Gemeente Amsterdam

Bestuursadviseur.

Toezicht en Handhaving.

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Betaalde baan | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 4 januari 2021


Omschrijving Vacature

De bestuursadviseur Toezicht en Handhaving die wij zoeken is in staat zelfstandig te functioneren, strategisch te denken, helder en direct te communiceren en laat zich niet snel uit het veld slaan.

 

De functie

Je voornaamste taken zijn: ontwikkelen en (doen) uitvoeren van strategisch openbare orde en veiligheidsbeleid. In het bijzonder gaat het om bestuursadvisering, beleidsontwikkeling en de organisatie en inzet van het instrumentarium toezicht en handhaving.

Werkzaamheden:

 • Bestuursadvisering: je adviseert het gemeentebestuur, de burgemeester en andere bij de veiligheid betrokken bestuursorganen;
 • Je houdt hierbij rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Secretaris van de sub-driehoek toezicht & handhaving en verkeer: je houdt overzicht, doet de verslaglegging en zorgt voor een goede afstemming tussen bestuur, openbaar ministerie, politie en andere partners;
 • Opzetten, adviseren, het (doen) uitvoeren en evalueren van complexe stedelijke projectgroepen: je vertegenwoordigt de burgemeester en geeft leiding, coördineert en neemt deel aan multidisciplinaire teams, waarbij zowel gemeentelijke als externe partners betrokken zijn;
 • Organisatie en inzet strategisch handhavingsbeleid: je draagt zorg voor overzicht en houdt regie op de inzet van specialistisch toezicht (op taxi’s) en toezicht en handhaving in de openbare ruimte;
 • In kaart brengen relevante ontwikkelingen: je neemt deel en levert een bijdrage aan het landelijk netwerk en de beleidsontwikkeling inzake de regelgeving, organisatie, taken en bevoegdheden van handhavers / boa’s. Je draagt zorg voor lokale doorvertaling en adviseert daarover;
 • Het stimuleren van de integrale aanpak van handhavingsprioriteiten: je bent een bruggenbouwer en pakt een actieve rol in samenwerkingsprojecten met stadsdelen, directies en externe partners.

Wij vragen

 • Academisch werk en denkniveau;
 • Ruime ervaring in advisering van het bestuur op het terrein van de toezicht en handhaving en openbare orde en de veiligheid;
 • Kennis van de hoofdlijnen van de beleidsvelden openbare orde & veiligheid, toezicht en handhaving in hun onderlinge samenhang, alsmede van de bijbehorende maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke infrastructuur, zowel stedelijk als decentraal;
 • Kennis van informatie gestuurd handhaven en het gebruik van digitale, innovatieve en technische middelen binnen dit werkveld;
 • Politiek en bestuurlijk sensitief en goed op de hoogte van openbare orde en leefbaarheidsvraagstukken in de stad;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Kennis van het bestuursrecht en van regelgeving op het vlak van openbare orde en veiligheid.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Inventiviteit
 • Stressbestendig
 • Plannen
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract bij goed funtioneren.
 • Je salaris is minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872.- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 • Afhankelijk van je ervaring kan er sprake zijn van een aanstelling in een aanloopschaal voor één jaar.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

De organisatie

Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) De directie OOV heeft als belangrijkste taak om de burgemeester zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen in haar rol als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid in de stad. Dit wordt o.a. gedaan door de integrale sturing te verbeteren en de verbinding met intern en externe partners te versterken. De directie OOV doet dit door de burgemeester professioneel te bedienen op vier domeinen:

 • Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden (BMG);
 • Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO);
 • Crisis- en Incidentbeheersing;
 • Integrale Persoonsgerichte Aanpak.

Het domein Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden heeft ongeveer 40 fte en bestaat uit meerdere clusters. Bijvoorbeeld cluster bestuurlijke instrumentarium (cameratoezicht, gebiedsverboden, sluitingen etc.), cluster horeca- en coffeeshopbeleid, cluster toezicht&handhaving enzovoorts.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 4 januari 2020.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature

Neem dan contact op met het secretariaat Openbare Orde en Veiligheid, bereikbaar op het telefoonnummer 020 – 552 2049 of per mail secretariaatOOV@amsterdam.nl. Zij zorgen ervoor dat je snel reactie op jouw vraag ontvangt.

Reageer op deze vacature

 

Acquisitie stellen we niet op prijs.


Sluit 4 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Hogeschool Windesheim zoekt secretaresse - ambtelijk secretaris met juridische affiniteit.
Ondernemersvereniging evofenedex zoekt Verenigingsmanager -Bestuurssecretaris.

Sollicitatie link
https://www.solliciterenbij.amsterdam.nl/vacaturen/bestuur-organisatie/bestuursadviseur-7/
"Naar begin pagina"