Gezondheidscentrum De Rubenshoek

Lid raad van Toezicht (RvT)

Achterstandsproblematiek

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 9 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

De Rubenshoek is een gezondheidscentrum in de Schilderswijk in Den Haag. Binnen het centrum werken verschillende disciplines op basis van gelijkwaardigheid samen. We zijn een multidisciplinair samenwerkingsverband.

In de dagelijkse praktijk hebben de hulpverleners in de Rubenshoek te maken met meervoudig en complexe vragen die maken dat we moeten samenwerken. Inwoners in de Schilderswijk zijn gemiddeld jonger, sociaal economisch kwetsbaarder, ze ervaren vaak veel stress, hebben een minder gezonde leefstijl en hebben een kortere gezonde levensverwachting in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Ze maken meer gebruik van zorg (huisartsenzorg, wijkverpleging, GGZ, ouderenzorg, medicatie). Daarnaast is er sprake van een grote culturele diversiteit, lagere gezondheidsvaardigheden en een laag opleidingsniveau. Oplossingen voor gezondheidsvragen liggen veelal zowel in het medische als het sociale domein.

De organisaties aanwezig in het centrum zijn niet in loondienst. Zij werken volgens een samenwerkingsovereenkomst samen in het centrum en de wijk. De eindverantwoording voor het beleid voor het geïntegreerde samenwerkingsverband ligt bij de directeur-bestuurder.
Het samenwerkingsverband bedient ruim 10.000 patiënten. Dit samenwerkingsverband valt onder de Stichting Gezondheidscentrum de Rubenshoek. Naast het samenwerkingsverband is de directeur- bestuurder ook verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het beheer van het gezondheidscentrum, ondergebracht onder de Stichting Beheer Gezondheidscentrum de Rubenshoek.

 

Raad van Toezicht

De Rubenshoek heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toeziet op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de directeur-bestuurder met advies terzijde staat.

De RvT werkt, voor zover van toepassing, volgens de Governance code Zorg:

 • De raad van toezicht houdt toezicht en controleert.
 • De raad van toezicht is onafhankelijk.
 • De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij het Gezondheidscentrum.

De werkwijze raad van toezicht is vastgelegd in een reglement. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden met verschillende -voor het Gezondheidscentrum- relevante achtergronden en kennisgebieden.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De leden ontvangen een vergoeding van €3000,-/ jaar.

 

Profiel

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht dat voldoet aan het volgende profiel voor een vertegenwoordiger vanuit de zorg:

 • Bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties en een goede bekendheid met geïntegreerde eerstelijnszorg;
 • Ervaring met en kennis van achterstandswijkproblematiek (o.a. grote culturele diversiteit, lage gezondheidsvaardigheden en een laag opleidingsniveau);
 • Strategisch denker m.b.t. de maatschappelijke eisen aan – en ontwikkelingen in de geïntegreerde eerstelijnszorg;
 • Een relevant (bestuurlijk) netwerk in de (eerstelijns) gezondheidszorg;
 • In staat om het beleid van het Gezondheidscentrum en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen en om toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • De capaciteit en de mentaliteit om de Directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Beschikt over belangrijke kwaliteiten als: integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • In staat om vanuit de toezichthoudende rol mee te denken over de toekomst van het samenwerkingsverband
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid.

 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw C.V. en motivatiebrief, gericht aan de sollicitatiecommissie, insturen, tot en met 8 januari 2023 via adeboer@rubenshoek.nl. De eerste sollicitatiegesprekken zullen worden gepland in de loop van januari 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Koen Baart, voorzitter van de raad van toezicht (06 54 61 19 27) of met mevrouw Astrid de Boer, Directeur-bestuurder van het centrum (06 283 103 63).


Sluit 9 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"