Grasnapolsky

Voorzitter en algemeen lid voor het bestuur

Goed en relevant netwerk in de provincie Groningen.

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht/Groningen | Utrecht/Groningen
Sluit 20 december 2020


Omschrijving Vacature

Grasnapolsky is een weekend lang muziek, kunst en expedities op een bijzondere locatie. Van 2014 tot en met 2018 was zendstation Radio Kootwijk de thuisbasis van Grasnapolsky: een prachtig imposant gebouw met een rijke geschiedenis, midden op de Veluwe. In 2019 begonnen we aan een nieuw hoofdstuk in het noorden van het land, in voormalig strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Daar werd een nieuwe ontdekkingstocht gestart. Het ontdekken van De Graanrepubliek, van de strokartonfabrieken, van het communisme in Groningen, van de prachtige omgeving en de majestueuze fabriek zelf, maar natuurlijk ook het ontdekken van kunst en muziek. Voor de komende jaren is de worteling van het festival in Groningen de belangrijkste taak. 

Door het reguliere rooster van aan- en aftreden is Festival Grasnapolsky op zoek naar een voorzitter en een algemeen bestuurslid. Vanwege de verhuizing naar Groningen is Grasnapolsky nadrukkelijk op zoek naar bestuurlijke, culturele en politieke kennis, ervaring en netwerk in de provincie Groningen.

Als bestuurslid van Grasnapolsky ben je kritisch op een constructieve manier en draag je bij aan een onafhankelijke besluitvorming zonder tegenstrijdige belangen. Je durft onafhankelijk en vernieuwend te zijn en je hebt een groot hart voor kunst en cultuur, met name voor Grasnapolsky en haar medewerkers.

Jouw netwerk is groot, in het bijzonder in provincie Groningen. Je bent verbindend, open en actief in het leggen van contacten. Je gaat een discussie niet uit de weg, maar als bestuurslid stel je je graag flexibel en laagdrempelig op, gericht op samenwerken. De openheid van jouw vizier is zo weids al het Groningse landschap! De samenstelling van het bestuur als geheel is een combinatie van bestuursleden met ervaring in het bedrijfsleven, de overheid, de culturele sector, consultancy en semi-publieke sector.

Profielkenmerken voor de voorzitter van het bestuur

 • Heeft een goed en relevant netwerk in de provincie Groningen.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor een goede vervulling van de rol.
 • Is zich bewust van de specifieke taak als regisseur van het besturingsproces.
 • Is als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar op de samenstelling en het juist functioneren van het bestuur als geheel.
 • Is vanuit de voorzittersrol het primaire aanspreekpunt van de directie.
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden, leidt de vergaderingen op een prettige wijze en hanteert een heldere agenda.
 • Treedt naar buiten op gepaste momenten en stemt de (externe) activiteiten in goede samenspraak met de directie af.
 • Is ervaren met de thema’s van Good Governance en is daarin coachend naar de anderen.


Profielkenmerken algemeen bestuurslid

 • Heeft een goed en relevant netwerk in de provincie Groningen.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor een goede vervulling van de rol.
 • Beschikt over juridische competentiesof
 • Heeft een programma inhoudelijk profiel, op het vlak van muziek, beeldende kunst of literatuurof
 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van erfgoed, bij voorkeur in de provincie Groningen.
 • Treedt naar buiten op gepaste momenten en stemt de (externe) activiteiten in goede samenspraak met de directie af.
 • Is ervaren met de thema’s van Good Governance en is daarin coachend naar de anderen.

Algemeen
Grasnapolsky werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.

Vergaderingen zijn 4 tot 6 keer per jaar. Informeel contact is er regelmatig.
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Conform haar eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur zal Grasnapolsky bij de samenstelling van haar bestuur de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Het wordt zeer op prijs gesteld als bestuursleden zichtbaar zijn op het festival. Voordracht van bestuursleden zal geschieden aan de hand van deze door het bestuur opgestelde profielschets.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Reageren kan tot 20 december door het sturen van motivatiebrief en CV t.a.v. Jorien Waanders naar vacatures@grasnapolsky.nl.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.


Sluit 20 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.

"Naar begin pagina"