Grasnapolsky

Voorzitter en algemeen lid voor het bestuur

Goed en relevant netwerk in de provincie Groningen.

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht/Groningen | Utrecht/Groningen
Sluit 20 december 2020


Omschrijving Vacature

Grasnapolsky is een weekend lang muziek, kunst en expedities op een bijzondere locatie. Van 2014 tot en met 2018 was zendstation Radio Kootwijk de thuisbasis van Grasnapolsky: een prachtig imposant gebouw met een rijke geschiedenis, midden op de Veluwe. In 2019 begonnen we aan een nieuw hoofdstuk in het noorden van het land, in voormalig strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Daar werd een nieuwe ontdekkingstocht gestart. Het ontdekken van De Graanrepubliek, van de strokartonfabrieken, van het communisme in Groningen, van de prachtige omgeving en de majestueuze fabriek zelf, maar natuurlijk ook het ontdekken van kunst en muziek. Voor de komende jaren is de worteling van het festival in Groningen de belangrijkste taak. 

Door het reguliere rooster van aan- en aftreden is Festival Grasnapolsky op zoek naar een voorzitter en een algemeen bestuurslid. Vanwege de verhuizing naar Groningen is Grasnapolsky nadrukkelijk op zoek naar bestuurlijke, culturele en politieke kennis, ervaring en netwerk in de provincie Groningen.

Als bestuurslid van Grasnapolsky ben je kritisch op een constructieve manier en draag je bij aan een onafhankelijke besluitvorming zonder tegenstrijdige belangen. Je durft onafhankelijk en vernieuwend te zijn en je hebt een groot hart voor kunst en cultuur, met name voor Grasnapolsky en haar medewerkers.

Jouw netwerk is groot, in het bijzonder in provincie Groningen. Je bent verbindend, open en actief in het leggen van contacten. Je gaat een discussie niet uit de weg, maar als bestuurslid stel je je graag flexibel en laagdrempelig op, gericht op samenwerken. De openheid van jouw vizier is zo weids al het Groningse landschap! De samenstelling van het bestuur als geheel is een combinatie van bestuursleden met ervaring in het bedrijfsleven, de overheid, de culturele sector, consultancy en semi-publieke sector.

Profielkenmerken voor de voorzitter van het bestuur

 • Heeft een goed en relevant netwerk in de provincie Groningen.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor een goede vervulling van de rol.
 • Is zich bewust van de specifieke taak als regisseur van het besturingsproces.
 • Is als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar op de samenstelling en het juist functioneren van het bestuur als geheel.
 • Is vanuit de voorzittersrol het primaire aanspreekpunt van de directie.
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden, leidt de vergaderingen op een prettige wijze en hanteert een heldere agenda.
 • Treedt naar buiten op gepaste momenten en stemt de (externe) activiteiten in goede samenspraak met de directie af.
 • Is ervaren met de thema’s van Good Governance en is daarin coachend naar de anderen.


Profielkenmerken algemeen bestuurslid

 • Heeft een goed en relevant netwerk in de provincie Groningen.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor een goede vervulling van de rol.
 • Beschikt over juridische competentiesof
 • Heeft een programma inhoudelijk profiel, op het vlak van muziek, beeldende kunst of literatuurof
 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van erfgoed, bij voorkeur in de provincie Groningen.
 • Treedt naar buiten op gepaste momenten en stemt de (externe) activiteiten in goede samenspraak met de directie af.
 • Is ervaren met de thema’s van Good Governance en is daarin coachend naar de anderen.

Algemeen
Grasnapolsky werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.

Vergaderingen zijn 4 tot 6 keer per jaar. Informeel contact is er regelmatig.
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Conform haar eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur zal Grasnapolsky bij de samenstelling van haar bestuur de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Het wordt zeer op prijs gesteld als bestuursleden zichtbaar zijn op het festival. Voordracht van bestuursleden zal geschieden aan de hand van deze door het bestuur opgestelde profielschets.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Reageren kan tot 20 december door het sturen van motivatiebrief en CV t.a.v. Jorien Waanders naar vacatures@grasnapolsky.nl.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.


Sluit 20 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
Euflex BV de Dochteronderneming van TU Eindhoven heeft vacature voor Lid RvC.
Vacature bij Zutphens sport- en accommodatiebedrijf voor een Lid Raad van Commissarissen.
RvT lid gezocht door RTV Noord - de publieke regionale omroep in de provincie Groningen.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
RvT-lid vacature bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland.
RvT-Lid vacature bij Stichting Texel Museum.
RvT-Lid vacature bij Blijf Groep te Amsterdam.
Voorzitter-RvT gevraagd bij Hospice Haarlem.
RvT-Lid vacature bij Stichting Maatschappelijke Opvang regio Helmond-SMO.

"Naar begin pagina"