Hogeschool Amsterdam

Faculteitssecretaris voor Business en Economie

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 17 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Houd je van bestuurlijke processen en heb je kennis van of affiniteit met vraagstukken in de sector economie? Voel je je thuis in een dynamische kennisinstelling? En houd je van structureren, dynamiek, schakelen, verbinden en duidelijkheid creëren? Dan is deze rol bij de Faculteit Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wat voor jou!

Wegens vertrek van de huidige faculteitssecretaris ontstaat er een vacature voor:

Faculteitssecretaris Business en Economie (0,8 – 1,0 fte)

 

Wat ga je doen?
Als faculteitssecretaris werk je samen met de decaan en de directeur bedrijfsvoering binnen de directie van de Faculteit Business en Economie. Je opereert op het snijvlak van bestuur, organisatie en inhoud. Samen met de secretarissen zorg je voor een helder en zorgvuldig proces van beleids- en besluitvorming in de faculteit. Je bewaakt het proces van de jaarcycli op het gebied van beleid, planning en control en kwaliteitszorg. Je wacht niet af tot je gevraagd wordt om iets op te pakken, je bent er namelijk al mee aan de slag. Je verbindt mensen, structuren en processen met elkaar, zodat alle betrokken collega’s in het proces tijdig, zorgvuldig en volledig hun bijdrage kunnen leveren. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereidingen van Facultair MT- en bestuurlijke vergaderingen en toetst beleidsvoorstellen op (bestuurlijke) haalbaarheid, onderlinge afstemming (ook op HvA niveau)  en vigerende wet- en regelgeving. Ook draag je zorg voor een adequate opvolging van besluiten en acties uit die overleggen.

Als faculteitssecretaris beweeg je je in een dynamisch krachtenveld. Bestaande werkstructuren worden voortdurend aangepast en er wordt veelvuldig gewerkt aan beleidsagenda’s. Als faculteitssecretaris zorg je dat intensieve afstemming hierop, zowel structureel als ad hoc, op soepele wijze kan plaatsvinden.

Je voorziet de faculteitsdirectie van advies op het terrein van onderwijsreglementen en wet- en regelgeving (bijvoorbeeld OER). Je voert regie bij de behandeling van klachten die via loket Beroep, Bezwaar en Klacht naar de opleidingen van de faculteit worden doorgestuurd. Verder voorzie je het faculteitsbestuur van juridisch advies op verschillende terreinen. Daarbij word je ondersteund door een juridisch adviseur.

Tot jouw verdere verantwoordelijkheden behoren o.a. taken in de voorbereiding van beleidsontwikkeling, bestuurlijke besluitvormingsprocessen, interne afstemming, voorbereiding van FMT-bijeenkomsten, bewaken van de uitvoering van besluiten en het verzorgen van formele correspondentie en in het bijzonder die met de deelraad.

Je participeert in een HvA breed overleg van faculteits- en bestuurssecretarissen, waarin bestuurlijke en organisatorische processen in de gehele HvA keten aan de orde komen.

Je geeft leiding aan twee secretarissen, juridisch adviseur, twee secretariaatmedewerkers, ambtelijk secretaris en (3) medewerkers van de examencommissies en de griffier van de deelraad.

 

