Het Huis Utrecht

Lid Raad van Toezicht

Communicatie en marketing

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 8 januari 2021


Omschrijving Vacature

Wij zoeken voor de portefeuille communicatie & marketing een toezichthouder (onbezoldigd) met aantoonbare deskundigheid op dit gebied.

Het Huis Utrecht is een huis voor makers, een plek voor artistiek onderzoek binnen de podiumkunsten. Wij bieden, in een gastvrij huis, ruimte aan kunstenaars, kunstvakstudenten, kunstinstellingen, de creatieve industrie, startups en het (reguliere) bedrijfsleven. Hierbij combineren wij artistieke inhoud met maatschappelijke dadendrang, innovatief elan en een sterk cultureel ondernemerschap. In ons pand aan de Boorstraat – een tot theater omgebouwd schoolgebouw in een zijstraat van de Amsterdamsestraatweg – verhuren we ruimtes aan commerciële en creatieve partijen. Met regelmaat bieden wij publieke programma’s en voorstellingen. Daarnaast hebben diverse theatergezelschappen kantoor in Het Huis.

In het beleidsplan 2021-2024 verwoorden we de ambitie om onze landelijke positie als werkplaats voor onderzoek en experiment binnen de podiumkunsten verder te verstevigen. Marketing & communicatie speelt hierbij een essentiële rol.

 

 

Voor de portefeuille communicatie & marketing zoekt de Raad van Toezicht een toezichthouder met:

– aantoonbare deskundigheid op het gebied van communicatie en marketing, online en offline
– een ruime ervaring op de vraagstukken positionering en profilering
– lef en innovatiekracht binnen het vakgebied
– met kennis van het culturele -en creatieve veld

De ideale kandidaat is een creatieve denker die ontwikkelingen in het vakgebied kan analyseren op de marketingstrategie van de organisatie en het vermogen heeft om op basis van die kennis de rol van communicatie & marketing deskundige in de Raad van Toezicht te vervullen. Het Huis Utrecht zoekt een kandidaat woonachtig in de regio Utrecht.
De benoeming als lid van de Raad van Toezicht is voor vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van vier jaar.

ORGANISATIE

We werken met een vast team van 12 medewerkers aangevuld met een flexibele schil van freelancers. Het Huis Utrecht wordt structureel gefinancierd door de gemeente Utrecht en haalt daarnaast 60% eigen inkomsten uit commerciële activiteiten (verhuur en horeca) en uit particuliere fondsen. De organisatie heeft een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht dient als klankbord van de directeur en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de realisatie van doelstellingen.

Statutair bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal drie en maximaal vijf personen. De Raad vergadert vier keer per jaar en is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en (zelf)evaluatie.

De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Cultuur en streeft naar een inclusieve samenstelling van de Raad conform de code diversiteit en inclusie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens
GEÏNTERESSEERD?

Stuur je motivatie en cv vóór 8 januari 2021 a.s. naar info@hethuisutrecht.nl ter attentie van Geert ter Steeg. Vragen? Neem contact op met Geert ter Steeg via tersteeg.kc@planet.nl. Onderdeel van de selectieprocedure is een gesprek met een vertegenwoordiging van de Raad en een kennismaking met de directie.

 


Sluit 8 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"