Directeur verenigingimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Utrecht

Naam organisatie
BOSK
Profiel bedrijf

De BOSK is de vereniging waar mensen met een aangeboren lichamelijke handicap elkaar vinden en elkaar helpen. Wij brengen ervaringskennis over leven met een handicap of een gehandicapt kind samen. En we gebruiken die kennis in onderzoek, ondersteuning en belangenbehartiging. Dit jaar splitst de BOSK zich in vier onafhankelijke verenigingen die voorlopig samen blijven werken en ondersteund blijven worden door één gezamenlijk bureau. De vier verenigingen zullen, net als de BOSK nu, zich met name inzetten voor mensen met cerebrale parese, spina bifida, schisis en ernstig meervoudige beperkingen. 

2018-09-02T18:03:38+00:00