Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Kwaliteit van Zorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Ermelo | Overijssel
Sluit 31 juli 2022


Omschrijving Vacature

 

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland zoekt Lid RvT, 

Aandachtsgebied kwaliteit van zorg, taak secretaris.

 

Bij de RvT berusten alle taken en bevoegdheden, die krachtens de wet en de statuten van de CZMN aan hem worden opgedragen. De RvT heeft een zwaarwegende adviesfunctie, waarbij gevraagd en ongevraagd het bestuur en de directeur worden geadviseerd. De RvT vergadert vier keer per jaar, waarvan drie keer met de voorzitter en de penningmeester van het bestuur en de directeur. Eén keer per jaar wordt er vergaderd met het voltallige bestuur en de directeur. Tevens wordt deelgenomen aan de Algemene Ledenvergaderingen in het voor- en najaar, aan themabijeenkomsten en aan werkbezoeken.

Profiel:

 • Kennis en ervaring met het aandachtsgebied kwaliteit van zorg.
 • WO-denk- en werkniveau.
 • Teamspeler met een kritische geest.
 • Bestuurlijke kennis en ervaring met de zorg in het algemeen, en binnen het sociaal domein in het bijzonder.
 • Relevant netwerk in het werkgebied van de CZMN.
 • Woonachtig in het werkgebied van de CZMN, bij voorkeur in de regio Noord-Veluwe.
 • Voldoende tijd om volwaardig invulling te geven aan de taken als lid RvT.
 • Kennis van en handelend overeenkomstig de Governancecode Zorg.
 • Vanwege de huidige samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Wij bieden:

 • Een uitdagende functie als lid RvT in een zorgomgeving die volop in ontwikkeling is.
 • Een vergoeding van € 1.800,-/jaar (onbelaste vrijwilligersvergoeding) en voor reiskosten.

 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Achilles Vink, voorzitter RvT, via e-mail of telefoon: 06 5130 1902.

Solliciteren:

U kunt uw motivatiebrief met CV tot uiterlijk 31 juli per e-mail sturen.

Benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2022

.


Sluit 31 juli 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"