Hersencentrum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Purmerend | Noord-Holland
Sluit 22 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Het uitgangspunt van Hersencentrum is het bieden van hoogwaardige professionele ambulante hulpverlening binnen een informele en ongedwongen omgeving. Daarbij houden we rekening met de achtergrond, cultuur en wensen van onze cliënten en medewerkers. Het is onze missie om zorg te bieden, waarbij de grenzen van het kunnen bekend en transparant zijn. Met vijf locaties gevestigd in Noord-Holland zijn we met onze centrale ligging goed te bereiken zijn voor onze cliënten en collega’s.

Wij onderscheiden ons onder meer met kennis op het gebied van diagnostiek, zowel psychodiagnostisch, procesmatig als neuropsychologisch. Hersencentrum is erkend voor de postacademische opleidingen tot Gezondheidspsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. Ontwikkeling staat bij Hersencentrum centraal om van daaruit de kwaliteit van zorg te waarborgen. Daarnaast hebben de medewerkers van Hersencentrum directe invloed op beleidskwesties. Voor onze medezeggenschap werken wij met de Sociokratischekringorganisatie.


Wat gaat u doen:

De GGZ en dus ook het Hersencentrum maakt een grondige transitie door wat betreft de bekostiging. U komt het team versterken als derde lid van de Raad van Toezicht, met het aandachtsgebied financiën. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Hersencentrum en volgt de governancecode zorg.

Tot uw taken behoren onder meer:

 • integraal toezicht op de raad van bestuur, cq het besturen van de organisatie;
 • toetsing/goedkeuring van de strategische besluitvorming;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur;
 • het zijn van een klankbord voor de raad van bestuur;
 • werkgeverschap van de leden van de raad van bestuur;
 • het ondersteunen van de raad van bestuur in het relevante netwerk.


Wie zoeken wij?
Als lid van de Raad van Toezicht moet ieder beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Hersencentrum – GGZ B.V.;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Hersencentrum – GGZ B.V. stellen;
 • voldoende overzicht taken en rollen tussen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Aandeelhouder(s) ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur en de aandeelhouder(s) met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van Hersencentrum – GGZ B.V. en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

 

Profiel financiën/bedrijfsvoering

 • Ruime kennis van, ervaring met en visie op financieel-economisch/bedrijfskundig gebied;
 • bij voorkeur bekend met financieringssystematiek van de zorg en de hiermee in verband staande vermogenskosten;
 • kennis van of ervaring in de private sector, met het ondernemerschap; volgt gecommitteerd de mark gerelateerde vraagstukken van de organisatie;
 • zicht op de maatschappelijke behoeften en de mogelijkheden die de financiering de organisatie biedt;
 • toezicht vanuit de rol van de Raad van Toezicht in de juiste verhouding tot die van de aandeelhouders;
 • inzicht in ICT ontwikkelingen en innovaties.


Wat bieden wij?

Een interessante toezichthoudende functie bij een organisatie die volop in ontwikkeling is in transitie naar het nieuwe bekostigingssysteem van de GGZ.

Voor de bezoldiging wordt aangesloten bij de richtlijnen die in de sector gelden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren kan via sollicitatie@hersencentrum.nl. We ontvangen graag uw motivatiebrief met bijpassend C.V. voor 22 januari 2022.

Meer informatie over het Hersencentrum vindt u op onze website: www.hersencentrum.nl. Bij vragen over de vacature kunt u  contact opnemen met mevrouw. E. Wardenaar, voorzitter Raad van Toezicht op telefoonnummer 06-43830961.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 22 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"