Centraal Nederland (CN )

Lid raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nunspeet | Gelderland
Sluit 1 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

Centraal Nederland (CN) is een onderwijsadviesbureau en zorgaanbieder dat in de traditie van het protestants-christelijk onderwijs staat en in het hele land actief is. De organisatie biedt jeugdhulp en onderwijsadvies met als doel ieder kind tot zijn recht te laten komen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nunspeet en er zijn regiokantoren in Kampen en Moordrecht.

Onderwijsadvies, dyslexiezorg en jeugd ggz zijn de belangrijkste werkvelden. CN werkt samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties. De klantenkring van CN als zorgaanbieder bestaat uit scholen, gemeenten, kinderen, jongeren en hun ouders. De zorg wordt in de directe omgeving van de klanten verleend vanuit de 3 vestigingen en ruim 70 behandellocaties.
De stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder en het interne toezicht berust bij een Raad van Toezicht (RvT). Leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar.

De RvT houdt toezicht op het bestuur, adviseert het bestuur, fungeert als klankbord van het bestuur en is werkgever van het bestuur. Minimaal vier keer per jaar vergadert de RvT met de bestuurder. Daarnaast neemt de RvT deel aan enkele andere activiteiten van de Stichting.

De RvT streeft bij haar samenstelling naar balans en diversiteit qua m/v, leeftijd, werkervaring (bedrijfsleven/non-profitsector) en competenties. Elk lid brengt een specifieke deskundigheid in. Voor de invulling van de posities van voorzitter en leden van de RvT wordt een profielschets gebruikt die naast de verschillende expertises wordt gelegd.
Centraal Nederland is op dit moment op zoek naar:

2 leden Raad van Toezicht
Bij voorkeur profiel Zorg/Jeugdhulp en profiel Financiën

 

Profiel van een lid van de RvT
Een toezichthouder bij CN heeft een open blik op onderwijs en zorg, brede maatschappelijke interesse en een interessant netwerk. Het lid is in staat om als stevige mee- en tegendenker op te treden voor de directeur-bestuurder. Het lid is een professional die zich laat aanspreken door begrippen als: innovatie, strategie, menselijke maat, aandacht, vakmanschap, beroepstrots, beleid en bestuur en weet hierbij voortdurend het kind, het onderwijs en de zorg als centraal aandachtspunt te houden. Het lid heeft hart voor onderwijs en zorg en voelt zich thuis bij de identiteit van CN: onderschrijving van doel en grondslag van de stichting zoals verwoord in de statuten. CN staat open voor andere en vernieuwende perspectieven. Dit betekent dat ervaring als toezichthouder niet noodzakelijk is.

 

Profiel toezichthouder Onderwijs
Dit lid dient te voldoen aan het algemene profiel en beschikt daarnaast over kennis van het onderwijs en heeft oog voor actuele ontwikkelingen en mogelijkheden voor innovatie bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Kent de doelgroep van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en brengt een verfrissende blik. Heeft daarnaast een visie op onderwijskwaliteit en -opbrengsten.

 

Profiel toezichthouder Zorg/Jeugdhulp
Dit lid dient te voldoen aan het algemene profiel en beschikt daarnaast over kennis van het zorgstelsel in ons land en met name de dyslexiezorg en de jeugd ggz. Ervaring op dit terrein is een pré.

 

Profiel toezichthouder Bestuurlijk/Juridisch
Dit lid dient te voldoen aan het algemene profiel en heeft daarnaast bestuurlijke ervaring bij organisaties in het maatschappelijk veld. Heeft oog voor positionering en ontwikkeling van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke opdracht en met oog voor de vele stakehouders. Daarnaast is juridische deskundigheid een pré.

 

Profiel toezichthouder Financiën
Dit lid dient te voldoen aan het algemene profiel en heeft daarnaast financiële deskundigheid en ervaring. Kritisch toezicht op de financiën en een klankbord voor de bestuurder zijn belangrijk. Daarnaast zijn het kunnen interpreteren van cijfers en inzicht in strategische implicaties voor de langere termijn noodzakelijk.

 

Profiel voorzitter
De voorzitter dient te voldoen aan het algemene profiel van een lid en aan een of meer hiervoor vermelde specifieke profielen. Daarnaast dient de voorzitter te beschikken over leidinggevende kwaliteiten.

 

Vergoeding
Voorzitter en leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse vergoeding die binnen de maximale vrijwilligersvergoeding (thans € 1.900,– per jaar) blijft. De ondergrens bedraagt € 1.500,–.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Inlichtingen
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Roel Brandwijk, voorzitter RvT, via 06-12958845.

Reacties
Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 1 juli a.s. gericht worden aan Centraal Nederland, t.a.v. Voorzitter Raad van Toezicht via lvandasselaar@centraalnederland.nl onder vermelding van vacaturenummer 2023-05.


Sluit 1 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"