Directeurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Agrarisch
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Lelystad

Naam organisatie
Stichting Landschapsbeheer Flevoland
Profiel bedrijf

Stichting Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Flevoland. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap.

We bezitten zelf geen terreinen. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat én met natuurbeheerorganisaties als Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Met deze terrein- eigenaren zetten we ideeën om in concrete projecten, we regelen de financiering en begeleiden de uitvoering van deze projecten in het veld.

Landschapsbeheer Flevoland maakt deel uit van het samenwerkingsverband LandschappenNL en vervult daarin ook een actieve rol.

2018-09-09T06:56:35+00:00