DirecteurimageBranche Dienstverlening
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Branchevereniging
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Reageren vóór 1 maart 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Branchevereniging PBI
Provincie
Zuid-Holland
Vergaderlokatie
Nieuwerkerk aan de IJssel
Profiel bedrijf

BPBI is de belangenbehartiger voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders en in die hoedanigheid gesprekspartner voor ministerie, rechterlijke macht, banken en maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein. Zo’n 430 organisaties zijn lid. Zij voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen en staan voor professionaliteit. Het BPBI-lidmaatschap is een keurmerk, dat zich onderscheidt in haar grondhouding van Samen Verder. Samen met onze beleidsmakers, partners, spelers binnen het sociaal domein en burgers werken we aan een steeds professionelere branche.

 

De BPBI maakt zich tevens sterk voor een blijvend recht op een onafhankelijke wettelijk vertegenwoordiger, voor ieder voor wie dat nodig is. Ons vak en haar context zijn momenteel sterk in beweging, waardoor volop nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dit vraagt – naast een sterke verbinding met onze omgeving – om aanpassingsvermogen van vereniging en verenigingsbureau. Het is aan bestuur en directie om leiding te geven aan deze verandering en de vernieuwing die hiermee samenhangt.

Aantal werkzame personen
5-10 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Bestuur Branchevereniging PBI
Zoekt per
1 juni 2018
Profiel functie

De directeur geeft leiding aan vijf medewerkers van het verenigingsbureau (WO, HBO en MBO- geschoold). De directeur is hét gezicht van de branchevereniging en vormt de linking pin tussen leden, partners, beleidsmakers en bestuur.

De directeur heeft oog voor de diverse en gezamenlijke belangen van de leden en partners in het werkveld. Hij weet binnen de groeiende behoefte tot samenwerking op verschillende thema’s te mobiliseren en te enthousiasmeren. Hij weet de belangen van de leden onder de aandacht te brengen binnen een breed geschakeerd stakeholdersveld en vormt voor deze stakeholders een vanzelfsprekende gesprekspartner.

De directeur geeft verdere invulling aan het door het bestuur ontwikkelde strategische raamwerk en vertaalt de bestuurlijke speerpunten naar beleid en concrete faciliteiten voor de leden. Hij signaleert ontwikkelingen en acteert proactief.

Hij is daarbij verantwoordelijk voor een heldere planning & control cyclus en de realisatie van de gestelde operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelen. Hij rapporteert periodiek aan het bestuur, evalueert het gevoerde beleid en borgt de voortgang van lopende projecten en de faciliteiten richting leden.

Profiel kandidaat

Voor deze functie zoeken wij een verbindend, inspirerend en resultaatgericht persoon.
De gezochte directeur is een generalist in de breedste zin van het woord: sparringpartner, manager en boegbeeld. Kennis óf aantoonbare affiniteit met het brede werkveld van het professionele beschermingsbewind en inkomensbeheer is zeker een pré.

 

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten/ kenmerken: 

  • Bereikbaar, klankbord voor de leden, partners en bestuurders
  • Uitgesproken (neemt positie in en gaat discussie aan), maar geeft ook anderen ruimte en een podium
  • Doorzetter en teamplayer; kleine successen leiden samen tot grote effecten
  • Oog voor persoonlijke en organisatorische verhoudingen, in staat interne en externe stakeholders effectief samen te laten werken
  • Empathisch, diplomatiek, doortastend en daadkrachtig
  • Transparant en integer
  • Energiek, ondernemend, initiatiefrijk en ambitieus
  • Academisch werk- en denkniveau

 


Arbeidsvoorwaarden

BPBI biedt
Een veelzijdige functie binnen een werkveld dat sterk in ontwikkeling is, die alle gelegenheid biedt om een uniek netwerk op te bouwen, kennis te verdiepen en invloed uit te oefenen op de verdere professionalisering van een jonge beroepsgroep.

 

Wij bieden u een marktconforme beloning en een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling.

 

Procedure
De procedure is erop gericht de nieuwe directeur aan te stellen per juni 2018.

 

Reageren
Geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Stuur dan uw motivatie en CV vóór 1 maart 2018 naar bestuur@bpbi.nl.
Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Julia den Hartogh, voorzitter BPBI (06-81195859)

2018-02-18T15:50:33+00:00