Directeur-Bestuurderimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Onderwijs
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Amsterdam

Naam organisatie
Impuls Kinderopvang - via Bosman & Vos -
Profiel bedrijf

Impuls, kinderopvangonderneming met een maatschappelijke opdracht, richt haar activiteiten op kinderen van 0 tot 13 en hun ouders. Impuls heeft voor haar dienstverlening het kindercampusmodel ontwikkeld. Impuls kindercampus is een sterk merk en geladen met de begrippen: hoge kwaliteit, innovatief, toegankelijk, kindgericht én klantgericht. Impuls realiseert met de kindercampus een stevige positie in Amsterdam en is daarmee een duurzame voorziening met een effectieve organisatie; klaar voor innovaties in de brede kinderopvang sector, nieuwe samenwerkingsvormen; en voorbereid op moderne inkoop-strategieën bij overheidsopdrachten.
Ruim 500 medewerkers zijn werkzaam op 78 locaties met en voor 3.000 kinderen en hun ouders/opvoeders. De werklocaties zijn in Amsterdam, voornamelijk Nieuw West. De omzet is circa 25 miljoen, de organisatie is financieel gezond; juridisch is Impuls opgedeeld in verschillende entiteiten. Impuls is een betrouwbare organisatie en samenwerkingspartner, staat garant voor kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening. De organisatie is zichtbaar aanwezig in de stedelijke netwerken en actief voor de landelijke branche kinderopvang. Impuls hanteert het Raad van Toezicht-model en volgt de Governance Code Kinderopvang.

Impuls werkt met een uniek concept, door de organisatie zelf ontwikkeld.
Met als mission statement:

Bij Impuls vinden we dat ieder kind gelijke rechten heeft op een kansrijke toekomst in een diverse samenleving. Daarom bieden wij ieder kind in de buurt een plek in de kindercampus; een samenwerking van Impuls, basisonderwijs zorg en ouders. In de kindercampus krijgt ieder kind aandacht en ruimte om te spelen, te leren en te groeien. In alle wijken waar Impuls actief is, ontwikkelen we de kindercampus. Belangrijke thema’s voor de kindercampus zijn diversiteit, gezonde leefstijl en spelend leren.”

Achtergrondinformatie

Impuls is dé organisatie voor ontwikkelingsgerichte Kinderopvang met veel expertise in het domein van het jonge kind in de buurten en wijken van Amsterdam. Met een belangrijke stem in de Amsterdamse en landelijke kinderopvang. Met uitstekende contacten, gezamenlijke werkvormen en (kennis)netwerken met aanverwante en complementaire werkvelden, zoals het primair onderwijs en jeugdhulpverlening. Met een hechte samenwerkingsrelatie met de gemeente Amsterdam, zowel ambtelijk als politiek.

Tijdens hectische perioden van krimp die zich in de afgelopen jaren voordeden en van invloed waren op het personeelsbestand bleef de organisatie zich zelfbewust doorontwikkelen. In 2018 zet Impuls de interne transformatie voort mede ingegeven door de Harmonisatie Kinderopvang.
Het strategieplan 2015 – 2017 is recent aangevuld met een strategiekaart Impuls 2018. Een aantal welzijnstaken worden waarschijnlijk in de loop van 2018 overgedragen aan een van de samenwerkingspartners in Nieuw West.

2018-03-12T16:31:26+00:00