Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV)

Bestuurslid / Voorzitter

Eerstelijnszorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 1 februari 2021


Omschrijving Vacature

Over SGV

Iedere zorgaanbieder is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) heeft voor de Geschilleninstantie Verloskunde in 2016 een officiële erkenning gekregen van het ministerie van VWS. Hiermee voldoet de stichting aan alle eisen uit de Wkkgz.

In praktische zin is de Geschilleninstantie Verloskunde een voortzetting van de Klachtencommissie van de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Anderen, zoals verloskundige ondernemingen, kunnen zich bij de stichting Geschilleninstantie aansluiten. De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV en houdt de Geschilleninstantie in stand.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester). Door vertrek van de voorzitter is deze positie nu vacant. De feitelijke geschillenbeslechting wordt gedaan door de geschilleninstantie verloskunde. Meer over de werkwijze van de geschilleninstantie is te lezen op www.geschilleninstantieverloskunde.nl. De geschilleninstantie verloskunde wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Profiel bestuurslid/ voorzitter

Degene die we zoeken is thuis in de zorgsector, volgt trends en ontwikkelingen en kent de eerstelijnszorg. Hij of zij is mede door ervaring goed in staat om zowel vanuit het cliënt/patiënt-perspectief als vanuit de verloskundigen te redeneren. Affiniteit met klachtenmanagement blijkt uit begrip voor zowel de kaderstellende, procedurele maar ook emotionele component en bekendheid met de Wkkgz. Qua bestuurlijke kwaliteiten denken we aan een onafhankelijke opstelling, het vermogen om onder andere snel te analyseren, strategisch te denken en de leiding te nemen voor het beleid en ook heel praktisch tijdens de vergaderingen.

Formele kaders voor de functie zijn:

  • kandidaat heeft de bereidheid om minimaal één termijn zitting te nemen in het bestuur (onvoorziene omstandigheden daargelaten) en sluit een tweede termijn op voorhand niet uit;
  • kandidaat vermijdt iedere vorm van (schijn van) belangenverstrengeling
  • kandidaat is open over relevante nevenfuncties en aanvaardt deze na goedkeuring door het bestuur.
  • benoeming van het bestuurslid is op bindende voordracht van de KNOV.

Het Bestuur komt doorgaans vier keer per jaar bij elkaar. Bestuursleden ontvangen een vacatiegeldvergoeding die in overeenstemming is met de werkzaamheden en de maatschappelijke betrokkenheid (de vergoeding bedraagt maximaal €2.500 per jaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Reactie

U kunt uw brief met CV richten aan Claartje Hart, verloskundige en tevens bestuurslid-secretaris SGV, via info@geschilleninstantieverloskunde.nl.

 

page2image39896496

Reyer Blankevoort, penningmeester SGV, is voor een nadere toelichting bereikbaar op 06 – 41767417. Het jaarverslag van SGV staat op de website. Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 februari 2021. Houdt u rekening met 10 februari als mogelijke gespreksdatum.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 1 februari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"