Diagnovum

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Innovatie en organisatie-ontwikkeling in de gezondheidszorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Tilburg | Noord-Brabant
Sluit 25 december 2020


Omschrijving Vacature

Diagnovum is een 1e-lijns diagnostisch centrum. Zij organiseert in de regio’s Midden-Brabant, West- Brabant en Zeeland, de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Zij maakt hiervoor gebruik van de infrastructuur van de regionale ziekenhuizen.

Door afloop van de zittingstermijnen is er een vacature vacant binnen de Raad van Toezicht: een lid met het aandachtsgebied innovatie en organisatie-ontwikkeling in de gezondheidszorg.

Vacature Lid Raad van Toezicht (m/v)

Profiel

De Raad van Toezicht van Diagnovum bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting op basis van de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht inspireert, adviseert en controleert de directie en neemt daarbij een kritisch-constructieve houding aan. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie voor de directie. De directie bestaat uit een algemeen directeur (voorzitter) en medisch directeur.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken als team over de gewenste deskundigheid en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de bedrijfsprocessen van de organisatie. Alle leden zijn in staat om hun rol als integrale toezichthouder te vervullen en hebben daarnaast extra aandachtsgebieden. Deze zijn:

 • voorzitter, bestuurlijke processen, HR, financiën
 • vice-voorzitter, financiën, bedrijfsvoering, ICT
 • kwaliteit van zorg, huisartsenzorg, eerstelijns ketenzorg
 • diagnostiek, bedrijfsvoering, HR
 • innovatie en organisatie-ontwikkeling (vacant)

Binnen de Raad van Toezicht streven we naar een goede verdeling tussen man en vrouw. Bij voorkeur hebben de leden een actieve rol in het werkgebied van Diagnovum. Hierin kan op inhoud worden afgeweken. De leden van de Raad van Toezicht beschikken bij voorkeur over een voor de organisatie relevant netwerk.

Algemene functie eisen (geldend voor elk lid van de Raad van Toezicht)

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Op strategisch niveau kunnen handelen
 • Kennis van bestuur en management
 • Kennis van de eerste lijns diagnostiek; affiniteit met de doelstellingen van Diagnovum
 • Kennis van de eerstelijnszorg en/of ziekenhuiszorg
 • Kennis van de financiering van de diagnostische zorg
 • Inzicht in het netwerk van stakeholders voor Diagnovum
 • Kennis van en handelen naar de Governancecode Zorg

 

Gewenste kwaliteiten / profielkenmerken voor het te werven lid Raad van Toezicht

 • Een visie op de toekomst van medische diagnostiek en de mogelijkheden van big-data en artificial intelligentie.
 • Heeft kennis van en ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van nieuwe technologieën en innovaties, bij voorkeur opgedaan in een bestuurlijke- en of toezichthoudende rol.
 • Heeft kennis van en ervaring met het realiseren van zorginnovaties en transformatie van organisaties en businessmodellen.
 • Is ondernemend ingesteld en heeft ervaring met vraagstukken op het gebied van organisatie- ontwikkeling.

De organisatie

Diagnovum (voorheen Diagnostiek Brabant) biedt servicegerichte en vraaggestuurde dienstverlening op het gebied van diagnostiek voor alle zorgprofessionals in de eerste lijn en de huisarts in het bijzonder. Dit doen we in de regio West-Midden-Brabant Zeeland. Tevens creëert Diagnovum een platform voor visieontwikkeling en inrichting van regionale ketenzorg tussen de huisartsen in Midden-Brabant en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, tussen de huisartsen in West-Brabant en het Bravis Ziekenhuis, de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen en het ZorgSaam Ziekenhuis en tussen de huisartsen in Schouwen-Duiveland, de Bevelanden, Walcheren en het Adrz. Diagnovum zet zich in om de huisarts maximaal te ondersteunen door het bieden van een breed pakket aan diensten met een hoge kwaliteit.

Diagnovum staat voor:

 • Kwaliteit: kwalitatief, hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek
 • ‘Zorg in de buurt’: bloedafname bij de patiënt thuis of altijd een prikpost in de buurt
 • Samenwerken: verbindt huisarts en medisch specialist in het ziekenhuis
 • Ontzorgen: biedt service aan de huisarts en ontzorgt patiënten door snelle uitslagen

Dit doet zij met een team van enthousiaste en professionele medewerkers.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert normaliter zes keer per jaar. Daarnaast kan afhankelijk van de portefeuille, specifieke gebeurtenissen en bijeenkomsten, de vergaderfrequentie toenemen. Er vindt regulier overleg plaats met de OR.
De vergoeding voor het lid en voorzitter van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld binnen op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en in lijn met de doelstellingen en omvang van de Stichting.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Indien u interesse hebt voor deze functie, verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk 24 december 2020 per e-mail uw CV met uitgebreide motivatie voor de functie te doen toekomen. U kunt uw sollicitatie sturen aan secretariaat@diagnovum.nl , t.a.v. Raad van Toezicht.
De gesprekken zullen op dinsdag 12 januari 2021 tussen 15.00-17.30 uur worden gepland.

Informeren

Voor meer informatie kunt u mailen naar bovengenoemd e-mailadres of telefonisch contact opnemen met mevrouw D. Comperen, secretariaat Raad van Toezicht, via nummer 013 – 542 45 05


Sluit 25 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"