Filmhuis De Spiegel

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Marketing en Communicatie

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Heerlen | Limburg
Sluit 23 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Liefde voor film, een grote groep enthousiaste vrijwilligers, gehuisvest in het sfeervolle Royal Theater in de binnenstad van Heerlen, focus op educatieve voorstellingen, bijzondere evenementen en een groeiende organisatie. Dat is wat Filmhuis De Spiegel in een notendop karakteriseert.

De hierboven genoemde grote groep betrokken vrijwilligers vervult een essentiële rol binnen onze organisatie. Zij voeren onder andere taken uit op het gebied van communicatie, ticketverkoop, foyer, techniek en educatie. Op dit moment werken er ook vijf vaste medewerkers (3,5 fte) voor ons filmhuis.

Momenteel exploiteren wij één filmzaal met bijbehorende foyer. Deze (grote) zaal wordt ook regelmatig ingezet voor evenementen, zowel cultureel als commercieel. Er zijn echter vergevorderde plannen voor de realisering van een nieuw filmhuiscomplex grenzend aan het huidige filmhuis. Onderdeel van de nieuwe plannen zijn de renovatie van het Royal Theater (een rijksmonument en dus cultureel erfgoed), het bouwen van twee nieuwe filmzalen, het realiseren van ruimte voor een horecavoorziening en het creëren van werkruimte voor aan film gerelateerde creatieve industrie.

Om dit traject in goede banen te leiden en het filmhuis voor te bereiden op de toekomst wordt de organisatie verder geprofessionaliseerd. Recentelijk is het bestuursmodel omgezet naar een Raad van Toezicht-model en daaropvolgend is er per 1 december 2022 een full time statutair directeur-bestuurder aangesteld. De Raad van Toezicht voert het toezicht uit en benoemt de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waarvan er op dit moment drie in functie zijn. De wens is om de Raad van Toezicht inhoudelijk zo compleet mogelijk in te richten, waarbij de kennis en kunde van de leden complementair aan elkaar zijn. Daarom zoeken wij een:

Lid Raad van Toezicht taakveld Marketing & Communicatie

 

Wat ga je bij ons doen?

Met jouw talenten, kennis en enthousiasme adviseer je als volwaardig lid van de Raad van Toezicht de overige toezichthouders en de directeur-bestuurder. We willen graag dat je meedenkt over de strategische marketing & communicatie van onze organisatie, maar eventueel ook over andere belangrijke en fundamentele thema’s zoals het betrekken van jongeren, horeca, financiën etc. Samengevat kunnen de taken en rolopvatting als volgt omschreven worden:

– Het houden van toezicht op (de kwaliteit van) het beleid van de directeur-bestuurder en de wijze waarop de gestelde doelen worden gerealiseerd; gericht op het specifieke belang van de organisatie.

– Het bieden van onafhankelijke reflectie aan de bestuurder vanuit verschillende invalshoeken en optreden als diens verantwoordingsplatform.

– Het optreden als werkgever van het bestuur.

 

Gevraagd profiel:

– ruime ervaring op het terrein van marketing & communicatie;

– actieve belangstelling voor de wereld van (arthouse) film en affiniteit met cultuur;

– woonachtig in de regio Zuid-Limburg;

– bij voorkeur ervaring in een toezichthoudende functie, dan wel ervaring op gelijkwaardig (bestuurlijk) niveau;

– kennis van en een netwerk in het culturele veld;

– academisch werk- en denkniveau.

De functie als lid van de Raad van Toezicht is op vrijwillige basis en dus onbezoldigd. Natuurlijk krijg je wel gratis toegang tot onze films en speciale evenementen en doe je bestuurlijke ervaring op. We verwachten dat je ongeveer 6 à 7 keer per jaar aanwezig bent bij de Raad van Toezicht vergaderingen. Wij werken volgens de Code Cultural Governance.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de diversiteit die wij als organisatie nastreven gaat bij gelijkwaardige kandidaten de voorkeur uit naar een vrouw.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien dit je een mooie kans lijkt reageer dan snel en wel voor vrijdag 23 juni. Belangstellenden worden verzocht hun CV met motivatie te mailen naar zijlvries@hetnet.nl , t.a.v. Eke Zijlstra, voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien u meer informatie wilt kan er contact worden opgenomen met dhr. Zijlstra via telefoonnummer 06-23572758.

Na ontvangst van jouw sollicitatie bekijken we deze zorgvuldig en laten we je binnen twee weken weten of we je uitnodigen.


Sluit 23 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"