Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Bestuursvoorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 1 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Boegbeeld uit de sector die het voortouw neemt om het NGTV verdere te professionaliseren en het interne en externe netwerk te continueren en vernieuwen.

Organisatie

Wij zijn het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), met ± 850 leden de grootste beroepsvereniging voor tolken en vertalers in Nederland. Ons doel is de belangen van deze beroepsgroep te behartigen. Dit doen wij door allerlei activiteiten, waaronder:

 • vergroten van de zichtbaarheid van de beroepsgroep bij bedrijfsleven en publiek;
 • bevorderen van kwaliteit door het faciliteren van trainingen, mentoraat en intervisie;
 • organiseren van regionale en landelijke netwerkbijeenkomsten;
 • onderhandelen met overheid en bemiddelingsbureaus over de voorwaarden voor goed opdrachtgeverschap;
 • schrijven en delen van artikelen (door en voor leden);
 • realiseren van voordelen en kortingen voor leden.

De organisatie draait op de vrijwillige inzet van haar leden, een klein intern bureau (marketing & communicatie en directeur) en het bestuur met ondersteuning van externe partijen voor het ledensecretariaat en de boekhouding/administratie. Het NGTV is een ‘platte’ organisatie met korte lijnen in de samenwerking en een open cultuur van informeren en aanspreken. De termijn van de huidige voorzitter loopt af op 25 november 2023. Daarom komt het bestuur graag in contact met kandidaten voor de functie van voorzitter. Het gaat om een betaalde functie waarvoor een jaarbudget beschikbaar is (2023: €15.600 ex. btw). Wij zoeken iemand die zich wil en kan committeren aan een volledige bestuursperiode van drie jaar tot en met november 2026.

Functie

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur (bestaande uit tolken/vertalers en leden van buiten de sector) en is het boegbeeld van onze vereniging. De voorzitter geeft ook leiding aan de algemene ledenvergaderingen. De voorzitter geeft regelmatig als vertegenwoordiger van het NGTV presentaties op opleidingen, onderhoudt contacten met media, netwerkt en treedt in overleg met de diverse belanghebbenden in de markt.

Met wie komen wij graag in contact?

Onze voorkeur gaat sterk uit naar iemand die werkzaam is of is geweest in de tolk-/vertaalsector (als tolk, vertaler, opleider, projectmanager etc.), die de doelgroep kent en die op de hoogte is van de ontwikkelingen in de markt (bv. overheidsaanbestedingen, technologie).

Je herkent je in het volgende profiel:

 • Je hebt bestuurlijke ervaring;
 • Je bereidt (samen met de directeur) de bestuursvergaderingen (1x per maand) en ALV’s (2x per jaar) voor en leidt deze vlot en kundig;
 • Je bent iemand die ‘tegenwicht’ kan bieden aan maar ook kan sparren en samenwerken met de nieuwe directeur en de andere bestuursleden;
 • Je hebt strategisch inzicht en kunt meewerken aan het ontwikkelen van een visie op de lange termijn;
 • Je bent een teamspeler/verbinder en slaagt er goed in iedereen ‘in de kruiwagen’ te houden. Je zorgt voor eenheid en open overleg;
 • Je kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden, ziet dat er deelbelangen zijn en kunt daarmee omgaan;
 • Je kunt en wilt graag het boegbeeld zijn van het NGTV en laten zien wat het vak van tolk/vertaler inhoudt en kunt daar enthousiast over vertellen;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, energie, flair en een gezonde dosis humor;
 • Je hebt een brede interesse/vaardigheden en bent goed thuis in financieel en juridisch jargon;
 • Je bent oplossingsgericht en hebt de vaardigheden om met (dreigende) conflicten om te gaan;
 • Je bent bereid om binnen Nederland te reizen (voor het bezoeken van ledendagen, samenwerkingspartners, ALV’s);

Wat hebben wij te bieden?

Een positie in een veelzijdige omgeving waarin je op een zelfstandige en betrokken wijze invulling kunt geven aan de ambities van het NGTV. Waar je het verschil kunt maken voor iedereen die bij het NGTV betrokken is: onze leden, bezoekers van evenementen, bestuur en College van advies. Waar je bij kunt dragen aan vernieuwing van onze beroepsvereniging, die al meer dan 65 jaar staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De ingangsdatum is 25 november 2023, met een commitment voor de duur van drie jaar. De functie van voorzitter heeft een tijdsbeslag van gemiddeld 4 uur per week. Het budget voor de voorzitter in 2022 was €15.600, excl. btw.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wil je eerst meer weten of eerst informeel kennismaken? Bel dan met Ammerins Moss-de Boer op 06-12730063. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, dan ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv per mail: ammerins.moss-deboer@ngtv.nl.

De oproep voor deze functie staat open tot en met 31 augustus 2023. De voorselectie vindt plaats in de eerste helft van oktober. De selectiegesprekken worden daarna gehouden. Wij streven ernaar de selectieprocedure vóór half november af te ronden. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via videobellen. Meer informatie over het NGTV is te vinden op onze website www.ngtv.nl.

Een referentieonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.


Sluit 1 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft vacature voor bestuurslid PR en Communicatie.
Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt een Bestuurslid.
Vereniging NLT heeft vacature voor een Voorzitter Bestuur.
Voorzitter Bestuur gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Algemeen Bestuurslid gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Penningmeester gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.

"Naar begin pagina"