Commissie Meijers

Secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Betaalde baan | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 30 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Commissie Meijers is een onafhankelijke groep van juridische experts die de Europese instellingen (de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement) en de Eerste en Tweede Kamer (ongevraagd) adviseert over het Europese straf-, asiel-, migratie-, privacy-, non-discriminatie- en institutioneel recht. De Commissie Meijers bevordert de openbare en democratische besluitvorming, het respect voor mensenrechten en de waarborging van de toegang tot de rechter in het proces van de Europese samenwerking op het gebied van justitie, migratie en veiligheid. De Commissie Meijers formuleert zo vroeg mogelijk een wetenschappelijk oordeel over de mensenrechtelijke en democratische implicaties van nieuwe Europese voorstellen die betrekking hebben op deze beleidsterreinen. De Commissie Meijers bestaat uit hoogleraren, onderzoekers, rechters en advocaten die gespecialiseerd zijn in verschillende Europeesrechtelijke onderwerpen. De Commissie wordt ondersteund door andere aanverwante organisaties.

Per direct is er een vacature voor de functie van
Secretaris m/v/x voor 32 uur

Functieomschrijving
De secretaris vervult de spilfunctie in het dagelijks functioneren van de Commissie Meijers. De secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten van de Commissie en de communicatie met leden en externe partijen. De secretaris levert een inhoudelijke bijdrage aan de producties van de Commissie, in de eerste plaats door het redigeren van alle notities, maar ook door het zelf schrijven van concepten. De secretaris treedt daarnaast op als penningmeester van de Commissie door het beheren van de financiële zaken en het schrijven va de begroting en het financieel jaarverslag. De secretaris coördineert het project van de Commissie over de rechtsstaat en begeleidt de junior medewerker voor dit project. Belangrijke beslissingen neemt de secretaris in overleg met het dagelijks bestuur van de Commissie.

Taken

 • Organiseren, voorbereiden en afwikkelen van vergaderingen, werkbezoeken en

  bijeenkomsten van de Commissie en contact onderhouden met de leden.

 • Bijhouden en signaleren van politieke ontwikkelingen op de bovengenoemde thema ́s op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken.
 • De Commissie adviseren over de mogelijkheden van (strategische) beïnvloeding en actieve lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel.
 • Opbouwen en onderhouden van netwerken relevant voor het werk van de Commissie

  waaronder (Euro)-parlementariërs, ambtenaren en non-gouvernementele organisaties.

 • Verrichten van onderzoek op bovengenoemde thema ́s en het opstellen van conceptadviezen, brieven, speeches, artikelen (voor de website).
 • Zelfstandig of in delegatieverband vertegenwoordigen van de Commissie bij bijeenkomsten/ hoorzittingen van Nederlandse en Europese wetgeving- en beleidsorganisaties.
 • Onderhouden van contacten met ondersteunende organisaties.
 • Fondsenwerven, schrijven van (jaar)rapportages, beheer van website en sociale media.
 • Beheren van de financiële zaken van de Commissie: rekeningen, begrotingen en financiële verslagen.
 • Begeleiden van stagiairs/junior medewerkers.

 

Uw profiel
U beschikt over een afgeronde juridische opleiding met aantoonbare ervaring en interesse voor het werkveld van de Commissie Meijers. U heeft inzicht in de Nederlandse en de Europese politieke verhoudingen en wetgevingsprocessen. U heeft ervaring op het gebied van beleidsbeïnvloeding, u bent proactief en organisatorisch sterk en u beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen. Belangrijke beslissingen neemt u in overleg met de leden van de commissie, maar hiernaast wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. U heeft een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift. Het spreken van Frans en Duits is een pre. U heeft enige ervaring met fondsenwerving en het beheer van financiën.

 

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 9. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een jaar. Wij bieden een uitdagende en inspirerende werkomgeving en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3% (een dertiende maand). Formeel komt u in dienst bij de Stichting Migratierecht Nederland te Amsterdam, die het secretariaat van de Commissie Meijers huisvest. U ressorteert onder de directeur van die stichting. Functionele aansturing geschiedt door de voorzitter van de Commissie Meijers.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bij vragen over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Commissie Meijers, Prof. Ashley Terlouw, tel 06 14 31 69 73 en email: post@commissie-meijers.nl.

Stuur uw sollicitatiebrief vóór 30 januari 2022 aan het secretariaat van de Commissie Meijers via: post@commissie-meijers.nl.


Sluit 30 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Ambtelijk secretaris vacature bij Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.

"Naar begin pagina"