GGZ-instelling U-Center via Avident l interim en executive search

Bestuurssecretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Epen | Limburg
Sluit 25 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Wil jij werken bij een uitdagende, flexibele en prachtig in het groen gelegen werkgever in de psychotherapeutische hulpverlening? Voor een U-center, een kleinschalige, specialistische GGZ-instelling in Zuid-Limburg zoeken wij een Bestuurssecretaris. Ben jij een daadkrachtige, proactieve en professionele sparringpartner voor de bestuurder met realisatiekracht, sensitief op de omgeving en de organisatie?

Neem dan contact met ons op, wellicht hebben wij een hele mooie uitdaging voor je! Lees meer….

 

Algemeen

U-Center is een kleinschalige, specialistische ggz-instelling gericht op behandeling van co morbiditeit vanuit een klinische en ambulante setting. Met een Engelstalig en Nederlandstalig behandeltraject biedt onze opdrachtgever hulp aan zowel nationale als internationale cliënten. Dit geeft een unieke en onderscheidende dynamiek. Met behulp van een intensieve, therapeutische behandeling zorgt onze opdrachtgever dat cliënten na 6 of 7 weken kunnen terugkeren in de maatschappij met nieuwe inzichten, vaardigheden en met meer regie over hun eigen leven.

Werken bij U-center staat voor veel verantwoordelijkheid en variatie, wat je precieze rol ook is. We zijn een platte organisatie met korte lijnen waar we gedreven door onze kernwaarden persoonlijk, gastvrij, optimistisch en attent met elkaar samenwerken. Dankzij een hechte en zorgende teamgeest onder de collega’s voelen medewerkers van U-center zich veilig, gesterkt en gemotiveerd. Er wordt met veel enthousiasme en passie voor het vak gewerkt. Door de kleinschaligheid van de organisatie, voelt iedereen zich ook sterk verbonden met de cliënten. De lijnen zijn kort en laagdrempelig en iedereen draagt zijn steentje bij. Je ervaart een cultuur van aanpakken en actiegerichtheid. Klik hier om een kijkje te nemen op de website: https://www.u-center.nl

Ontwikkelingen

U-Center heeft een roerige periode achter de rug. Vanuit een crisissituatie is hard gewerkt om stabiliteit en rust in de organisatie terug te brengen. Iedereen heeft hier heel hard aan gewerkt en zijn of haar steentje bijgedragen. Je stapt in op een moment waarin samen gebouwd kan worden aan de verder inrichting en ontwikkeling van U-Center.

De functie

Voor U-Center zoeken wij een Bestuurssecretaris die als rechterhand van de Bestuurder en U-Center vanuit een crisissituatie naar een volgende fase van volwassenheid brengt op het gebied van governance, bedrijfsvoering en processen. Je ondersteunt bij het ontwikkelen van strategisch beleid en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en je adviseert ten aanzien van juridische aangelegenheden. De bestuurssecretaris heeft als primaire doel een goed functionerende PDCA-cyclus neer te zetten waarin alle (governance)activiteiten, aandachtspunten en dynamieken aan bod komen op een systematische wijze. Sleutelwoorden zijn hierbij voorspelbaarheid, pro-activiteit en efficiënte besluitvorming. Dit doe je op een pragmatische manier, in verbinding met de organisatie. Je bent medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van diverse overlegvormen zoals RvC, AVA, OR en MT.

Ook ben je de aanjager om processen te optimaliseren en te structureren. Op het gebied van kwaliteit en certificering, compliance en AVG pak je hierin de lead. Je coördineert en bewaakt projecten in overleg met de bestuurder en je bent, afhankelijk van het dossier de projectleider of opdrachtgever van het project.

Je volgt in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving en vertaalt deze naar consequenties en risico’s voor de organisatie. Ook onderhoudt je de contacten met zorgverzekeraars, de NZa en de Inspectie voor Volksgezondheid. Je weet hierin makkelijk je weg te vinden, herkent belangrijke dynamieken en ontwikkelingen en verbindt deze aan verbetering binnen de organisatie.

