Zendingsbond GZB

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR organisatiecultuur en/of Fondsenwerving

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Driebergen | Utrecht
Sluit 6 maart 2021


Omschrijving Vacature

De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn wereldwijd betrokken het verspreiden van het Evangelie. We bieden ook hulp in moeilijke omstandigheden. De GZB heeft meer dan vijftig zendingswerkers uitgezonden in ruim 30 landen. Zij zijn betrokken bij onder andere gemeentestichting, theologische toerusting en diaconaal/medisch werk. Het zendingswerk van de GZB wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Driebergen.

De GZB is een vereniging en staat onder leiding van een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt namens de leden toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken en adviseert de directeur-bestuurder.

In juni ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht. Wij zijn daarom op zoek naar mensen met hart voor zending en verbondenheid met de achterban van de GZB. Gezien de huidige samenstellingvan de Raad van Toezicht nodigen we met nadruk vrouwen uit om te solliciteren. We streven ook naar een grotere culturele diversiteit binnen de Raad van Toezicht.

Wij zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht met een relevant netwerk die kennis en ervaring hebben op één of meer van de volgende terreinen:

  • Diaconaat, internationale hulpverlening of gezondheidszorg, bij voorkeur in een zendingscontext
  • HR, organisatiecultuur en lerende organisaties in een internationale context
  • Fondsenwerving en communicatie

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar en organiseert tenminste één keer per jaar een bezinningsdag. Verder wordt van leden van de Raad van Toezicht gevraagd ongeveer één keer per twee jaar met een medewerker een bezoek te brengen aan het buitenland.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor vragen over de vacatures kunt u contact opnemen met de heer A.A. Heij, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 06-21251738.

Reacties met CV en referenties kunnen tot en met zaterdag 6 maart 2021 per e-mail worden gestuurd naar de GZB, t.a.v. mw. H.J. van Dijk, e-mail: directie@gzb.nl.

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en contact met referenties. Bij een eventuele benoeming zal een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd. De gesprekken zullen worden gepland op 15, 18 en 19 maart 2021.


Wist u dat …

Wij op 16 maart een webinar organiseren over de gevolgen van de WBTR voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen?
Meer informatie via deze link >>

Sluit 6 maart 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Woej zoekt Lid Raad van Toezicht.
Christelijke Scholengemeenschap Walcheren heeft vacature voor Lid RvT.
Stichting Welzijn De Meierij heeft vacature voor Voorzitter van nieuwe Raad van Toezicht.
IrisZorg heeft vacature voor een Lid raad van toezicht op voordracht clintenraad.
Voorzitter Raad van Commissarissen met juridisch profiel
Stichting Corridor te Rotterdam heeft vacature voor Lid RvT,
Forte GGZ heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
SWZP wonen Purmerend heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht voor de auditcommissie Financin.
Verbindion Nieuwegein heeft vacature voor Lid RvC met als profiel sport, marketing en externe betrekkingen.
Careander heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht met specifiek profiel voor Clintenzorg.
Cavent heeft vacature voor Voorzitter Raad van Toezicht.
STWT onderwijsorganisatie in Amsterdam heeft vacature voor Lid RvT.
Raad van Toezicht Stichting Primair Onderwijs Achterhoek zoekt Toezichthouder met juridische achtergrond.
De Vriezenhof heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
OPOZ te Zoetermeer heeft vacature voor lid Raad van Toezicht.
SKPOEL te Ettenleur heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT, profiel stadsonwikkeling.
Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof zoekt Lid RvT.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met politiek bestuurlijk profiel.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsleven.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Participatie en Inclusie.
Sportfondsen-Hillegom

"Naar begin pagina"