Limburgs Museum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Public affairs

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Venlo | Limburg
Sluit 22 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Het Limburgs Museum is het museum van Limburg. We verzamelen en presenteren op inspirerende wijze de bijzondere verhalen van Limburg. Het Limburgs Museum is in beweging. De wereld is immers constant in beweging en dus blijven ook wij ons ontwikkelen. Verrassend én verfrissend. Eigenzinnig én prikkelend.

Het Limburgs Museum is Van ós. Voor iedereen.


Raad van Toezicht

De RvT bestaat op dit moment uit vier leden. De RvT wordt in 2023 uitgebreid met een vijfde en zesde lid. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

De leden beschikken over voor het Limburgs Museum relevante kennis en ervaring. Gezamenlijk vormen zij een complementair team qua kennis, achtergrond en ervaring. Specifieke aandacht heeft de RvT voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, persoonlijkheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

De RvT heeft twee commissies ingesteld: de audit- en remuneratiecommissie. De RvT heeft het voornemen om de RvT uit te breiden met een vijfde en zesde lid. Eén van deze leden zal tevens tot de auditcommissie toetreden. Jaarlijks vinden er 5 tot 6 reguliere vergaderingen (voornamelijk in de avond) plaats. In totaal is de tijdsinvestering 1 dagdeel per maand.

Algemeen profiel RvT-lid

Het algemene profiel voor de leden van de Raad van Toezicht ziet er als volgt uit:

 • Affiniteit met de doelstellingen van Stichting Limburgs Museum.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen om het beleid en het functioneren van de directie/bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen en de attitude om de directie/bestuurder als klankbord terzijde te staan.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Inzicht in en netwerk bij relevante stakeholders.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvT-lid.


Functie-eisen nieuw (vijfde) lid Raad van Toezicht met een public affairs achtergrond

 • Beschikt over brede ervaring op terrein van public affairs op strategisch niveau.

Functie-eisen nieuw (zesde) lid Raad van Toezicht met een bedrijfsvoering achtergrond

 • Beschikt over brede ervaring op terrein van bedrijfsvoering o.a. financiën, HR, ICT en risicomanagement.
 • Ervaring met implementatietrajecten en hiermee samenhangende veranderingsprocessen.

Honorering

Bezoldiging voor een lid van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van een ANBI.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Limburgs_Museum_Logo_tagline-RGB-1-Blauw-S.jpg

Indien u interesse hebt in één van deze functies, mail dan uw motivatie en curriculum vitae vóór 22 maart 2023 naar directiesecretariaat@limburgsmuseum.nl. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 30 maart tussen 14.00-18.00 uur.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Dijkman vicevoorzitter via directiesecretariaat@limburgsmuseum.nl.

 


Sluit 22 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"