De Graafschap

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Communicatie en supporterszaken

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Doetichem | Gelderland
Sluit 2 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Negen jaar geleden is het kennisdomein Supporterszaken en Communicatie toegevoegd aan de verschillende portefeuilles binnen de Raad van Commissarissen van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. De Graafschap is nu op zoek naar een opvolger voor dit domein.

Over de Raad van Commissarissen

Betaald Voetbal De Graafschap B.V. heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze raad is toezichthouder. De RvC-leden zien er op toe dat het beleid van de club wordt nageleefd. Om zo goed mogelijk toezicht te kunnen houden is er maandelijks een vergadering. Het dagelijks bestuur rapporteert in deze vergadering aan de Raad van Commissarissen. Binnen de Raad heeft eenieder zijn kennisgebied. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Binnen de controlerende rol kan het dagelijks bestuur ook te allen tijde een beroep doen op het adviserende vermogen van de RvC en geeft de RvC ook op lopende zaken haar advies. Daarbij wordt de adviesvraag per kennisgebied bij een commissaris of de voltallige RvC neergelegd.

Gewenste eigenschappen

Iedere commissaris beschikt over de vereiste kennis om de bedrijfsvoering, de financiële resultaten en ondernemingsresultaten in algemene zin te kunnen beoordelen. De commissarissen hebben bovendien als verplichting om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.

Ieder individueel lid van de Raad van Commissarissen:

 • heeft bestuurlijke ervaring;
 • heeft het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • heeft een onafhankelijk positief kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder en durft in te grijpen indien nodig;
 • heeft de durf om binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen;
 • heeft en onderhoudt een breed netwerk dat hij of zij ten dienste kan stellen van de organisatie;
 • heeft voldoende tijd (enkele tot tientallen uren per maand) beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan deze functie. Dit binnen een organisatie met een grote diversiteit aan werkzaamheden met vaak complexe en ad hoc situaties, waarin veel belangen en emoties spelen.
 • onderschrijft de uitgangspunten uit het D’ran-plan en staat voor de kernwaarden Trots, D’ran, eerlijk, samen en genieten;
 • mag geen bestuurlijke functie vervullen, noch financiële belangen hebben bij een andere betaald voetbalorganisatie. De KNVB regelgeving is hierin leidend.

De Commissaris supporterszaken en communicatie heeft aanvullend:

 • binding met de Achterhoek en de achterban van De Graafschap;
 • goede contacten met de achterban van De Graafschap en weet wat er speelt bij de achterban;
 • goede kennis van communicatie en marketing;
 • goede communicatieve vaardigheden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben jij de geschikte kandidaat om enkele tot tientallen uren (afhankelijk van de situatie waar de club in verkeert) per maand in de club te steken als commissaris? Stuur dan uiterlijk op 1 oktober a.s. een sollicitatie en CV naar susan.keizer@degraafschap.nl.


Sluit 2 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"