Het Filiaal theatermakers

Bestuurslid

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 11 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Het Filiaal theatermakers is een gezelschap van meerdere makers. Naast de artistieke kern van Monique Corvers (artistiek directeur/regisseur), Gábor Tarján (componist/musicus) en Ramses Graus (objecttheatermaker/acteur) werken we met wisselende teams van (jonge) gastregisseurs, acteurs, ontwerpers, musici, schrijvers, vormgevers en wetenschappers.

Onze producties zijn beeldend, muzikaal, speels en inventief. Artistiek wordt onze beeldtaal rijker door een steeds verdergaand gebruik van digitale media, video en installaties. Het interdisciplinaire karakter van ons werk vergroot de toegankelijkheid, ook als onderwerpen soms pittig zijn. We maken daarmee nadrukkelijk podiumkunst en kunsteducatie voor alle kinderen, óók voor kinderen die van huis uit niet gewend zijn om naar het theater te gaan, óók voor kinderen met een taalachterstand en óók voor speciaal onderwijs.

Het Filiaal theatermakers is een succesvol gezelschap met gezonde ambities voor de
toekomst. We bereiken gemiddeld 25.000 bezoekers per jaar, zowel in Nederland als in het buitenland. We zijn een belangrijke speler in stad en regio Utrecht. Bij HFt werken 12 mensen in vaste dienst en afhankelijk van de grootte van de uit te voeren producties en kunsteducatieprogramma’s wordt dit flexibel uitgebreid met mensen in tijdelijk dienstverband en freelancers. We ontvangen meerjarige ondersteuning van OCW (BIS) en de gemeente Utrecht.

Het gezelschap wordt geleid door een tweekoppige directie (zakelijk en artistiek) en heeft een bestuur met op het ogenblik 5 leden, waarvan 1 lid vertrekt. We zijn op zoek naar vervanging voor dit bestuurslid. Dit betreft een onbezoldigde functie.

 

Bestuur

Het Filiaal theatermakers werkt met het bestuur & directie model. Het bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar. De agenda wordt voorbereid door de directie in overleg met de voorzitter. We streven naar een bestuur dat is samengesteld vanuit verschillende disciplines:

  • maatschappelijke instellingen
  • podiumkunsten
  • politiek
  • onderwijs (primair onderwijs of kunstvakonderwijs)
  • bedrijfsleven
  • pr en marketing
  • juridisch en financieel

Tussen het bestuur en de dagelijkse leiding bestaat een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden.

 

Profiel bestuurder

De bestuurder vormt een aanvulling op de huidige leden. Dit betekent concreet dat Het Filiaal theatermakers met name geïnteresseerd is in kandidaten die een bijdrage kunnen leveren op het juridisch of financieel gebied. Kennis van het culturele veld of het onderwijsveld is een pré.

We zoeken iemand die affiniteit heeft met de podiumkunsten. Iemand die beschikt over een helikopterview en die niet de ambitie heeft om de organisatie zelf te gaan leiden. We zoeken iemand met energie en uitstraling die met verve de rol van ambassadeur van ons gezelschap op zich neemt en zijn of haar netwerk actief in wil zetten. Gezien de standplaats van het gezelschap heeft iemand uit de regio Utrecht de voorkeur.

Diversiteit is voor Het Filiaal theatermakers een belangrijk aandachtspunt. We hebben een divers (school)publiek en het lukt ons redelijk om de acteurs een afspiegeling daarvan te laten zijn. Toch kan dat beter; zeker achter de schermen en op kantoor kunnen we een critical friend gebruiken die ons bevraagt en wijst op valkuilen en kansen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over ons gezelschap en over de huidige samenstelling van het bestuur vindt u op www.hetfiliaal.nl. Uiteraard kunt u voor vragen of informatie ook contact opnemen Josine Gilissen (zakelijk leider) via josine@hetfiliaal.nl.

Reageren

Als je interesse hebt in de vacature, gaan we heel graag met je in gesprek om nader kennis te maken. Je kunt een afspraak maken door contact op te nemen met Josine Gilissen via josine@hetfiliaal.nl


Sluit 11 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"