GGD Flevoland

Voorzitter Regionale Expertteam (RET) Jeugd

Jeugdhulp

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Lelystad | Flevoland
Sluit 24 december 2021


Omschrijving Vacature

 

Bij team Maatschappelijke Zorg van GGD Flevoland is een vacature ontstaan voor de functie van

VOORZITER REGIONAAL EXPERTTEAM JEUGD (BRANDPUNTFUNCTIONARIS)
16 uur per week standplaats Almere/Lelystad

Voor ieder kind uit Flevoland een passende oplossing, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. Daarvoor staan gemeenten en zorgaanbieders met ouders en kinderen aan de lat.

Het Regionale Expertteam (RET) Jeugd Flevoland is opgericht in 2019 en is beschikbaar voor complexe, domein overstijgende zorgvragen van kinderen en hun gezinnen. Het team bestaat uit gedragsdeskundigen vanuit de 6 gemeentelijke lokale toegangen, VTF, de GI en specialisten vanuit de JGGZ. Daarnaast maken we gebruik van een flexibele schil deskundigen. Vanuit een verklarende analyse werken we samen met ouders en kind(eren) en betrokken hulpverlening, om te komen tot passend perspectief. Het RET werkt vanuit 4 pijlers: Consultatie en Advies, Procesregie, Signalering en Leren.

Naast het voorzitten van de vergaderingen wordt de voorzitter ingezet bij (keten overstijgende) complexe casuïstiek, om te komen tot passende hulp. De voorzitter faciliteert de samenwerking tussen cliënt, professionals en meerdere organisaties en werkt sterk resultaatgericht. De vraag van de jeugdige en ouder(s) is altijd uitgangspunt van de ingezette acties. De voorzitter geeft dus zelf actief vorm aan de bovengenoemde 4 functies.

Het voorzitterschap van het RET wordt uitgevoerd vanuit Bureau Brandpunt binnen het team Maatschappelijke Zorg van GGD Flevoland. Het RET maakt een grote ontwikkeling door, waardoor de werkzaamheden toenemen wat steeds meer tijd vraagt. Om daaraan tegemoet te komen én om de continuïteit beter te kunnen waarborgen wordt gezocht naar een collega die samen met de huidige voorzitter de functie kan invullen. De werkzaamheden tussen de 2 voorzitters zullen in onderlinge afstemming worden afgestemd. De functie vraagt om een persoon met achtergrond als jeugdarts, gedragswetenschapper, pedagogiek of verpleegkunde.

 

Taken:

 • Organiseert expertteam bijeenkomsten met ouders.
 • Bereidt de bespreking van complexe casuïstiek voor en verheldert deze.
 • Voorziet in heldere adviezen voortkomend uit de bespreking.
 • Organiseert procesregie bij de deelnemende partijen en voert die zo nodig ook zelf uit.
 • Signaleert ontwikkelingen en knelpunten en vertaalt die naar strategisch advies.
 • Faciliteert het leerproces van de deelnemende partijen.

 

Profiel:

 • Ruime ervaring in jeugdhulp bij voorkeur op zowel operationeel als tactisch niveau.
 • Kennis en inzicht in doelgroepen, zorg- en hulpverleningsketens en escalatiemodellen in Flevoland.
 • Inventief, creatief, enthousiasmerend, draagvlak creëren, anderen kunnen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen voor kinderen/jeugdigen.
 • In complexe situaties de vastgestelde koers volgen, overzicht bewaren en vasthouden totdat het resultaat behaald is.
 • In staat om terugkerende signalen te vertalen naar beleidsmatige adviezen.
 • Aantoonbaar WO-niveau. Een achtergrond als jeugdarts, gedragswetenschapper, pedagogiek of verpleegkunde heeft de voorkeur.
 • Zorgvuldige en goede schriftelijke vaardigheden.

Salaris:

De functie is ingedeeld in schaal 12 met een salaris van maximaal €5872,- bruto per maand bij een fulltime (36 uur) aanstelling. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en kan eventueel plaatsvinden in een aanloopschaal, schaal 11. De GGD Flevoland volgt de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Maandelijks heb je de beschikking over een Individueel Keuzebudget van 17,05 % van het salaris.

Informatie:

Nadere inlichtingen worden u graag verstrekt door Marjolein Duin, voorzitter Regionale Experttafel Flevoland, telefoonnummer 06-1365 9873

Bijzonderheden:

De taak voorzitter Regionaal Experttafel Jeugd maakt onderdeel uit van de functie Brandpuntfunctionaris.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar. Deze vacature is gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 52.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw sollicitatiebrief met een uitgebreid C.V., onder vermelding van vacaturenummer 2021/66 voor 24 december 2021 richten aan de GGD Flevoland, t.a.v. team Personeel & Organisatie, emailadres: peno@ggdflevoland.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 24 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"