GGZ Ment

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel

deze vacature is niet meer actief ...
Agrarisch | Bezoldigde functie | Oosterbeek | Gelderland
Sluit 14 november 2022


Omschrijving Vacature

 

MENT GGZ is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in de regio Arnhem met specialistische kennis op het snijvlak van psychiatrie en laag IQ.

VisieDe zorg van MENT GGZ is gericht op het herstel van psychiatrische klachten én het vergroten van de kwaliteit van leven. Veiligheid, respect en begrip zijn essentiële voorwaarden.

De zorgvisie van MENT GGZ is holistisch. Dat betekent ook dat familie en naasten een belangrijke rol hebben bij de diagnostiek en behandeling. De zorg sluit aan bij de individuele geschiedenis, de zorgvraag, de behoeftes, maar ook de krachten van eencliënt.

We werken volgens de meest recente evidence- en practice-based’ richtlijnen, zonder deze als rigide voorschrift te hanteren. Op deze manier streven we ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt, leveren we zorg op maat en is de kans van slagen van de behandeling zo groot mogelijk.

Samenwerking met andere zorgverleners en hulpverlenende organisaties vinden wij van groot belang. Met de huisartsen in onze regio werken wij nauw samen en zij zijn ook onze belangrijkste verwijzers.

MENT GGZ is een veilige en prettige werkplek voor onze medewerkers. We inspireren en motiveren elkaar en indien nodig spreken we elkaar ook aan. Dit is onze basis om optimaal zorg te kunnen bieden.

MENT GGZ wil cliënten én professionals anderen ondersteunen met haar specifieke expertise. Die ondersteuning heeft de vorm van algemene of individuele consultatie én het deelnemen aan ketens en netwerken.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn zoeken wij per 1 januari 2023 een:

Lid Raad van Toezicht,

bij voorkeur met een financieel profiel

 

Wat maakt het deelnemen aan de Raad van Toezicht van MENT GGZ zo bijzonder?

MENT GGZ is een jonge organisatie met gepassioneerde zorgverleners die staan voor zinnige, zorgzame zorg aan een groep kwetsbare mensen in onze samenleving. Zij voorzien in een specifieke behoefte aan een groeiende doelgroep. Zij hebben de intentie MENT GGZ als (zorg-)onderneming te laten groeien. Niet met groei als doel op zich, maar om tegemoet te komen aan de behoeften van de cliënt. Zij doet dat met gedreven medewerkers en zorgverleners die zich thuis en betrokken voelen bij dit gedachtengoed. Met elkaar vormen zij een jonge, innovatieve zorgonderneming die de uitdaging aangaat zich als nieuwe zorginstelling op de markt te positioneren.

De RvT ziet toe op het naleven van formele en wettelijke taken en verplichtingen. De onderwerpen waarop de RvT toezicht houdt zijn o.a:

  • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
  • De organisatie en haar prestaties;
  • Het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
  • Het functioneren van de bestuurders;
  • Belangrijke externe ontwikkelingen;
  • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • De statutair voorgeschreven taken.

 

Bij de invulling van haar taken en rol als toezichthouder handelt de RvT vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap. In het verlengde van de visie van MENT GGZ, in lijn met het Rijnlands denken.

In de samenwerking met de RvB positioneert de RvT zich vanuit Detached Involvement. Betrokken, met de juiste balans tussen afstand en nabijheid. Positief kritisch, bevragend, onderzoekend, confronterend, nieuwsgierig en prikkelend.

De RvT controleert, adviseert, stimuleert kwaliteit, veiligheid en continuïteit binnen het wettelijk kader en de organisatiedoelstellingen. Waar wet- en regelgeving schuren met het leveren van zinnige, zorgzame zorg is ruimte voor discussie om hier, in samenspraak met de RvT en betrokkenen, gemotiveerd en onderbouwd van af te wijken en alternatieven te onderzoeken. Immers: zonder confrontatie geen innovatie.

De RvT van MENT GGZ bestaat uit drie toezichthouders. In de Raad is deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering, zorg en welzijn en organisatieontwikkeling aanwezig.

De raad komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar, of zoveel vaker als nodig. De zittingstermijn is 4 jaar, met een optie op verlenging.

Wie ben jij?

Uiteraard heb je affiniteit met onze doelgroep. Je staat met beide benen in je eigen loopbaan, je ervaart daadwerkelijk de veranderingen in de maatschappij en bent je bewust van de grotere uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. Daarnaast kijken we ook naar het type mens en de kwaliteiten en eigenschappen die je meebrengt. Regionale binding is geen vereiste.

MENT GGZ heeft in haar jonge bestaan haar toegevoegde waarde in het zorglandschap bewezen. De komende fase zal in het teken staan van verdere groei en ontwikkeling om te komen tot de optimale vorm, inhoud en omvang voor een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie. Als nieuw lid voel je goed aan hoe vorm te geven aan de hedendaagse visie op governance. Je bevraagt, betwijfelt en duidt alternatieven. Je signaleert ontbrekende of conflicterende informatie en bent alert op soft signals. Na een opstartfase komt MENT GGZ nu in een fase van bestendiging, waarbij de drie rollen van de RvT, namelijk toezichthouder, sparringpartner en werkgever, meer in evenwicht komen te staan. MENT GGZ is een zorginstelling in BV vorm, waardoor de werkgeversrol van de RvT net wat anders wordt ingevuld. In deze fase verwachten we evenwichtig toezicht te komen de drie rollen van toezichthouder meer in evenwicht. Vanuit de opstartfase verzijn we nu meer toe aan het bewegen van rol als sparringpartner naar een meer toezichthoudende rol. Maar bovenal kan je meedenken vanuit financieel perspectief. Je wilt met jouw kennis, kunde en netwerk door middel van dialoog en discussie met de RvB en in deze RvT écht toegevoegde waarde leveren. Met jouw ervaring laat je MENT GGZ bestuurlijk groeien.

Wat krijg je?

De voldoening om een waardevolle bijdrage aan een jonge, ambitieuze zorgorganisatie te leveren. In het belang van een kwetsbare doelgroep en in het kader van een grotere maatschappelijke opdracht. MENT GGZ heeft in haar prille bestaan (nog) geen ruimte voor een financiële tegemoetkoming, anders dan reiskosten en evt. scholing.

Als RvT zijn we aangesloten bij de NVTZ en beschikken we over een aansprakelijkheidsverzekering.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wil je meer weten of ben je zo enthousiast dat je meteen wilt solliciteren? Neem dan contact op met Ineke Hendrikx, voorzitter Raad van Toezicht, op 06-81919129.

Na je sollicitatie:

  • We ontvangen graag je motivatie en CV op rvt@mentggz.nl . Je ontvangt een bevestiging in je mailbox.
  • Bij wederzijdse interesse nemen we telefonisch contact met je op.
  • Gesprekken vinden plaats op 24 november.

Sluit 14 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"