Stichting de Loohof Zetten

Bestuursvoorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Zetten | Gelderland
Sluit 22 december 2021


Omschrijving Vacature

 

De Christelijke Stichting voor Huisvesting van Ouderen in de gemeente Overbetuwe, de Loohof, beheert en verhuurt woningen voor ouderen in een kleinschalig complex in Zetten. Daarnaast exploiteert de stichting een Ontmoetingscentrum waar oud en jong gebruik van maken voor activiteiten en zorgfuncties.

Om mee te denken over én mee te werken aan het beheren en ontwikkelen van huisvesting voor ouderen voor nu en in de toekomst zoekt het bestuur van de Loohof:

2 bestuursleden,
voorzitter en penningmeester

 

Achtergrond informatie

De Loohof bestaat uit een complex van 48 seniorenwoningen in Zetten, gemeente

Overbetuwe. De Loohof is eigendom van de Protestants Christelijke Stichting voor huisvesting van ouderen in de gemeente Overbetuwe. De Stichting is in 1969 opgericht door de

verschillende PC kerkgemeenschappen in Zetten en nabije omgeving met als doel, huisvesting voor senioren te realiseren. De woningen van de Loohof worden door de Stichting beheerd en verhuurd aan huurders van alle gezindten die binnen de doelgroep passen.

De stichting werkt met een bestuursmodel bestaande uit een driehoofdig bestuur en een raad van toezicht. De RvT wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemers; het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding, het beheer, de exploitatie en administratie van de stichting.

Het bestuur wordt voor de uitvoerende taken ondersteund op technisch/onderhoud gebied, verhuur/financiële zaken en een secretariaat.

Na een bestuurlijke hervorming in 2018 zijn er door het bestuur flinke stappen gemaakt. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan een grootschalig renovatieproject van de woningen. De stichting voert een toekomstgericht beleid en denkt actief na over wonen voor ouderen nu en in de nabije toekomst. Om tot een getrapt rooster van aftreden te komen is het bestuur op zoek naar de invulling voor de functies van Voorzitter en Penningmeester. De functie van voorzitter is per februari 2022 vacant. De huidige penningmeester van het bestuur neemt eind 2022 afscheid; het jaar 2022 wil het bestuur benutten om met een dubbele bezetting van deze post ruimte te creëren om toekomstgericht mee te ontwikkelen.

De bestuursfuncties zijn op vrijwillige basis. De gemiddelde tijdsbesteding is twee dagdelen per maand. Aan de bestuursleden wordt de maximaal fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding toegekend.

Voor de bestuursfuncties zijn functieprofielen opgesteld. Deze profielen zijn beschikbaar op de website van de stichting, www.deloohofzetten.nl.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wilt u een bijdrage leveren aan het wonen voor ouderen op de Loohof in Zetten? Stuur uw motivatie en CV dan per mail naar info@deloohofzetten.nl en geef daarbij aan voor welke van de beide functies u in aanmerking wilt komen.

De reactietermijn sluit op woensdag 22 december 2021. De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 11 januari 2022. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en de secretaris van het bestuur. De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden.

Voor vragen over de stichting of de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met de heer Jan Luursema, secretaris van het bestuur, telefoon 06- 5317 8681


Sluit 22 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Landelijk Platform Wereldwinkel zoekt Bestuurslid netwerkcommunicatie.
Zonnebloemregio Veen & Vechtstreek zoekt bestuurder.
Penningmeester gezocht voor de Stichting De Hond Kan De Was Doen.
Energiefonds Utrecht zoekt bestuurder - secretaris.
Stichting Serviceflat De IJssel heeft een vacature voor een bestuursvoorzitter.
Stichting Assen Sportstad zoekt Voorzitter Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Secretaris Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Penningmeester Bestuur.
Lokale omroep RTV Katwijk zoekt Bestuurslid.
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"