DOK -openbare bibliotheek van Delft-

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiën

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Delft | Zuid-Holland
Sluit 30 november 2022


Omschrijving Vacature

 

DOK is het kloppend hart van Delft en de ‘spin’ in de schakel tussen educatie, samenzijn, debatteren, inclusie, gemeente en de VAK. DOK wil zich creatief en succesvol neerzetten als bruisend cultureel centrum in de stad Delft. Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht respectievelijk met een HR-profiel en een Financieel profiel. Herken jij je hierin? Dan zien we graag je reactie!

Over DOK 

DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft. Wij zijn trots op onze historie, onze stad en wat we daarbinnen samen met vele partners bereiken. Er werken bijna 80 enthousiaste collega’s samen met meer dan 200 betrokken vrijwilligers. DOK werkt vanuit de overtuiging dat iedereen blijft groeien. Daarbij zijn de vijf kernwaarden “plezier, innovatief, samenwerken, maatschappelijk betrokken en daadkracht” leidend.

Wij zijn nauw verbonden met onze stad, zowel in het centrum als in de wijken; via onze twee vestigingen (Centrum en Voorhof), via vijftien Vindplaatsen (in scholen) en via onze activiteiten bij mensen thuis, zoals onze kunst- en cultuureducatieprogramma’s (KLIK en Cultuurhelden) en taalactiviteiten (o.a. Taalvisite en Taalhuis). DOK Centrum huist in OPEN, samen met het centrum voor de kunsten De VAK. OPEN is de informele ontmoetingsplaats van Delft waar taal en cultuur samenkomen. Of je nu komt om te lezen, muziek te maken, te dansen, te schilderen of lekker te eten: iedereen is welkom!

Ambities

Onlangs hebben er bezuinigingen plaatsgevonden vanwege de afname van gemeentelijke subsidies. Ondanks deze bezuinigingen is er veel aandacht voor verdere verdieping en verbreding van de dienstverlening, samenwerkingsvormen en langere termijn ontwikkelingen. Inmiddels is de reorganisatie afgerond en zijn de financiën op orde. Er wordt gewerkt aan een nieuw strategisch meerjarenbeleid vanaf 2023 onder leiding van de eerder dit jaar nieuw aangestelde directeur-bestuurder van DOK.

Bestuur en toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) toetst de beleids- en strategievorming van Stichting DOK en fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder. De leden van de RvT houden op kritische wijze en onafhankelijk van elkaar toezicht op de stichting. Zij vormen samen een multidisciplinair team, dat elkaar aanvult in kennis en competenties en een ambassadeursfunctie binnen en buiten Delft vervult. In haar samenstelling streeft de RvT naar diversiteit en een afspiegeling van de Delftse bevolking, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. De manier van toezichthouden kenmerkt zich door een houding die kritisch maar waardevol op afstand, en nabij en betrokken wanneer dit nodig is.

De RvT bestaat uit vijf leden. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van twee van de leden, zijn we op zoek naar twee nieuwe toezichthouders respectievelijk met het profiel HR en een Financieel profiel.

Kenmerken van een lid van de Raad van Toezicht

Algemene functie-eisen:

  • Leden zijn integer, kunnen omgaan met verschillende belangen en weten een goede balans te brengen tussen betrokkenheid en distantie
  • Affiniteit met de kernfunctie van de bibliotheek, te weten: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat, kunst & cultuur en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek
  • Analytisch vermogen op hbo- of academisch denkniveau
  • Specifiek voor het toezichthouderschap
  • Kwaliteiten van toezichthouder, klankbord en adviseur
  • Kennis van en/of affiniteit met cultureel ondernemerschap, strategie, beleid en financiën
  • Specifieke kennis van Human Resource Development en Personeelsbeleid of kennis van Financiële rapportages en Bedrijfsvoering

Inzet, verwachtingen en bezoldiging

Het geschatte tijdsbeslag van de functie is bij een vergaderfrequentie van zes vergaderingen per jaar gemiddeld anderhalve dag per maand. Leden ontvangen een beperkte financiële vergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Lubbers, voorzitter van de Raad van Toezicht van DOK Delft p.lubbers@xambel.nl

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV in te sturen voor 30 november 2022 t.a.v. Anouk Vijverberg naar werken@dok.info. Vermeld in de onderwerpregel dat het gaat over de vacature Lid Raad van Toezicht. De gesprekken zullen medio december plaatsvinden (in de avonduren).


Sluit 30 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"