De Vrijstaat

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

De Vrijstaat is een kunst- en cultuurhuis voor kinderen, jongeren en jonge makers in het hart van Leidsche Rijn. In onze in 2022 geheel verbouwde monumentale boerderij en ons expogebouw werken jonge bezoekers en deelnemers samen met professionele kunstenaars om kennis te maken met kunst in allerlei disciplines, om hun talenten te ontdekken en om hun creatieve vermogen te ontwikkelen.

De Vrijstaat is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht ter versterking van de huidige raad van 3 leden. Naast de hoofdtaak van de Raad- het toezicht houden op het bestuur van de stichting – is de Raad ook klankbord en inspirator voor de beide directeur-bestuurders.
De Raad vergadert 3 à 4 keer per jaar.

De Vrijstaat is één van de zeven wijkcultuurhuizen in Utrecht en vervult in Leidsche Rijn een
unieke rol als creatieve ontwikkelplek, ontmoetingsplaats, podium en museum-om-de-hoek voor een jong publiek. De Vrijstaat bevordert actieve cultuurparticipatie in de wijk en is een landingsplaats voor culturele initiatieven uit de buurt. Er wordt veel samengewerkt met scholen en culturele en sociaal- maatschappelijk organisaties.

De dagelijkse leiding van stichting De Vrijstaat is in handen van Daphne de Bruin (artistiek directeur en oprichter van De Vrijstaat) en Lieke Hoitink (zakelijk directeur). Samen met een klein en enthousiast team van medewerkers geven zij vorm aan het programma, bijgestaan door een pool van kundige freelancers en een betrokken Raad van Toezicht.

De Vrijstaat is een ondernemende en financieel gezonde organisatie die wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht en daarnaast een gevarieerde mix van overige inkomsten heeft: entreegelden en deelnemersbijdragen, projectsubsidies en inkomsten uit verhuur, opdrachten en fondsenwerving. De Vrijstaat wordt jaarlijks bezocht door ruim 15.000 (jonge) bezoekers.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie personen met verschillende achtergronden en expertises: Patricia Wijntuin (onderwijs, diversiteitsbeleid), Ryan Emmen (financiën, personeel) en Klaas Gravesteijn (politiek, bestuur).

 

Wie zoeken we?

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht:

  • heeft binding met de culturele en creatieve sector;
  • heeft ervaring met en visie op innovatie en nieuwe vormen van (cultureel) ondernemerschap;
  • brengt vanuit eigen ervaring en netwerk interessante en nieuwe gezichtspunten in;
  • woont bij voorkeur in Utrecht.

 

Wat kun je van ons verwachten?

  • De Raad van Toezicht vergadert drie à vier keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op De Vrijstaat, in een prettige, informele sfeer.
  • Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna nog tweemaal een herbenoeming mogelijk is.
  • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding, maar kunnen voorafgaand aan de vergadering genieten van de kookkunsten van de directie.
  • Eén keer per jaar wordt er een activiteit georganiseerd met de Raad en het hele Vrijstaat-team.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Denk je bijdrage te kunnen leveren aan De Vrijstaat en wil je solliciteren op deze functie, stuur dan vóór 15 mei een motivatiebrief of-video met een CV naar sollicitatie@devrijstaat.nl. Vermeld in de onderwerpregel “Vacature Raad van Toezicht”.

Voor meer informatie zie:

Website van De Vrijstaat YouTube-kanaal van De Vrijstaat Beleidsplan 2021-2024 Jaarverslag 2021 Wijkcultuurhuizen Utrecht

Heb je nog vragen, dan kun je bellen met Klaas Gravesteijn (voorzitter RvT): 06-295 519 10 of Daphne de Bruin (artistiek directeur): 06- 212 844 67.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"