Mentorschap Nederland

Directeur

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Utrecht | Utrecht
Sluit 3 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Het mentorschap is één van de drie beschermingsmaatregelen voor volwassenen en wordt door de kantonrechter ingesteld voor personen die door hun ziekte of beperking niet (volledig) in staat zijn hun belangen waar te nemen.

Mentorschap Nederland (MN) is de landelijke vereniging van elf regionale stichtingen mentorschap. De stichtingen zetten vrijwilligers in die door hen worden geselecteerd, getraind en begeleid. Samen vormen de aangesloten regionale stichtingen mentorschap een landelijk dekkend netwerk, waarin door ruim 2.400 mentoren mentorschap wordt uitgevoerd voor circa 3.300 cliënten.
De landelijke vereniging vervult een landelijke kennis- en steunfunctie voor de regionale stichtingen. MN werkt met een bestuur en vanuit een klein professioneel bureau, dat op dit moment bestaat uit vier medewerkers (2,7 fte).

Missie en visie

De missie van Mentorschap Nederland is dat iedereen die door ziekte of beperking wilsonbekwaam is/wordt, goed wordt ondersteund en vertegenwoordigd, passend bij gewoonten, waarden en wensen. Het is onze visie dat het recht op zelfbeschikking een groot goed is.

Door ziekte of beperking kunnen mensen soms niet op alle momenten zelfstandig beslissen over vragen rond hun zorg en welzijn. Het is dan van grote waarde dat ze een deskundig mentor hebben die hen steunt en de tijd en aandacht geeft om te helpen beslissen. En dat niet onnodig een ander voor hen beslist. Luisteren en vertrouwen bieden aan de cliënt, meedenken en helpen beslissen waar dat kan, en alleen overnemen waar het moet. Dat is goed mentorschap.

Functie directeur

De directeur werkt in opdracht van het bestuur en is diens belangrijkste adviseur. De directeur:

 • ondersteunt het bestuur bij haar beleidsvoorbereidende taak.
 • draagt zorg voor realisatie van het door het bestuur vastgestelde beleid, zowel op het terrein van kwaliteitsbevordering, voorlichting en pr inzake goed mentorschap als voor ondersteuning van de regionale stichtingen.
 • geeft leiding aan het bureau en zorgt voor fondsenwerving voor de nodige middelen, de planning van processen en de bureauorganisatie.
 • onderhoudt externe contacten met (koepel)organisaties van vraag- en aanbieders in het zorg- en sociale domein, overheden en rechtspraak en treedt daarbij in veel externe overleggen op als vertegenwoordiger van de regionale stichtingen mentorschap.
 • begeleidt een verdere ontwikkeling van de benodigde ICT om het werk van mentoren, coördinatoren en regionale bestuursleden te ondersteunen
 • is samen met de voorzitter het boegbeeld van de organisatie.

Wat wij vragen

 • academisch werk- en denkniveau,
 • meerdere jaren ervaringen in een vergelijkbare functie van directeur of verenigingsmanager, in een vrijwilligersorganisatie,
 • uitgebreid netwerk in sociaal en zorgdomein,
 • kennis en werk-/levenservaring op gebied van vertegenwoordiging van (soms) wilsonbekwame mensen is een pré.

Wat wij bieden

 • interessant werkterrein, waardevol werk, veelzijdigheid aan contacten,
 • ruimte voor eigen invulling en verantwoordelijkheid,
 • betrokken bestuurders en medewerkers, collegiale sfeer,
 • omvang dienstverband 32 uur,
 • standplaats Utrecht, werktijden en thuis werken in overleg,
 • salaris en arbeidsvoorwaarden CAO sociaal werk schaal 12,
 • overeenkomst voor een jaar waarna, bij goed functioneren, omzetting in een vast dienstverband.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie

Kijk op deze link voor de volledige profielbeschrijving en informatie over de procedure.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 2 mei 2022.


Sluit 3 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
Het d’Oultremont College te Drunen is op zoek naar een Directeur.
ZOZIJN zoekt Directeur Vastgoed, Duurzaamheid en Facilitair.

"Naar begin pagina"