Stichting Energie Transitie Utrecht (SETU) / Energiefonds Utrecht

Secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 11 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Wie zijn wij?

Met het aflopen van de tweede termijn ontstaat er ruimte voor een nieuwe Bestuurder van de Stichting Energie Transitie Utrecht (SETU). Het bestuur van de stichting ziet toe op het Energiefonds Utrecht dat een maatschappelijk doel heeft. Het Energiefonds bestaat uit een Fondsmanager, Accountmanager en Manager Financieel Beheer. Het Energiefonds opereert zelfstandig en onafhankelijk: een kleine, transparante organisatie die met korte en heldere lijnen werkt. Het Energiefonds financiert projecten die de energietransitie bevorderen. Geen winstoogmerk, maar duurzame winst voor professionele initiatiefnemers binnen de provincie Utrecht. Uiteindelijk streeft het Energiefonds ernaar een hefboomeffect te creëren om de lokale markt voor duurzame projecten op gang te brengen. Het Energiefonds Utrecht is een initiatief uit 2013 van de gemeente Utrecht om de energietransitie te versnellen door investeringen in energiebesparing en de opwekking van duurzame energie te bevorderen. Vanaf 2018 zijn de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht gezamenlijk initiatiefnemer van het Energiefonds. Zie ook www.energiefondsutrecht.nl. Jaarstukken zijn op aanvraag beschikbaar.

Wat ga je doen?

De gezochte bestuurder heeft een moderne visie op besturen en weet de Fondsmanager en medewerkers te enthousiasmeren en goed te anticiperen op de veranderingen, binnen de wereld van financieringen, die op de stichting afkomen. Een oprecht geïnteresseerde bestuurder die de Fondsmanager en indirect de medewerkers, faciliteert en stakeholders samenbrengt. Hij of zij is een prettige, toegankelijk persoon, met humor en energie. Heeft een duidelijke visie op duurzaamheid en energietransitie. De leiderschaps- en bestuursstijl is gebaseerd op het vermogen om mensen de ruimte te geven hun eigen professionaliteit vorm te geven en samenwerken.
Als boegbeeld van SETU is de bestuurder ook op gemeentelijk en regionaal niveau duidelijk herkenbaar.
De ideale bestuurder heeft ruime bestuurlijke ervaring in een (semi-)publieke omgeving, heeft ervaring met juridische aspecten van financieringsvraagstukken, heeft affiniteit met energietransitie en beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Dit is je werk

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden strekken zich uit tot de volgende kerntaken c.q. resultaatgebieden:

 • Binnen het bestuur de rol van Secretaris op je nemen.
 • Het waarborgen van de interne en financieringskwaliteit, met name vanuit juridisch oogpunt.
 • Het strategisch positioneren van de organisatie.
 • Een stevige verbinding met stakeholders onderhouden.
 • Lid zijn van de kredietbeoordelingscommissie (samen met de andere bestuursleden).

 Dit vragen we van je

 • Het voorbereiden van en deelnemen aan circa 5 reguliere bestuursvergaderingen (gemiddeld vier uur vergadertijd en vier uur voorbereidingstijd) en circa 8 kredietcommissievergaderingen per jaar (gemiddeld 1 uur vergadertijd en 1 uur voorbereidingstijd).
 • Het voorbereiden van en deelnemen aan circa drie specifieke vergaderingen, zoals met de bestuurders van gemeente en provincie Utrecht.
 • Aanwezigheid op enkele bijeenkomsten met het onderwerp ‘energietransitie’ wordt op prijs gesteld.

Wat bieden wij?

 • Een collegiaal team van bestuurders, bestaande uit 2 medebestuurders en een vakkundig en betrokken Fondsmanager met twee medewerkers.
 • Een organisatie die is gericht op de meerwaarde van samenwerking met ruimte voor innovatie; er vindt een kostenvergoeding plaats van € 5.200 per jaar excl. BTW en reiskosten voor het openbaar vervoer of een vrije kilometervergoeding van € 0,19 per km.

 Wat verwachten wij?

 • Kennis van en inzicht in financieringen bij voorkeur in duurzaamheid, met name op het juridische vlak (‘banking en finance’).
 • Ervaring als Bestuurder in de (semi)-publieke sector.
 • Ervaring met en een visie op duurzaamheid en energietransitie.

 Persoonlijke eigenschappen

 • Strategisch denker, analytisch sterk, maakt strategische keuzes met inachtneming van relevante interne en externe ontwikkelingen.
 • Onafhankelijk, is in staat om zelfstandig financieringen te kunnen beoordelen en daarover het gesprek binnen het bestuur aan te gaan. Is daarmee een stevige gesprekspartner voor medebestuursleden en voor de Directeur.
 • Stelt heldere kaders en kan (be-)sturen op hoofdlijnen, stuurt tijdig bij indien nodig, is besluitvaardig.
 • Beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden, is toegankelijk, communicatief en een netwerker, bestendigt relaties en kan vaardig manoeuvreren in een complexe (politiek)bestuurlijke omgeving en heeft goede onderhandelingsvaardigheden.
 • Heeft een leiderschaps- en bestuursstijl gericht op samenwerken waarbij er veel aandacht is voor het menselijke aspect. Geeft professionals de ruimte om inhoud te geven aan hun vakgebied.
 • Stimuleert de verdere ontwikkeling van een professionele organisatie.
 • Is onafhankelijk en integer, heeft reflecterend vermogen en humor.
 • Is omgevings- en organisatiesensitief: weet wat er in de eigen organisatie speelt én wat er in de regio gebeurt en speelt hier effectief op in.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Geïnteresseerd?

Ben jij de gezochte bestuurder met een moderne visie op besturen en weet jij te enthousiasmeren en te anticiperen op veranderingen, binnen de wereld van de financiering van de energietransitie, die op de stichting afkomen?

Stuur dan uiterlijk 10 september a.s. een beknopte brief en CV naar info@energiefondsutrecht.nl o.v.v. ‘vacature secretaris’. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.energiefondsutrecht.nl. Je kan ook contact opnemen met Hann Verheijen, penningmeester, bereikbaar via bovengenoemd emailadres.

De sollicitatieprocedure bestaat uit gesprekken met de overige twee bestuursleden en de directeur. De gesprekken vinden plaats in de tweede helft van september. Het streven is de benoeming uiterlijk 1 oktober a.s. afgerond te hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 11 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"