Maatschappelijke Opvang DnoDoen

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Politiek – bestuurlijk.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Alkmaar | Noord-Holland
Sluit 1 oktober 2023


Omschrijving Vacature

 

De raad van bestuur bestuurt de stichting; de raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur dit doet conform de missie van de stichting en daarbij een excellente performance levert.

De raad van toezicht houdt afstand; hij beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en tot de hoofdzakelijke prestatie indicatoren.

De raad van toezicht toont een voor medewerkers, bestuur en buitenwereld zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie.

De raad van toezicht kiest een proactieve instelling; hij bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de raad van bestuur.

De raad van toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de raad van bestuur.

De raad van toezicht houdt primair toezicht. Daarnaast kunnen aan dit orgaan advies en/of goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend. Het betekent dat de raad van toezicht met name een interne controlefunctie heeft. Die controlefunctie moet de procedurele zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur beoordelen.

Binnen de stichting zijn drie belangen te onderscheiden: het maatschappelijk belang van de maatschappelijke dienstverlening, het cliëntenbelang en het bedrijfsbelang. De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de raad van toezicht. Dit betekent dat de raad van toezicht naast de bovengenoemde minimumbevoegdheden, ook de begroting ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Daarnaast is de raad van toezicht vrij, gevraagd en ongevraagd, het bestuur te adviseren en fungeert de raad als klankbord voor het bestuur.

De raad van toezicht is werkgever van het bestuur.

 

Over de functie 

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2024 met het aandachtsgebied Politiek en/of bestuurlijk.

Dit aandachtsgebied richt zich op (regionale en plaatselijke) politieke – bestuurlijke zaken.

Van belang is dat er sprake is over bewezen ervaring en grondige deskundigheid met betrekking tot politiek – bestuurlijke zaken en bewezen ervaring met het functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Daarnaast heeft het nieuwe lid ook zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid.

Wat vragen wij?

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

De leden moeten binding voelen met de samenleving in het algemeen en de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder en bij voorkeur binding hebben met het werkgebied van dnoDoen. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de raad van toezicht noch anderszins mag van belangenverstrengeling geen sprake zijn. De raad van toezicht wil mede gezien de diversiteit van de cliënten van dnoDoen, deze diversiteit graag binnen de raad van toezicht verwelkomen.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Hiervoor dienen de leden te beschikken over een minimale HBO werk- en denkniveau.

Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur/bestuurder.

Wat bieden wij?

De honorering  is gerelateerd  aan de zwaarte van de taken en verantwoordelijkheden en aan het werken voor een maatschappelijke onderneming. De honorering van de leden van de raad van toezicht is € 8.272,– per jaar. (gemiddeld 8 tot 10 bijeenkomsten per jaar).

Dit zijn wij! 

dnoDoen is een instelling voor maatschappelijke opvang met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaanstad. Meer met mensen. Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het zonder dak of thuis moeten stellen, hebben recht op een volwaardige plek in onze maatschappij. Juist voor deze mensen willen we er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen. Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen. Dat is wat wij doen.

Begeleiding, opvang en wonen. Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden met opvang, begeleiding en woonondersteuning. Als het nodig is, bieden wij mensen een veilige plek in één van onze woonvoorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als nodig is. Wij stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden.

Solliciteren 

Ben jij enthousiast geworden over deze functie? Dan willen wij graag kennis met jou maken! Wil je meer informatie over deze functie? Dan kun je contact opnemen met onze directeur/bestuurder de heer H. Rabenberg op telefoonnummer 06-22089909 of met de Voorzitter Raad van Toezicht, Mevrouw Franken 06-13207533

Je kunt jouw CV en motivatie vóór 1 oktober 2023  sturen via www.werkenbijdnodoen.nl

Op 1 oktober 2023 sluit de sollicitatieprocedure. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 42 op de woensdagochtend.

Wij kijken uit naar je reactie!


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 1 oktober 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"