De Graafschap

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Communicatie en supporterszaken

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Doetichem | Gelderland
Sluit 2 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Negen jaar geleden is het kennisdomein Supporterszaken en Communicatie toegevoegd aan de verschillende portefeuilles binnen de Raad van Commissarissen van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. De Graafschap is nu op zoek naar een opvolger voor dit domein.

Over de Raad van Commissarissen

Betaald Voetbal De Graafschap B.V. heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze raad is toezichthouder. De RvC-leden zien er op toe dat het beleid van de club wordt nageleefd. Om zo goed mogelijk toezicht te kunnen houden is er maandelijks een vergadering. Het dagelijks bestuur rapporteert in deze vergadering aan de Raad van Commissarissen. Binnen de Raad heeft eenieder zijn kennisgebied. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Binnen de controlerende rol kan het dagelijks bestuur ook te allen tijde een beroep doen op het adviserende vermogen van de RvC en geeft de RvC ook op lopende zaken haar advies. Daarbij wordt de adviesvraag per kennisgebied bij een commissaris of de voltallige RvC neergelegd.

Gewenste eigenschappen

Iedere commissaris beschikt over de vereiste kennis om de bedrijfsvoering, de financiële resultaten en ondernemingsresultaten in algemene zin te kunnen beoordelen. De commissarissen hebben bovendien als verplichting om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.

Ieder individueel lid van de Raad van Commissarissen:

 • heeft bestuurlijke ervaring;
 • heeft het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • heeft een onafhankelijk positief kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder en durft in te grijpen indien nodig;
 • heeft de durf om binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen;
 • heeft en onderhoudt een breed netwerk dat hij of zij ten dienste kan stellen van de organisatie;
 • heeft voldoende tijd (enkele tot tientallen uren per maand) beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan deze functie. Dit binnen een organisatie met een grote diversiteit aan werkzaamheden met vaak complexe en ad hoc situaties, waarin veel belangen en emoties spelen.
 • onderschrijft de uitgangspunten uit het D’ran-plan en staat voor de kernwaarden Trots, D’ran, eerlijk, samen en genieten;
 • mag geen bestuurlijke functie vervullen, noch financiële belangen hebben bij een andere betaald voetbalorganisatie. De KNVB regelgeving is hierin leidend.

De Commissaris supporterszaken en communicatie heeft aanvullend:

 • binding met de Achterhoek en de achterban van De Graafschap;
 • goede contacten met de achterban van De Graafschap en weet wat er speelt bij de achterban;
 • goede kennis van communicatie en marketing;
 • goede communicatieve vaardigheden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben jij de geschikte kandidaat om enkele tot tientallen uren (afhankelijk van de situatie waar de club in verkeert) per maand in de club te steken als commissaris? Stuur dan uiterlijk op 1 oktober a.s. een sollicitatie en CV naar susan.keizer@degraafschap.nl.


Sluit 2 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"