De Vriezenhof

lid raad van Toezicht (Lid RvT)

Woningbouw

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Vriezenveen | Overijssel
Sluit 29 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Vriezenhof baseert zich op een (protestants) christelijke grondslag. Wij zien ieder mens als waardevol. Hoe anders die mogelijk ook is dan wij zelf. Wij geloven dat iedereen recht heeft op liefde, aandacht en zorg en dat wij, daar waar dat in ons vermogen ligt, onze bijdrage daaraan mogen/ moeten leveren.  Elkaar respecteren is een vanzelfsprekendheid.

De Vriezenhof heeft een woonzorgcentrum gelegen in het dorp Vriezenveen. Dit biedt plaats aan 57 ouderen. Wij bieden de meeste bewoners verblijf met behandeling. Daarnaast worden zorg en diensten verleend aan ca. 225 mensen in de aanleuncomplexen en in de wijk, bestaande uit wijkverpleging en verzorging, huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding. Er werken 235 medewerkers (ca. 103 fte); daarnaast zijn 160 vrijwilligers en een aantal stagiaires actief.

Binnen de raad van toezicht is per 1 januari 2022 een vacature vanwege het einde van de zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht met als aandachtspunt Duurzaam organiseren van de zorg.

Duurzaam organiseren van de zorg: Binnen dit gebied gaat het om de financiële duurzaamheid van de organisatie, maar ook om het vastgoed en uiteraard de ecologische duurzaamheid. Duurzaam organiseren van de zorg is het aandacht hebben voor de brede context die bijdraagt aan deze duurzaamheid.

Voor alle leden van de raad van toezicht geldt, dat zij zich moeten herkennen in het volgende profiel:

 • Onderschrijven van de Christelijke identiteit en doelstelling van de stichting
 • Minimaal HBO en bij voorkeur academisch werk- en denkniveau
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder
 • Affiniteit en inzicht in zorgsector en in cliëntbelangen
 • Kunnen functioneren in teamverband permanente ontwikkeling van eigen professionaliteit en deskundigheid
 • In staat om feedback te geven en reflectie toe te passen op eigen handelen en prestaties
 • Regelmatig evalueren van eigen handelen en dat van andere leden
 • Communicatief sterk: moedig, onafhankelijk, doortastend en kritisch
 • Hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Beschikken over het vermogen om het bestuur adviserend terzijde te staan en tevens het uitgezette beleid en functioneren van het bestuur te kunnen toetsen
 • Voldoende tijd en energie en deze ook ter beschikking willen stellen
 • Bereidheid vakkennis bij te houden en relevante ontwikkelingen te volgen
 • Affiniteit hebben met de regio
 • Beschikken over relevante netwerken
 • Verklaring van goed gedrag kunnen overleggen

 

Wat vragen wij specifiek van de kandidaat

 • Beschikken over een relevant netwerk in bouw of woningbouwcoöperatie en deze op onafhankelijke wijze kunnen inzetten voor de Vriezenhof
 • Beschikken over bedrijfseconomische en financiële kennis om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen
 • Beschikken over kennis van de financiering van de gezondheidszorg
 • Kunnen inschatten van (financiële) risico’s
 • Beschikken over kennis en ervaring op gebied van risicomanagement

 

Wat bieden wij?

 • Een vooruitstrevende organisatie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor volop in beweging is.
 • Een organisatie die met meerdere partijen in overleg is inzake de toekomst van het gebouw De Vriezenhof.
 • Een vergoeding die past binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure

Een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en een lid van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, maakt een eerste briefselectie en voert daarna de gesprekken.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 28 januari 2022.

 

Tijdpad van de selectieprocedure: 

In de week van 31 januari: briefselectie en uitnodigingen

Gesprekken vinden plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 februari a.s.

Op 21 februari 2022 zal het formele besluit genomen worden door de raad van toezicht; waarna de benoeming volgt per 1 maart 2022

U kunt uw sollicitatie richten aan: sollicitatie@vriezenhof.nl.

 

Meer informatie 

Inhoudelijke vragen over de vacature kunt u stellen aan de raad van toezicht, bij voorkeur per  e-mail (sollicitatie@vriezenhof.nl onder vermelding van Raad van Toezicht). Mocht u telefonisch contact op prijs stellen, dan verzoeken wij u dit ook per e-mail bekend te maken, waarna één van de leden van de raad van toezicht contact met u opneemt.


Sluit 29 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"