Het Cultuurgebouw

Lid raad van Toezicht (Lid RvT)

Cultuur en Educatie

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Hoofddorp | Noord-Holland
Sluit 1 augustus 2021


Omschrijving Vacature

Het Cultuurgebouw in Haarlemmermeer is een kleine tien jaar geleden ontstaan uit een fusie van een aantal zeer verschillende culturele organisaties en is daarmee nu al weer enige tijd één van de grotere multidisciplinaire cultuurorganisaties van Nederland. De organisatie zit momenteel midden in een transitieproces richting de toekomst, waarin uiteindelijk de synergie en meerwaarde van de nieuwe organisatie op de uiteindelijk best denkbare wijze zullen moeten gaan worden ingevuld. Een nieuwe naam, vormgeving en organisatiestructuur, maar zeker ook nieuwe toezichthouders, maken hier onderdeel van uit. De uitdagingen van een nieuw tijdperk, ‘post corona’, als ook de uitdagingen van de dynamische, uitgestrekte, jonge en internationaal georiënteerde gemeente in het hart van de Randstad, die Haarlemmermeer is, maken Het Cultuurgebouw tot een unieke en bijzondere plek voor haar gebruikers, medewerkers en stakeholders, maar zeker ook voor haar toezichthouders.

Wij zijn voor de Raad van Toezicht van Het Cultuurgebouw op zoek naar lid van de Raad van Toezicht
Cultuur en Educatie

De Raad van Toezicht van Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer bestaat uit maximaal 5 personen inclusief de voorzitter. De RvT heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene
gang van zaken binnen Het Cultuurgebouw. Tevens fungeert de RvT als werkgever voor de bestuurder en staat de bestuurder bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De RvT heeft een toetsende rol bij de
bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie. De Raad van Toezicht en Het Cultuurgebouw werken volgens de Governance Code Cultuur. Daarnaast worden de uitgangspunten van de
gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk meegenomen in de werkwijze. De raad vergadert vier à vijf keer per jaar in Hoofddorp. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van
éénmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar.

Algemeen profiel
Voor elk lid van de Raad van Toezicht geldt het volgende:
▪ Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder of bestuurder en governance
▪ Houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen.
▪ Weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten.
▪ Heeft kennis en brede ervaring met kunst en cultuur en/of onderwijs.
▪ Functioneert op strategisch niveau.
▪ Weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
▪ Communiceert helder en is klankbord voor de bestuurder.
▪ Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken.
▪ Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de bestuurder en de andere leden van de Raad van Toezicht de spiegel voor te houden.
▪ Is een teamspeler en ziet de Raad van Toezicht ook als een team.
▪ Is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen.
▪ Beschikt over ruime managementervaring gekoppeld aan een academisch denk en werkniveau.
▪ Heeft bij voorkeur affiniteit met Haarlemmermeer en is afkomstig uit de Metropool regio.

Specifiek profiel
Specifiek voor deze posities vragen wij expertise op de gebieden van:

Cultuur en Educatie
▪ Is visionair op het gebied van Cultuur en Educatie,
▪ Heeft visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving,
▪ Heeft brede kennis van en ervaring met recente ontwikkelingen en programmering, binnen Cultuur en Educatie,
▪ Heeft inhoudelijk overzicht/ inzicht in alle kunstvormen,
▪ Organisatie en financiering van cultuur en educatie,
▪ Regionale context,
▪ Beschikt over een relevant netwerk.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Belangstelling?
Stuur dan uiterlijk 31 juli a.s. uw motivatiebrief met CV naar bestuurssecretariaat@hetcultuurgebouw.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met Michael Amende, lid van de Raad van Toezicht, bereikbaar onder telefoonnummer 06-51704778.


Sluit 1 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"