Directeurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Sport en recreatie
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Utrecht

Naam organisatie
Watersportverbond
Profiel bedrijf

Recreatie, (wedstrijd)sport en topsport: watersport wortelt in Nederland in een rijke traditie. Recreatieve motorbootvaarders naast Zeilers, (kite- en golf-) surfers naast kanovaarders en sup-pers: een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen.  In 1890 is het Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederland Watersportland!, een leven lang genieten op het water’

Het Watersportverbond bestaat uit en maakt zich sterk voor de bijna 400 aangesloten verenigingen. Het topzeilprogramma is sportief gezien het meest in het oog springend en boekt mooie resultaten evenals o.a. windsurfen en kanovaren. Het Watersportverbond is meer dan de optelsom van de aangesloten watersportverenigingen en zet zich in, samen met haar partners zoals HISWA, Rijkswaterstaat, ANWB, NOC*NSF, voor een in politiek en samenleving sterke en zichtbare watersport.

Het Watersportverbond werft sponsors, verzorgt promotie (onder andere tijdens watersport evenementen), verzorgt diverse opleidingen, ondersteunt bij de organisatie van regionale en landelijke wedstrijden en maakt met haar initiatieven, waaronder het ‘Optimist on tour’ programma, en haar jeugdopleiding per jaar duizenden kinderen en jongeren enthousiast voor de watersport. Talentontwikkeling en duurzaamheid staan hoog op de agenda.

Het Watersportverbond richt zich op een succesvolle en houdbare toekomst van de watersport. Het bestuur van het Watersportverbond heeft de ambitie om de watersportverenigingen en de brede watersport vraag gestuurd, herkenbaar en met hoge kwaliteit te ondersteunen. Daartoe zijn in het beleidsprogramma: ‘Sterk op het water 2017+’ gewaagde doelen afgesproken. Iedereen is het erover eens dat betrokken watersportverenigingen en de inzet van de vele betrokken vrijwilligers van groot belang zijn voor de watersport in Nederland. Teruglopende ledentallen en afnemende financiële middelen dwingen echter ook tot toekomstbestendige keuzes. Grote ‘challenge’ daarbij is om herkenbaar maatwerk te leveren aan de aangesloten verenigingen en haar leden en tegelijkertijd de individuele (ongebonden) nieuwe generatie watersporters te bereiken en te binden. Een werkgroep bestaande uit een brede vertegenwoordiging van de aangesloten leden is momenteel actief om toekomstbestendige voorstellen te doen hoe deze uitdaging vorm te geven. Een wendbare, sterke en op haar taken toegeruste werkorganisatie is essentieel voor een sterke positie van het Watersportverbond als samenwerkingsplatform en gesprekspartner voor verenigingen, watersporters, stakeholders en beleidsmakers.

 

KENGETALLEN EN WETENSWAARDIGHEDEN

  • Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders doet jaarlijks aan een vorm van watersport. Nederland heeft meer dan 6000 kilometer bevaarbare waterwegen.3,2% van alle binnenlandse vakanties worden doorgebracht op een boot.
  • Nederland kent 1100 watersportverenigingen en 1100 jachthavens.
  • Nederland is met 60.000 zeilers in sportief opzicht mondiaal het derde zeilland.
  • Bijna 400 watersportverenigingen (met ruim 80.000 aangesloten leden) zijn aangesloten bij het Watersportverbond.
  • Meer dan 120 vrijwilligers van het Watersportverbond werken in 16 regioteams aan bevaarbaar, veilig en schoon vaarwater.
  • Meer dan 30.000 kinderen deden vanaf 2017 mee in de ‘Optimist on Tour’ campagne. Waarvan ruim 10%  werd doorgeleid naar verenigingen en vaarscholen.
  • De Watersportacademy heeft in 2017 81 trainers, 1780 instructeurs en 67 officials opgeleid.
  • Het Watersportverbond had in 2017 bijna 6 miljoen euro inkomsten, met als grootste financiers NOC*NSF en hoofdsponsor Delta Lloyd (tot 2020). De aangesloten verenigingen dragen bij met  contributie en overige inkomsten (zoals licenties, opleidingen en vaarbewijzen).
  • Samen met de 4 andere sportbonden die gehuisvest zijn in ‘de Weerelt’ worden 2500 verenigingen en 900.000 sporters vertegenwoordigd.

Deskundigheidsgebied
Koersvaste verbinder met visie en passie voor de watersport

2018-07-21T18:11:36+00:00