Speerpunten

  • Good goverance; continueren en verder opzetten;
  • Adviseren en ondersteunen van de bestuurder met betrekking tot strategische beleidsontwikkeling, (juridische) dossiers en verantwoordingsdocumenten;
  • Het inrichten van de compliance t.a.v. kwaliteit, AVG en ICT
  • Voorbereiden en bewaken van de RvC bijeenkomsten;
  • Verbeteren (procesoptimalisatie) en bewaken inkoopproces, zorgwetgeving, NZa ed.;
  • Verbeteren (procesoptimalisatie) en bewaken kwaliteitsnormering zorg, privacy en risicomanagement (NEN-certificering, audit- en accreditatieprocessen ed.);
  • Voorbereiden en bewaken medezeggenschapszaken;
  • Het ondersteunen/adviseren van de bestuurder (rechterhand) op bovenstaande vraagstukken;
  • Het ondersteunen van de bestuurder op weg naar verdere optimalisering en professionalisering en alignement richting de organisatie.

Het profiel

Wij zoeken een ervaren Bestuurssecretaris die vanuit een scharnierfunctie de vertaalslag kan maken van bestuurlijke beleid- en besluitvorming naar de operatie, met gevoel voor bestuurlijke posities en verhoudingen. Een professionele en kwaliteitsbewuste partner in governance en medezeggenschap. Iemand die de uitdagingen van de sector (en de keten) op het gebied van governance bij voorkeur kent.

Een open, mensgericht persoon met ruime ervaring in efficiënte bedrijfsvoering, het optimaliseren van processen, aanbrengen van structuren en kennis van zorg, regelgeving en procedures. Dit vraagt om oplettendheid en de juiste balans tussen nauwkeurigheid, flexibiliteit en ondernemerschap.

Een Bestuurssecretaris die functioneert als de rechterhand van de bestuurder waarbij tegenkracht vanuit eigen enthousiasme wordt gewaardeerd. Iemand die oog heeft voor de fase waar de organisatie zich in bevindt. Een voelbaar gecommitteerde en samenwerkingsgerichte collega die werkt vanuit verbinding. Een persoon die makkelijk contacten legt (in- maar ook extern), denkt vanuit samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen in de sector ziet, aan elkaar knoopt en hierin doorpakt.  Die op verschillende niveaus kan communiceren en daardoor gemakkelijk in contact is met mensen in verschillende functies. Warm zakelijk is de term die binnen deze organisatie het best passend is even als hands-on, organisatiesensitief, resultaatgericht en met gevoel voor (politieke)verhoudingen.

Van de Bestuurssecretaris wordt verwacht snel thuis te raken in een dynamisch krachtenveld. Dat vraagt om denken in scenario’s en mogelijkheden, het over grenzen heen kijken en goed oog hebben voor consequenties en risico’s en deze vertalen naar de organisatie. We zoeken iemand die goed kan laveren tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en het grotere geheel en samenhang ziet. Een persoon die initiatiefrijk is en eigenaarschap toont. Iemand die niet alleen besluitvaardig is, maar ook diplomatiek sterk is.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je een wo werk- en denkniveau met een voor de functie relevante opleiding (bv bestuurskunde of bedrijfskunde) en ben je bedrijfskundig en/of financieel onderlegd en bekend met de van toepassing zijnde (zorg) wet- en regelgeving, vraagstukken en krachtenvelden in een dynamische keten? Heb je affiniteit met (kortdurende) zorg en governance? Heb je kennis van compliance, AVG en riskmanagement en ervaring met procesoptimalisatie en projectmatig werken en weet je netwerken te benutten? Weet je overzicht te behouden, doorzie je structuren en weet je erna te handelen? Ben je toegankelijk, opereer je vanuit openheid en zelfbewustzijn en heb je goed gevoel voor verhoudingen? En heb je eerder een klankbordrol richting directie en bestuur vervuld? Passen daarnaast de persoonskenmerken integer, daadkrachtig, samenwerkingsgericht, toegankelijk en politiek- en organisatiesensitief bij jou? Ben je communicatief vaardig op alle niveaus en heb je humor? Dan komen wij graag met je in contact! Je kunt hiervoor gebruik maken van de volgende link  https://tinyurl.com/3tmr7kbf  of kijk op de website van Avident www.Avident.nl.

Herken jij jezelf onvoldoende in deze functie of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Reageren kan tot 25 april 2023

Hartelijk dank voor je medewerking!

Vriendelijke groeten,

Monica Olislagers

Avident
Interim & Executive search


Sluit 25 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie

"Naar begin pagina"