DirecteurimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Amersfoort
Reageren vóór 13 november 2017
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
De Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Provincie
Utrecht
Vergaderlokatie
Amersfoort
Profiel bedrijf

De Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) 

Binnen de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bundelen 21 gezondheidsfondsen hun krachten. De SGF is aanspreekpunt en spreekbuis van de gezondheidsfondsen in Nederland. Omdat we samen meer kunnen bereiken en omdat verschillende onderwerpen fondsoverstijgend zijn. Door onze grote achterban (zo’n 5 miljoen donateurs en 800.000 vrijwilligers) en ons netwerk heeft de SGF zich ontwikkeld tot een onafhankelijke partij die zich inzet voor preventie en opkomt voor goede en innovatieve zorg voor mensen met een aandoening. We denken na over en initiëren mogelijke verbeteringen en roepen de juiste partijen op om deze mee uit te voeren. De SGF participeert in tal van overlegorganen en overlegstructuren. 

 

Het afgelopen jaar heeft de SGF een transitie doorgemaakt, als gevolg van het besluit van de leden om een aantal gezamenlijke projecten te financieren. In 2018 start een groot fondsoverstijgend programma op het gebied van preventie (Gezonde Generatie) en twee onderzoeksprojecten met PPS- gelden op het gebied van leefstijl en immunologie. De personele en financiële verantwoordelijkheden nemen met deze nieuwe ambities flink toe. Daarom zoeken we een directeur die het bureau aan- stuurt, de SGF extern vertegenwoordigt (in samenspraak met de voorzitter) en die verantwoordelijk is voor nieuwe en lopende programma’s en projecten. 

 

Besturing en inrichting 

Het beleid van de SGF wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, bestaande uit de directies van alle aangesloten fondsen. Het bestuur voert de plannen uit en krijgt daarbij ondersteuning van het bureau. Het bestuur telt op dit moment 6 leden, afkomstig van de leden van de SGF. Zij vervullen binnen hun organisatie een directie/managementfunctie en hebben ieder een eigen portefeuille. Het bestuur vergadert 6 tot 8 maal per jaar. 

Op het bureau van de SGF zijn op dit moment drie medewerkers werkzaam: een coördinator verenigingszaken, beleidsmedewerker en secretaresse (vacature). In de nabije toekomst zal het aantal medewerkers toenemen, met name door de werkzaamheden binnen het gezamenlijke programma en de projecten. Daarnaast zijn binnen de SGF enkele themagroepen en projectgroepen actief: de themagroepen wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, de projectgroep patiëntenparticipatie en een lobbyteam. 

 

Ambities 

De SGF heeft vier gezamenlijke ambities geformuleerd welke, naast het programma Gezonde Generatie en de fondsoverstijgende projecten, bepalend zullen zijn voor de agenda van de komende jaren: 

 

Ambitie 1: beïnvloeden van het maatschappelijk debat over de zorg.
Ambitie 2: een bepalende rol vervullen binnen het Nederlandse onderzoeks- en innovatiebeleid op het gebied van gezondheid en ziekte.
Ambitie 3: het patiëntenperspectief doelmatig inzetten bij onderzoek, beleid en zorg.
Ambitie 4: samen werken aan een gezonde samenleving. 

 

Voor een uitgebreidere omschrijving van de ambities verwijzen we naar de website: http://www.gezondheidsfondsen.nl/ambities-en-thema’s-.aspx

 

Gezonde Generatie 

In het kader van ambitie 4 wordt op dit moment gewerkt aan het uitvoeringsplan van het preventie programma Gezonde Generatie. Het programma wordt bekostigd middels de gezamenlijke inzet van middelen van de leden vanuit de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV).
Vanuit dit programma, met een omvang van zes miljoen euro voor de eerste drie jaar, zal met name ingezet worden op beleidsbeïnvloeding, het veranderen van de sociale norm en het versterken van huidige gezondheidsinitiatieven. Met dit programma geven we kinderen de kans op te groeien in een omgeving die uitnodigt tot gezond eten, bewegen, ontspannen, slapen, spelen, sport en ontmoeten. 

 

Als aanjager van de Gezonde Generatie zetten we het publiek, de overheid, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan tot actie. 

Aantal werkzame personen
2-5 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 6-10

 
Bestuur De Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)Naam organisatie
De Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Naam contactpersoon
Mevrouw R. Lamara
Telefoon contactpersoon
0251 275 536
E-mail contactpersoon
lamara@gezondheidsfondsen.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
13 november 2017
"Naar begin pagina"
2017-10-19T14:02:22+00:00