Het Huis voor de Kunsten Limburg

LId Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Roermond | Limburg
Sluit 19 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Het Huis voor de Kunsten Limburg is op zoek naar:

Lid Raad van Toezicht (m/v/x)

 

Over het Huis

Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt als provinciale steunfunctie met zijn kennis, kunde en netwerk de amateurkunsten, het erfgoed en de professionele kunsten. Wij helpen vragen te beantwoorden en netwerken met elkaar te verbinden. Breed inzetbaar en voor iedereen bereikbaar zijn, vinden we onze belangrijkste taak.

 

Structuur

Het Huis wordt bestuurd door een directeur-bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een toezichthouder financieel beheer. De RvT oefent toezicht uit op het beleid en functioneren van de directeur-bestuurder, de realisatie van de doelstellingen en de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT vormt de werkgever voor de directeur-bestuurder en fungeert tevens als klankbord voor deze. Bij de samenstelling van de RvT is er nadrukkelijk oog voor diversiteit. Voor de RvT als geheel is het borgen van de onafhankelijke positie van het Huis een belangrijk element. Van de individuele leden van de RvT wordt een onafhankelijke opstelling verwacht waarbij binding met het culturele en politieke veld niet mag leiden tot enige belangenverstrengeling.  Bij het nu te benoemen lid is aantoonbare politieke sensitiviteit een pré.

 

Functie

Per 1 juli 2023 ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht. Van kandidaten voor deze functie verwachten wij dat zij minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Beschikken over een grote belangstelling voor kunst en erfgoed in het algemeen en in Limburg in het bijzonder.
  • Beschikken over ervaring in het omgaan met complexe politieke en bestuurlijke verhoudingen.
  • Beschikken over het vermogen om op strategisch niveau en op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de positionering van de organisatie met daarbij een open blik voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de sector.
  • Vanuit een proactieve en constructief-kritische houding een bijdrage kunnen leveren aan de discussie binnen de RvT en met de directeur-bestuurder.
  • Beschikken over een sterk analytisch vermogen.
  • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en enthousiasmerend vermogen.
  • Onafhankelijk en onpartijdig zijn ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder.
  • Daarnaast is gevoel voor cultureel ondernemerschap en een diverse en inclusieve benadering van  kunsten en erfgoed een pré.

 

Termijn

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna éénmaal herbenoeming mogelijk is voor een tweede periode van vier jaar.

 

Bezoldiging

Er is een vacatiegeld- en onkostenregeling conform ‘de rijksregeling vergoedingen adviescollege en commissies’.

Download de vacature hier.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Gesprekken

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 30 mei en eventuele vervolggesprekken op dinsdag 6 juni, telkens tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

Meer informatie

Informatie over het Huis voor de Kunsten Limburg is te vinden op www.hklimburg.nl/overhethuis. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Leo Niessen (lid Raad van Toezicht) via 06 51 29 16 09.

 

Belangstelling?

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie en CV vóór 19 mei 2023 te richten aan de heer Leo Niessen en per mail te versturen aan monikamanders@hklimburg.nl onder vermelding van vacature RvT.

 


Sluit 19 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"