Fonds Kwadraat

Bestuurslid

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Nourd-Holland
Sluit 22 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Dit jaar vierde Fonds Kwadraat zijn vijftigjarige jubileum. Al vijftig jaar verstrekt het fonds met succes rentevrije leningen tot € 8.000 aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers. Hiermee stimuleert het fonds de economische en financiële onafhankelijkheid van kunstenaars en ontwerpers. In 2018 richtte het fonds de Geefkring op, een kring van particuliere donateurs die het fonds, en daarmee kunstenaars, ondersteunen. Zo zorgt het fonds voor een inspirerend netwerk van kunstenaars en kunstliefhebbers. Ook werkt Fonds Kwadraat nauw samen met andere fondsen.

Voor de komende vier jaar heeft Fonds Kwadraat de volgende doelstellingen:

 • Het aantal leningen laten groeien van 110 tot 160 per jaar.
 • De continuïteit waarborgen door de komende jaren een sluitendee xploitatie te krijgen, door voortzetting van de samenwerking met de huidige partners en uitbreiding van de Geefkring.
 • Bevordering van de toegankelijkheid voor en diversiteit van aanvragers.
 • Uitbreiding van het netwerk van kunstliefhebbers en kunstenaars.

Het bestuur van Fonds Kwadraat bestaat nu uit Ahmet Polat (voorzitter), Joost Rietvelt (penningmeester), Nina Fontijne (secretaris) en Gervaise Coebergh.

 

We zoeken een enthousiast bestuurslid met

 • Affiniteit met en kennis van de wereld van jonge beeldend kunstenaars en ontwerpers;
 • Strategisch inzicht en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Bekendheid met de Nederlandse kunst- en ontwerpsector;
 • Bekendheid met het Nederlandse cultuurbeleid en de ontwikkelingen daarin;
 • Een voor het fonds en de Geefkring relevant netwerk en bereidheid dit netwerk te delen.

 

Tijdsbesteding

 • Voorbereiden en bijwonen van vier a vijf bestuursvergaderingen per jaar (meestal aan het eind van de middag / begin van de avond).
 • Aanwezigheid bij een deel van de activiteiten voor de donateurs en potentiële donateurs van de Geefkring van Fonds Kwadraat is zeer wenselijk. De activiteiten bestaan uit vier atelierbezoeken en twee diners per jaar.

 

Beloning

Deze functie is onbezoldigd en kent geen vaste onkostenvergoeding. Als bestuurslid van Fonds Kwadraat lever je een belangrijke bijdrage aan een dynamische stichting met ambitie om te groeien. Ook maak je deel uit van een bijzonder netwerk van kunstenaars en kunstliefhebbers.

 

Diversiteit

Het fonds streeft naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur, met aandacht voor onder andere gender, culturele diversiteit en leeftijd.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Zie je voor jezelf een rol weggelegd in het bestuur van Fonds Kwadraat en wil je reageren? Stuur dan je motivatie en CV vóór 22 januari 2022 naar Francine Mendelaar, directeur van Fonds Kwadraat, fmendelaar@fondskwadraat.nl.

Voor vragen en meer informatie kun je ook contact opnemen met Francine Mendelaar, via fmendelaar@fondskwadraat.nl of 06 47 93 48 75.


Sluit 22 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Landelijk Platform Wereldwinkel zoekt Bestuurslid netwerkcommunicatie.
Zonnebloemregio Veen & Vechtstreek zoekt bestuurder.
Penningmeester gezocht voor de Stichting De Hond Kan De Was Doen.
Energiefonds Utrecht zoekt bestuurder - secretaris.
Stichting Serviceflat De IJssel heeft een vacature voor een bestuursvoorzitter.
Stichting Assen Sportstad zoekt Voorzitter Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Secretaris Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Penningmeester Bestuur.
Lokale omroep RTV Katwijk zoekt Bestuurslid.
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"