Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (BJP)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel Onderlegd

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 11 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht die zitting neemt in de auditcommissie. Iemand die naast diens baan tijd en energie wil investeren om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en bewaken van de missie en strategie van het fonds. En die aantoonbare expertise en ervaring heeft op het gebied van financiën en bedrijfsvoering binnen organisaties en liefst ook wat breder met subsidiestromen en compliance.

Over het Fonds
Het Fonds BJP is ruim dertig jaar geleden opgericht voor journalisten en door journalisten. Als onafhankelijke stichting maken we journalistieke diepgang mogelijk en stellen journalisten in staat achtergronden uit te zoeken, dieper te graven en nieuws boven water te krijgen. Dat doen we door journalisten financieel te ondersteunen bij projecten, door de opleiding van een nieuwe generatie onderzoeksjournalisten te faciliteren en door journalisten in staat te stellen zich professioneel te blijven ontwikkelen. Meer informatie over het Fonds en de subsidieregelingen is te vinden op onze website.

Over de functie
Als lid van de Raad van Toezicht vorm je samen met de overige zes leden een team. Samen bewaak je vanuit het oogpunt van governance de journalistieke kwaliteit, integriteit en koers van het Fonds BJP. De raad fungeert als klankbord voor en werkgever van de directeur-bestuurder die het bureau aanstuurt. Ook stelt de raad de begroting en jaarcijfers vast en overlegt met de accountant en het ministerie van OCW.

Per jaar zijn er minimaal vijf raadsvergaderingen die plaatsvinden op het kantoor van het Fonds in Amsterdam. Daarnaast vergader je vijfmaal per jaar als lid van de auditcommissie. In die hoedanigheid adviseer je de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht over de opzet en het functioneren van de planning- en controlcyclus en over zaken op het gebied van financiën, risicomanagement, HRM, huisvesting en ICT.

Wat wij bieden
Als lid van de Raad van Toezicht ben je onderdeel van een groot en inspirerend netwerk van journalisten, faciliterende instellingen en adviseurs van het Fonds die gemotiveerd zijn om de journalistiek in Nederland te ondersteunen. Je wordt uitgenodigd voor door het Fonds BJP georganiseerde journalistieke bijeenkomsten en andere evenementen. Als lid van de RvT ben je een schakel in een organisatie die impact heeft op het Nederlandse (onderzoeks)journalistieke veld. Het betreft een onbezoldigde functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding beschikbaar is.

Wat wij zoeken
Je bent financieel en bedrijfsmatig onderlegd en hebt ervaring op dit gebied. Je bent enthousiast en collegiaal. Je bent bereid om naast je werk, tijd en energie te investeren in de Raad van Toezicht. Je hebt goed inzicht in de Nederlandse journalistiek, de ontwikkelingen en de vernieuwing die daarbinnen plaatsvinden. Je hebt een visie op wat goede journalistiek vraagt en je rol als RvT-lid. Toezichthoudende ervaring is geen harde eis, maar wel een pré. Je herkent je in het profiel voor leden van de Raad van Toezicht, dat gebaseerd is op uitgangspunten van de Governance Code Cultuur die hier te vinden is.

Het Fonds BJP wil recht doen aan de pluriformiteit van de samenleving in organisatie en beleid. We verwelkomen daarom graag sollicitaties van kandidaten met achtergronden die in onze organisatie nog ondervertegenwoordigd zijn.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je interesse in de functie? Stuur dan uiterlijk 10 augustus je c.v. en een korte motivatie naar vacatures@fondsbjp.nl o.v.v. ‘Raad van Toezicht’. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden tussen 21 en 23 augustus in Utrecht. Voor meer informatie kun je terecht bij Lem van Eupen (lemvaneupen@gmail.com), voorzitter RvT, of Arne Westerhof (a.westerhof@performa.nl), lid van de auditcommissie


Sluit 11 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"