IIA Nederland

Bestuurslid

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Het bestuur van het IIA is onder meer belast met het opstellen van de strategie van IIA Nederland. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van deze strategie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en werkgroepen, alsmede door het IIA bureau.

Wat doet een IIA bestuurslid?
Het bestuur vergadert maandelijks. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich inlezen en in de materie verdiepen. Elk bestuurslid krijgt één of meerdere commissies of werkgroepen onder zijn/haar hoede. Hiermee onderhoudt het bestuurslid regelmatig contact. Ook participeert hij/zij in (een deel van) de commissievergaderingen. Het bestuurslid stemt ook de jaarplannen van de commissie(s) af met de strategie van het IIA en monitort de voortgang hiervan.

Wat heb je te bieden als IIA bestuurslid?
Als bestuurslid van IIA Nederland onderschrijf je uiteraard de Code of Ethics van het IIA.

  • Je beschikt daarnaast over de volgende eigenschappen:
  • Je hebt een positief-kritische, constructieve houding
  • Je bent onafhankelijk; er is geen (schijnbare) belangenverstrengeling
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden
  • Je bent een teamspeler
  • Je hebt een hands-on mentaliteit
  • Je bent integer en van onbesproken gedrag – aantoonbaar met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wil je bestuurslid worden van IIA Nederland, dan ben je uiteraard al lid van het IIA. Bij voorkeur ben je reeds actief (geweest) als vrijwilliger van IIA Nederland. Daarnaast ben je in het bezit van:

  • Voldoende senioriteit
  • Een trackrecord als Chief Audit Executive of als lid van het MT van een grotere Internal Audit Functie
  • Een professionele certificering (RO, CIA, QIAL, RA of RE)

Het geschatte tijdsbeslag voor de functie van bestuurslid van IIA Nederland is 100 tot 150 uur per jaar. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Deze periode kan maximaal twee maal worden verlengd. De functie is onbezoldigd. Het nieuwe bestuurslid zal benoemd worden in de ALV van december 2021.

IIA Nederland streeft ernaar om binnen het bestuur een goede afspiegeling te hebben van de sectoren waarin de lezen werkzaam zijn. De thans beschikbare functie zien wij daarom bij voorkeur ingevuld door iemand met ervaring of een netwerk binnen dienstverlenende of industriële sector.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan vóór 1 november a.s. een motivatiebrief met CV naar Peter Hartog, directeur van het IIA: peter.hartog@iia.nl.


Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"