Directeurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Roosendaal

Naam organisatie
Stichting RBCZ
Profiel bedrijf

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren uit de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de geregistreerde beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars, cliënten en andere belanghebbenden. RBCZ richt zich op het initiëren van ontwikkelingen die moeten leiden tot kwaliteitsverbetering en een betere positionering van de complementair en alternatief therapeut. Dit blijkt o.a. uit de totstandkoming van verschillende kwaliteitsinstrumenten op het gebied van opleiding, praktijkvorming, bij en nascholing, intervisie, visitatie, enz. Uiteraard doen we dit in consensus met de bij RBCZ aangesloten beroepsorganisaties en werken we daartoe samen met andere belanghebbenden uit dit werkveld. 

2018-10-18T08:44:24+00:00