Directeurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Houten

Naam organisatie
Stichting Hoormij
Profiel bedrijf

Stichting Hoormij/NVVS is de patiëntenvereniging voor mensen met een gehooraandoening. Slechthorenden, mensen met tinnitus, ziekte van Ménière, brughoektumor, hyperacusis en een Cochlear Implantaat (CI). Kortom, iedereen die een diagnose van de KNO heeft gekregen, behoort tot onze doelgroep. Wij weten hoe het is om te leven met deze aandoeningen en ondersteunen de patiënt en haar omgeving door belangenbehartiging, informatieverschaffing, lotgenotencontact en aandacht voor preventie

Stichting Hoormij/NVVS bevindt zich in een uitdagende tijd. De inkomsten uit subsidies en lidmaatschap staan onder druk. De uitdaging is om van een actieve patiëntenvereniging met veel actieve vrijwilligers een organisatie te maken die meer fondsenwervend te werk gaat, zonder haar kerntaken, belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatieverschaffing uit het oog te verliezen. Hoe blijven wij onze doelgroepen bedienen? Hoe blijven wij relevant voor onze partners, zoals verzekeraars, collega patiëntenverenigingen, audiciens en onderzoeksinstituten?

2018-09-30T11:28:42+00:00