over het beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de directie met raad en daad ter zijde. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De aandachtsgebieden van de voorzitter van de Raad van Toezicht sluiten aan bij de ambities die CARE Nederland voor de komende jaren heeft vastgesteld in de ‘Strategic Roadmap 2022-2026’. Het betreft het versterken van de financieringsbasis van CARE Nederland (op basis van een meerjarig budget en financieringsstrategie) en het gericht inzetten op verschillende aspecten van organisatie ontwikkelingmet oog voor systeemverandering. Daarnaast heefthet realiseren van impact op programma niveau de aandacht, evenals beleidsbeïnvloeding ten behoeve van armoedebestrijding en gelijkheid. Daarbij ligt de nadruk op ‘equitable partnerships’: een gelijkwaardige manier van omgaan met partners wereldwijd.

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht heeft kennis op het gebied van organisatieontwikkeling. Daarnaast zijn inhoudelijke kennis van en ervaring met de ambities van CARE Nederland op het gebied van partnerschappen, belangenbehartiging, impact realisatie, alsook de internationale context en het netwerk waarbinnen de organisatie opereert een pré. De nieuwe voorzitter heeft stevige ervaring als bestuurder en toezichthouder in complexe en / of politieke omgevingen en bij voorkeur een solide financiële achtergrond.

Nadrukkelijk zoekt CARE Nederland een ‘boegbeeld’ om de missie van CARE Nederland uit te dragen en te ondersteunen. Daarnaast dient de nieuwe voorzitter de organisatie ook in nationaal en internationaal verband te kunnen vertegenwoordigen en positioneren. Hierbij gaat het om de strategische profilering en positionering van CARE Nederland met het oog op fondsenwerving en nieuw te vormen partnerschappen, alsook om de formele vertegenwoordiging van CARE Nederland binnen de Council van CARE International.

CARE Nederland staat voor diversiteit en inclusiviteit en wenst dit ook uit te stralen in de Raad van Toezicht. Voor de bezetting en opvolging van de Raad van Toezicht streeft CARE Nederland naar een verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, een goede mix van mannen en vrouwen en een evenwichtige verdeling van leeftijden en afkomsten.

Nadere informatie over de algemene profielschets van de Raad van Toezicht en de vereiste competenties van haar leden wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Taken

De functie van voorzitter van de Raad van Toezicht laat zich op hoofdlijnen als volgt omschrijven:

 • Houden van toezicht op het realiseren van het doel van CARE Nederland, op de algemene financiële situatie en risicobeheersing, alsmede op het intern en extern functioneren van het Bestuur (de directie).
 • Houden van toezicht op het realiseren van de ambities en strategische doelen zoals verwoord in de ‘Strategic Roadmap 2021-2026’ van CARE Nederland, alsmede op de aansluiting tussen de jaarplancyclus en de Roadmap.
 • Vervullen van de rol van werkgever t.a.v. het Bestuur, adviseren van het Bestuur bij de uitvoering van zijn rol, meedenken met het Bestuur zonder de zelfstandige positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Bestuur uit het oog te verliezen.
 • Klankborden met betrekking tot organisatie ontwikkeling, systeemverandering, partnerschappen, belangenbehartiging en impact realisatie.
 • Het faciliteren van de relatie tussen de CARENederlandorganisatie (werknemers) en de Raad van Toezicht.
 • Klankborden met betrekking tot de Ondernemingsraad.
 • FunctionerenalslidvandeRemuneratiecommissie.
 • Goedkeuren van besluiten van het Bestuur tot het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede het de strategische en operationele plannen.
 • Voorzitten van circa 6 vergaderingen per jaar (reguliere vergaderingen en enkele themasessies).
 • Inzetten van het eigen netwerk of het leggen vancontacten ten behoeve van de organisatie.
 • Functioneren als lid van de Council van CARE International, het vertegenwoordigen en positioneren van CARE Nederland binnen de Council en het onderhouden van het netwerk. Deelname aan circa 8 internationale vergaderingen per jaar (International Council vergaderingen en gerelateerde commissies).
 • Vertegenwoordigen en positioneren van CARE Nederland bij relevante organisaties en netwerken, in nationaal en internationaal verband.

 

Ervaring en competenties

 • Heeft grote affiniteit met de missie en doelstellingen van CARE Nederland.
 • Beschikt over een relevant netwerk binnen en buiten Nederland.
 • Heeft tijd beschikbaar voor de rol en uitvoering van bovengenoemde taken.
 • Is onafhankelijk in denken en handelen.
 • Is internationaal maatschappelijk betrokken.
 • Draagt bij aan de complementariteit binnen de Raad van Toezicht.
 • Beschikt over stevige ervaring als bestuurder en toezichthouder in de private en/o fpublieke sector, in complexe en/of politieke omgevingen.
 • Dient deskundigheid en ervaring te hebben op het gebied van organisatie ontwikkeling.
 • Heeft ervaring op het gebied vanfinanciën, partnerschappen, belangenbehartiging en impact realisatie in een internationale maatschappelijke context is een pré.

 

Wat biedt CARE Nederland?

 • De mogelijkheid om middels uw kennis en expertise bij te dragen aan de realisatie van een sociaal rechtvaardige wereld.
 • Tijdelijke aanstelling van 4 jaar met mogelijkheid tot verlengen.
 • Het betreft een onbezoldigde functie waarbij gemaakte kosten worden vergoed.

CARE Nederland heeft een ‘zero tolerance’ beleid ten aanzien van seksuele uitbuiting en neemt deel aan de Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme (Misconduct Disclosure Scheme — SCHR).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bent u geïnteresseerd in deze functie en voldoet u aan het gezochte profiel, dan kunt u via deze link uw sollicitatie versturen vóór 1 september 2021 naar: https://cvselection.net/voorzitter-raad- van-toezicht-chair-of-the-supervisory-council

Voor meer informatie, kunt u mailen naar recruitment@carenederland.org. De HR afdeling zal zorgen dat uw vragen worden beantwoord. Daarnaast zijn twee huidige leden van de Raad van Toezicht beschikbaar voor aanvullende vragen en hiervoor hebben zij tijdslots gereserveerd op 17 en 18 augustus tussen 18.00-20.00 uur.

 • Zolang de vacature nog zichtbaar is blijft reageren mogelijk.
 • Voor meer informatie over CARE Nederland kunt uonze website bezoeken: www.carenederland.orgAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluit 1 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"