Wat neem je mee?
Je bent een verbinder die makkelijk met verschillende mensen samenwerkt. Je bent in staat om invloed uit te oefenen op een prettige en gezagrijke wijze die breed geaccepteerd wordt. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden. Dat je altijd kwaliteit levert is vanzelfsprekend, je kijkt dan ook kritisch naar wat je aflevert. Je komt als dat nodig is met net iets andere ideeën en oplossingen dan voor de hand liggen en natuurlijk wil je daarmee resultaten behalen. Je herkent en erkent verschillende belangen in de organisatie en je bent goed in staat je daartoe te verhouden. Mensen stappen makkelijk op je af, je bent duidelijk en stimuleert je omgeving om het beste eruit te halen. Je weet de juiste vragen te stellen, bent vasthoudend maar kunt ook loslaten als je merkt dat dit voor het grote geheel beter is. Je kunt analytisch denken in processen en pakt de zaken gestructureerd aan. Je staat stevig in je schoenen, bent politiek-bestuurlijk sensitief en to the point. Daarnaast heb je ruime relevante (juridische) kennis en ervaring. Je beschikt over een aantal jaren werkervaring als bestuurssecretaris in de publieke sector. Je houdt ervan om te ontzorgen en weet precies hoe je dat doet zodat processen en procedures soepel verlopen. Je bent in staat om rust, regelmaat en ritme te creëren waardoor overzicht gewaarborgd is en er ook ruimte is voor ad hoc zaken. Je hebt eerder succesvol leiding gegeven aan een team of in projecten. Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn uitstekend, zowel in het Nederlands als het Engels.

 

Waar kom je te werken?
De functie faculteitssecretaris is ondergebracht in de afdeling Bedrijfsvoering. Je bent lid van het kernstafoverleg. De directeur Bedrijfsvoering is je hiërarchisch leidinggevende. Functioneel inhoudelijk is er een directe lijn met de decaan van de faculteit. Als gevolg van de grote omvang en complexiteit van de faculteit en een adquate span of control van de decaan en de directeur bedrijfsvoering voert de faculteitssecretaris enkele taken van hen uit.

De faculteit Business en Economie is één van de zeven faculteiten van de HvA. Er werken ongeveer 800 medewerkers en er studeren circa 11.500 studenten. De faculteit levert bijdragen aan de ontwikkeling van de HvA tot een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. De faculteit werkt op basis van een Meerjarenfaculteitsplan ‘FBE in 3D’ waarin de strategie voor de komende jaren is uitgewerkt. Vertrekpunt is het Instellingsplan van de HvA en de van daaruit ontwikkelde facultaire visie op onderwijs en onderzoek. De missie van FBE luidt: wij ontwikkelen samen met jou de duurzame economie van morgen!

 

De hoofdlocatie van de faculteit is de Business Campus gevestigd aan de Fraijlemaborg. Op de Amstelcampus zijn nog twee opleidingen gehuisvest van FBE.

De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

 

Talent als basis, diversiteit als kracht
De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van èn voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van ons FMT en onze hogeschool.

Wil je meer weten over de HvA, kijk dan op https://www.hva.nl/. En wil je weten hoe het is om te werken bij de HvA? Ontdek het bij medewerkers aan het woord.

 

Wat bieden we?

  • Je krijgt allereerst een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Zijn wij enthousiast over jouw functioneren, én heb jij het naar je zin, dan gaan we in gesprek over een verlenging van jouw arbeidsovereenkomst;
  • De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van Bestuurssecretaris 2;
  • De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 12 (cao HBO). Het salaris bedraagt maximaal € 6064,86 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring;
  • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand;
  • Uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en vinden we het belangrijk dat jij je verder blijft professionaliseren, bijvoorbeeld via onze HvA Academie.

 

Wil je meer weten over deze dynamische functie?
Neem dan per email contact op met Max Paschold, faculteitssecretaris FBE, tel: 06 11512905 of per    e-mail: m.m.a.paschold@hva.nl (gebruik dit e-mailadres uitsluitend voor het stellen van vragen: we verwerken alleen sollicitaties die we ontvangen via de oranje sollicitatielink onderaan deze vacature).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Word jij ons nieuwe faculteitssecretaris?
Overtuig ons in je sollicitatiebrief! Klik op deze knop “solliciteer nu” om uiterlijk 17 juni 2022 online te solliciteren.

 

Wat je verder moet weten

  • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure;
  • Wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website http://www.hva.nl/over-de-hva/werken-bij-de-hva/solliciteren;
  • Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan;
  • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten;
  • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluit 17 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"