Directiesecretarisimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Energie, milieu en water
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats 's-Graveland

Naam organisatie
Vereniging Natuurmonumenten
Profiel bedrijf

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van vrienden, bijna 8.000 vrijwilligers, meer dan 700.000 leden en donateurs en bedrijven.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

2018-09-02T17:59:58+00:00