Branchevereniging Koninklijke NLingenieurs

Directeur

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Betaalde baan | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 31 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Branchevereniging Koninklijke NLingenieurs is al ruim 100 jaar een netwerk van advies- en ingenieursbureaus dat samenwerkt op basis van vertrouwen. De leden van Koninklijke NLingenieurs zijn ondernemingen die advies- en ingenieursdiensten leveren in Nederland met internationale allure. Ze staan voor een vernuftige, realistische, integrale en toekomstbestendige visie op de inrichting van de leefomgeving. Ze opereren op basis van vrije concurrentie en hechten waarde aan veiligheid, kwaliteit, integriteit en duurzaamheid. Koninklijke NLingenieurs bundelt de krachten van individuele advies- en ingenieursbureaus in een actieve, zichtbare en vitale branchevereniging.

Wij zorgen dat onze bedrijven in positie zijn en creëren condities zodat zij zo impactvol mogelijk werk kunnen doen. Op die manier helpen we Nederland de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen voor de fysieke leefomgeving te behalen die zowel voor de samenleving als voor de leden van Koninklijke NLingenieurs waardevol zijn.

Koninklijke Nlingenieurs heeft vier programma’s waarin de kennis en vaardigheden van ingenieursbureaus gebundeld worden. Gezamenlijk kunnen we een doorslaggevende bijdrage leveren aan deze thema’s:

 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
 • Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving

Onze programma’s vormen een laagdrempelige omgeving voor onze leden om samen aan de ambities voor de toekomst te werken.

Daarnaast werkt Koninklijke NLingenieurs mee aan een groot aantal relevante verbeterontwikkelingen rondom veiligheid in de bouw, samenwerken en contracteren en digitalisering.

Koninklijke NLingenieurs is een levendig netwerk waar de ingenieursbranche elkaar ontmoet, ervaringen deelt, leert van elkaar en de basis legt voor waardevolle samenwerkingen. De vereniging ondersteunt dat met diverse evenementen zoals een jaarlijks congres, kennissessies, regiobijeenkomsten, diners en awards.  Op onze websitekun je meer lezen over de relevante dossiers en activiteiten bij Koninklijke NLingenieurs.

De vereniging heeft de afgelopen jaren de verbinding met de leden verstevigd, waardoor de vereniging in staat is zich snel en met een waardevolle inhoudelijke inbreng te mengen in het debat. Wij zetten in op verdere versterking en groei van het netwerk zodat het netwerk nog waardevoller wordt en wij nóg beter in staat zijn om de waarde van ingenieursbureaus zichtbaar te maken en onze leden te kunnen vertegenwoordigen in het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat.

FUNCTIE

De functie van directeur bij Koninklijke NLingenieurs is een dynamische positie waarbij je de verbindende factor bent tussen de leden, de politiek bestuurlijke gremia, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Je bent als inspirerend leider en netwerker in staat om een brug te slaan tussen de diverse partijen en belangen. Je bent samen met de bestuursvoorzitter het gezicht van de branche. Je geeft richting en inhoud aan de doorontwikkeling van de verenigingsorganisatie. Je geeft dagelijks leiding aan de vereniging en stuur je het verenigingsbureau aan.

TAKENPAKKET

De functie kenmerkt zich door een breed en gevarieerd takenpakket. De directeur is verantwoordelijk voor:

 • de continuïteit en positionering van NLingenieurs conform de misse, visie en strategie van de vereniging
 • het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in voor NLingenieurs relevante terreinen
 • het vaststellen en uitvoeren van strategische en beleidsdoelstellingen in samenwerking met de bestuursleden en de brancheambassadeurs
 • het nemen van initiatieven en het voorbereiden en uitwerken van beleid op basis van ontwikkelingen uit de branche
 • het creëren van “verenigingsgevoel” en het verbinden van leden met de vereniging en met elkaar
 • het bouwen aan de verdere groei van de vereniging en professionalisering van de door de vereniging geleverde diensten
 • het onderhouden en uitbouwen van contacten met externe relaties in het licht van de doelstellingen van NLingenieurs
 • het jaarplan, opstellen van de begroting en financiële rapportage aan het bestuur
 • het managen van de verenigingsorganisatie
 • het voeren van een zorgvuldig en modern personeelsbeleid
 • het afstemmen van de communicatie tussen het bestuur, het secretariaat en de leden c.q. de commissies en de expertnetwerken
 • goede afstemming en samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland en de andere brancheorganisaties in de sector
 • goede afstemming met en inbreng in de internationale koepelorganisaties EFCA en FIDIC

FUNCTIE-EISEN

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die enthousiast wordt van bovengenoemde taken en voldoet aan het volgende profiel:

 • Stevige persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen
 • Academisch werk- en denkniveau
 • 10 jaar werkervaring in een relevante context
 • Affiniteit met de ingenieursbranche
 • Minimaal 5 jaar bestuurlijke/ leidinggevende ervaring
 • Beweegt zich makkelijk in een politiek/bestuurlijk speelveld met diverse belangen, heeft daarin een constructieve, oplossingsgerichte houding
 • Relevant netwerk in het publieke en private domein, en bij kennisinstellingen
 • Communicator, sterk in het spreken in het openbaar
 • Visionair, verenigt creativiteit en zakelijkheid
 • Resultaatgericht en verbindingskracht
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Fulltime beschikbaarheid
 • Startdatum: tussen 1 juni en 1 september 2022

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Salarisindicatie bruto op jaarbasis € 90.000 – € 110.000
 • 36 – 40 uur per week
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Locatie Den Haag, Koninklijke NLingenieurs hanteert een hybride werkwijze waarbij een deel van de tijd vanuit huis gewerkt kan worden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

PROCEDURE

Ben jij de directeur die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk 31 maart 2022 je CV en motivatiebrief naar voorzitter@nlingenieurs.nl.

Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met onze voorzitter Carla Moonen, carla.moonen@nlingenieurs.nl of met de huidige directeur Jacolien Eijer, 06-53253242/ jacolien.eijer@nlingenieurs.nl.

 

PS: Commerciële acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 31 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie

"Naar begin pagina"