Energiefonds Utrecht

Bestuurder / secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Bezoldigde functie | Utrecht | utrecht
Sluit 19 december 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Energietransitie Utrecht (Energiefonds Utrecht) is een stichting met een maatschappelijk doel. We financieren projecten die de energietransitie bevorderen, waarbij een omslag wordt gemaakt richting energiebesparing. Geen winstoogmerk, maar duurzame winst voor professionele initiatiefnemers binnen de provincie Utrecht. Het fonds streeft er naar een hefboomeffect te creëren om de lokale markt voor duurzame projecten te versnellen. Het Energiefonds Utrecht is een initiatief uit 2013 van de gemeente Utrecht om de energietransitie te versnellen. Vanaf 2018 zijn de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht gezamenlijk initiatiefnemer van het Energiefonds Utrecht. Zie ook www.energiefondsutrecht.nl. Jaarstukken zijn op aanvraag beschikbaar.

Het Energiefonds Utrecht ervaart de maatschappelijke urgentie en de druk vanuit het Utrechtse MKB om energie te besparen vanwege de fors gestegen energieprijzen. Mede hierdoor zien ze een vergrote aanvraag voor nieuwe projecten waarin energiebesparing een belangrijke plaats inneemt. De ambitie om door middel van het verstrekken van financieringen een bijdrage aan de besparingsuitdaging te leveren wordt door het fonds ook in 2023 doorgetrokken. Om de ambities van het fonds te ondersteunen en met het aflopen van de termijn van de huidige secretaris ontstaat er ruimte voor een nieuwe bestuurder. Daarom zoeken wij een nieuwe bestuurder met ervaring met (financieringen in) de energietransitie, bij voorkeur op het juridische vlak.

Het bestuur van de stichting ziet toe op het Energiefonds Utrecht. Het fonds bestaat uit een fondsmanager/directeur met ondersteuning van een assistent, externe financiële adviseur en externe boekhouder. Energiefonds Utrecht opereert zelfstandig en onafhankelijk: een kleine, transparante organisatie die met korte en heldere lijnen werkt.

Dit is je werk

Samen met de andere bestuursleden, hou je toezicht op het Energiefonds Utrecht. Hierbij richt het jij je specifiek op:

 • kritisch en constructief de fondsmanager/directeur te bevragen op zijn opvattingen en handelen;
 • het waarborgen van de interne- en financieringskwaliteit, met name vanuit juridisch oogpunt;
 • een stevige verbinding met stakeholders onderhouden;
 • het strategisch positioneren van de organisatie en het vergroten van de impact van het fonds in de energietransitie in de Provincie Utrecht;
 • het fonds mede vertegenwoordigen in relevante netwerken op het gebied van energietransitie binnen de provincie Utrecht;
 • lid zijn van de kredietbeoordelingscommissie.

 

Dit vragen we van je

 • het voorbereiden van en deelnemen aan circa 6 reguliere bestuursvergaderingen (gemiddeld twee uur vergadertijd en twee uur voorbereidingstijd) en circa 8 kredietcommissievergaderingen per jaar (gemiddeld 1 uur vergadertijd en 1 uur voorbereidingstijd);
 • het voorbereiden van en deelnemen aan circa drie specifieke vergaderingen, zoals met de bestuurders van gemeente en provincie Utrecht;
 • aanwezigheid op enkele bijeenkomsten met het onderwerp ‘energietransitie’ wordt op prijs gesteld.

Wat bieden wij?

 • een collegiaal bestuursteam bestaande uit 2 medebestuurders en een vakkundig en betrokken team;
 • een organisatie die is gericht op de meerwaarde van samenwerking met ruimte voor innovatie;
 • er vindt een vergoeding plaats van € 5.600 per jaar excl. BTW en reiskosten voor het openbaar vervoer of een vrije kilometer vergoeding van € 0,19 per km.

 

Wat is jouw profiel?

De gezochte bestuurder heeft een moderne visie op besturen en weet fondsmanager en medewerkers te enthousiasmeren en goed te anticiperen op de veranderingen die op de stichting afkomen. Je bent een oprecht geïnteresseerde bestuurder die het team faciliteert en stakeholders samenbrengt. Je hebt een duidelijke visie op duurzaamheid en de energietransitie. De ideale bestuurder heeft ervaring met juridische aspecten van financieringsvraagstukken, heeft affiniteit met energietransitie en beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

 

Kennis en ervaring

 • ervaring met en een visie op duurzaamheid en energietransitie (met name besparingsvraagstukken);
 • kennis van en inzicht in financieringen bij voorkeur in duurzaamheid, met name op het juridische vlak (‘banking en finance’).

 

Persoonlijke eigenschappen

 • persoonlijke affiniteit met duurzaamheid en de energietransitie;
 • beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden, is toegankelijk, communicatief en een netwerker, bestendigt relaties en kan vaardig manoeuvreren in een complexe (politiek)bestuurlijke omgeving;
 • is onafhankelijk en integer, heeft reflecterend vermogen en humor;
 • stelt heldere kaders en kan (be-)sturen op hoofdlijnen, stuurt tijdig bij indien nodig, is besluitvaardig;
 • is omgevings- en organisatiesensitief: weet wat er in de eigen organisatie speelt én wat er in de regio gebeurt en speelt hier effectief op in.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wij geloven in de kracht van verschillen en streven naar een diverse samenstelling van het team, met een evenwichtige vertegenwoordiging in gender, leeftijd, geaardheid, beperking en etnische achtergrond. Daarom nodigen we mensen uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn binnen het Energiefonds Utrecht van harte uit om te solliciteren.

De sollicitatieprocedure bestaat uit gesprekken met twee bestuursleden en de directeur/fondsmanager. Deze gesprekken zijn ingepland op dinsdagmiddag 20 december in Utrecht. Het streven is de benoeming midden januari afgerond te hebben.

 

Geïnteresseerd?

Ben jij de gezochte bestuurder? Stuur dan uiterlijk 14 december 2022 een beknopte brief en CV naar info@energiefondsutrecht.nl o.v.v. ‘vacature bestuurder. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.energiefondsutrecht.nl. Je kunt ook contact opnemen met Hann Verheijen, waarnemend voorzitter, bereikbaar via bovengenoemd emailadres.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 


Sluit 19 december 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"