Goldschmeding Foundation

Bestuurssecretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 28 februari 2021


Omschrijving Vacature

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is in 2016 van start gegaan en is vernoemd naar initiatiefnemer Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad. De foundation heeft als doel om bij te dragen aan een betere wereld en zet daarin het denken vanuit het belang van de ander centraal. Fundamenteel uitgangspunt is dat een betere wereld ontstaat wanneer mensen en organisaties handelen vanuit de wil om een ander verder te helpen, overigens zonder daarbij zichzelf weg te cijferen. De foundation wil hieraan een bijdrage leveren door initiatieven te ondersteunen die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken binnen het werkveld Mens, Werk en Economie.

De Goldschmeding Foundation is opgericht voor de lange termijn. Binnen het veld Mens, Werk en Economie zijn drie thema’s gekozen: Inclusieve Arbeidsmarkt (waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen), Circulaire Economie (een economie die groeit binnen de ecologische grenzen van onze planeet) en Menswaardige Samenleving (een samenleving waarin ook het belang van de ander verankerd is in de economie). De foundation steunt binnen de drie thema’s initiatieven die bijdragen aan maatschappelijke verandering, via wetenschappelijk onderzoek en innovatieve praktijkprojecten.

Vier jaar na de start heeft de Goldschmeding Foundation een diverse portefeuille met interessante en veelbelovende projecten opgebouwd. Deze portefeuille wordt de komende jaren voortvarend uitgebreid met projecten die voor ieder van de drie inhoudelijke thema’s de theory of change en onze doelstellingen nader invullen en versterken.

Rol en verantwoordelijkheden 
Het bestuur bestaat uit twee personen:
– bestuursvoorzitter, tevens uitvoerend belast met de dagelijkse aansturing van werkzaamheden in het team van 8 medewerkers en de externe vertegenwoordiging
– bestuurslid (niet uitvoerend) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke standaard

Het bestuur vergadert maandelijks, en besluit over projectvoorstellen en overeenkomsten. De voorstellen en conceptovereenkomsten komen als regel van de programmamanagers. Het bestuur besluit ook over belangrijke organisatorische zaken, zoals kwartaalrapportages, jaarplannen, aanstelling van medewerkers, contracten met dienstverleners, etc. Het bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt ondersteund door een Personal Assistant, die agenda en berichtenverkeer van de twee bestuursleden coördineert.

 

BESTUURSSECRETARIS / MANAGER OPERATIONS

De bestuurssecretaris/manager operations (BMO) is als functie nieuw in de organisatie. In de eerste jaren zijn de betreffende taken vervuld door een projectmanager, die de laatste tijd primair verantwoordelijk was voor impact & control en tevens het bestuurssecretariaat verzorgde.

Wegens het vertrek van deze medewerker, en met het oog op de verdere ontwikkeling van de Foundation, zoeken wij nu een bestuurssecretaris/manager operations. Deze nieuwe collega is inhoudelijk, organisatorisch en beleidsmatig de helpende en adviserende rechterhand van de bestuursvoorzitter in de volgende fase van de Foundation. In deze fase is het onze ambitie om de
resultaten van de door de Foundation gefaciliteerde projecten bij relevante stakeholders en in het publieke maatschappelijk debat over het voetlicht te brengen, en aan dat debat ook zelf bij te dragen. De portefeuille van projecten wordt hiertoe verder toegespitst op impact-georiënteerde grotere en langlopende projecten. De Goldschmeding Foundation zal ook gericht internationale verbindingen aangaan om kennis te delen en effecten te vergroten. De BMO adviseert de bestuursvoorzitter, bereidt zijn agenda inhoudelijk voor, is bij interne en externe meetings en publieke optredens van de bestuursvoorzitter veelal aanwezig, en draagt zorg voor follow-ups. De BMO onderhoudt en ontwikkelt zelfstandig zijn/haar netwerk intern en extern. De BMO voert het beheer over enkele speciale projecten die buiten de drie programma’s vallen.

Taakomschrijving
• Voorbereiding bestuurs-agenda en -stukken
• Notulering bestuursvergaderingen, behandeling actiepunten
• Correspondentie bestuur
• Sparring partner van het bestuur, in het bijzonder van de bestuursvoorzitter
• Inhoudelijke voorbereiding agenda bestuursvoorzitter
• Schakelfunctie jegens externe dienstverleners
• Begeleiding bestuursvoorzitter bij interne en externe meetings, publieke optredens
• Onderhoud van netwerken in de werelden van filantropie, wetenschap en praktijkprojecten
• Actief volgen van ontwikkelingen en het bouwen van een netwerk op het gebied van mens, werk en economie
• Beheer van speciale projecten

Competenties en ervaring
• Affiniteit met de visie, missie, uitgangspunten en doelstellingen van de Goldschmeding Foundation
• Academisch opleidingsniveau, minimaal 3 jaar werkervaring
• Analytisch en kritisch denkvermogen
• Kunnen plannen, coördineren en organiseren
• Doortastende, zelfstandige, resultaatgerichte, proactieve stijl en hands-on mentaliteit
• Adviesvaardigheden en sparring partner
• Dienstverlenende instelling; flexibel, integer, tactvol en representatief
• Goede presentatie- en schriftelijke (memo’s en rapporten) vaardigheden
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift

Aanbod
De Goldschmeding Foundation biedt een uitdagende en brede functie, in eerste instantie voor 32 – 40 uur en voor 12 maanden. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op leeftijd en ervaring en zijn passend voor een professionele charitatieve organisatie. De foundation kent een reguliere werkweek van 40 uur en biedt 25 vakantiedagen bij een voltijdsaanstelling.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geschikte kandidaten wordt verzocht hun curriculum vitae met een beknopte motivatiebrief vóór 28 februari 2021 te sturen aan Bianca Nagtegaal: bnagtegaal@goldschmeding.foundation. De procedure bestaat uit gesprekken met collega’s en het Bestuur van de Goldschmeding Foundation en wordt na de sluitingsdatum binnen 4-6 weken afgerond. De beoogde startdatum is 1 juni 2021 of eerder.


Sluit 28 februari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie

"Naar begin pagina"