De Raad voor Cultuur

Coördinerend secretaris Culturele Basisinfrastructuur

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Betaalde baan | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 11 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van regering en parlement over het kunst-, ontwerp, erfgoed- en mediabeleid. Hij adviseert zowel over algemeen beleid en regelgeving, als over concrete beslissingen, zoals subsidiebeschikkingen. De raad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit. De raad werkt projectmatig. Adviezen en andere publicaties van de raad worden in de regel voorbereid door projectcommissies, die voor de duur van een adviestraject in het leven worden geroepen.

De raad is een netwerkorganisatie. In de raad hebben acht leden zitting. Daarnaast is er een pool van circa 160 adviseurs verbonden aan de raad, uit alle windrichtingen van het cultuur- en mediaveld, die betrokken kunnen worden bij een advies. De raad en commissies worden ondersteund door het bureau: een vast team met een directeur, ca 15 inhoudsdeskundigen, directiesecretaris, secretariaat, facilitair medewerker, financieel medewerker, jurist, ICT-adviseur en medewerkers woordvoering/communicatie. Het bureau wordt tijdelijk versterkt met experts voor lopende adviestrajecten, trainees/stagiaires en flink uitgebreid gedurende de BIS-beoordelingsperiode. Als coördinerend secretaris maak je onderdeel uit van het vaste team op het bureau.

Werkzaamheden
Als coördinerend secretaris voor de Culturele basisinfrastructuur (BIS) vervul je een spilfunctie. Je bent projectleider voor het beoordelingsproces van de vierjaarlijkse subsidieaanvragen uit het hele culturele veld (zoals Nationale Opera en Ballet, Dutch Design Week, Dox, Internationaal Filmfestival Rotterdam) en coördineert de monitoring van deze instellingen door de Raad voor Cultuur.

Eén keer in de vier jaar brengt de Raad voor Cultuur (RvC) advies uit aan de minister van OCW over de samenstelling van de culturele basisinfrastructuur (BIS), daarna volgt de monitoring van de BIS-instellingen. Jij weet als coördinerend secretaris en projectleider van het beoordelingsproces de inhoudelijke expertise van secretarissen, commissie- en raadsleden te verbinden met cruciale ondersteunende processen (financieel, juridisch, ict, communicatie, drukwerk, vormgeving). Je coördineert de werving en ondersteuning van ca. 100 experts met een diverse achtergrond voor de beoordelings- en monitoringscommissies en managet de tijdelijke versterking van het bureau.

Daarnaast stuur je als rechterhand van de directeur de ondersteunende werkprocessen aan (financiën, juridisch, facilitair, secretariaat, communicatie). Je functioneert als klankbord en aanspreekpunt voor de betrokken medewerkers en hakt waar nodig knopen door. Je hebt plezier in het werken aan verdere professionalisering van de organisatie en bent in staat hiervoor verantwoordelijkheid te nemen (bijvoorbeeld vernieuwing ICT-omgeving, verbetering relatie/contactbeheer, werkprocessen rond drukwerk/vormgeving, implementatie communicatiestrategie, archiefbeheer etc.)

Inhoudelijk ben je in staat om over de breedte van het werkterrein bij te dragen aan de advisering door de Raad. In de regel ben je niet zelf de eerstverantwoordelijke expert die een commissie ondersteunt. Wel neem je bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor cultuureducatie, een thema dat in verschillende adviezen terugkomt, of spring je bij als een advies onder druk snel af moet komen.

Functie-eisen
•    academisch werk- en denkniveau;

•    kennis van en ervaring met de actuele discussies in het culturele werkveld zijn een pre, affiniteit met en gevoel voor de cultuursector is een must;

•    je bent een ervaren trekker van teams, die ook onder hoge druk tijdige resultaten borgt en daarbij scherp oog houdt voor de spirit in het team en de menselijke kant van de organisatie;

•    je bent inhoudelijk en strategisch sterk en hebt een fijne pen;

•    je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet spanningen weg te nemen en te overbruggen;

•    je hebt hart voor de ondersteunende werkprocessen, bent procesmatig sterk en bent in staat hier samen met alle betrokken medewerkers verantwoordelijkheid voor te nemen;

•    je combineert betrokkenheid bij het werk met een gezonde dosis relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd). Je wordt, afhankelijk van kennis en ervaring, ingeschaald in schaal 13 (€ 4367,40 – € 6547,52) of 14 (€ 4927,85 – € 7237,92). Standplaats is Den Haag.

Bijzonderheden
De raad streeft ernaar de diversiteit in het personeelsbestand verder te vergroten. Belangstellenden met een migratieachtergrond worden daarom uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Sollicitatie
Uw interesse voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte toelichting (PDF- of Word-bestand), tot 11 januari 2022 in te sturen via de volgende link:
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/coordinerend-secretaris-culturele-basisinfrastructuur-OCW-2021-0335

De sollicitatiegesprekken vinden fysiek plaats op 19 januari 2022.

Contactpersonen
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jakob van der Waarden, directeur, 070-310 66 86 of via mail.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Egidio Memeo, directiesecretaris, 06-42026618.


Sluit 11 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Nictiz te Den Haag heeft vacature voor een Bestuurssecretaris.
Cliëntenbelang Amsterdam heeft vacature voor een Directiesecretaris.

"Naar begin pagina"