Het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA)

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 23 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

NIMA is al meer dan 55 jouw partner voor jouw ontwikkeling in marketing, sales en communicatie. Wij zijn er voor ZZP’ers en grote en kleine organisaties die hun medewerkers en zichzelf willen blijven ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat je als professional voorop blijft lopen in je vak én je als organisatie jouw teams maximaal laat presteren. Bij NIMA vind je het grootste netwerk en het beste aanbod op het gebied van permanente educatie in marketing-, sales- en communicatie.

Het NIMA-bureau bestaat uit een enthousiast en bevlogen team van zo’n 20 professionals en wordt aangestuurd door de directeur/voorzitter. Deze legt samen met de collega bestuursleden verantwoording af aan de NIMA Ledenraad en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

NIMA is een groot voorstander van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid en houdt hier rekening mee bij de selectie.

Profielschets kandidaat  voorzitter NIMA Raad van Toezicht

 • Aantoonbare toezichthoudende ervaring als voorzitter;
 • Gedegen en specifieke kennis en ervaring op gebied van financiën en bedrijfsvoering;
 • Bedrijfskundige oriëntatie, waaronder het kunnen beoordelen van stuurinformatie, risico’s en ondernemerschap;
 • Voltooide erkende commissarissen/toezichthouders opleiding;
 • Ervaring met de toepassing van de corporate governance code;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van strategie- en beleidsvorming, zowel met de ontwikkeling; en formulering daarvan, als met de vertaling naar de uitvoering;
 • Vaardig zijn in overleg met bestuurder, controller en accountant;
 • Affiniteit met en visie op de vakgebieden communicatie, marketing en sales;
 • Sterke analytische en conceptuele vaardigheden passend bij de taken;
 • Een brede maatschappelijke verbinding en een groot, relevant functioneel netwerk;
 • Realiteitszin en pragmatiek passend bij het runnen van een organisatie als NIMA;
 • Constructief kritisch en gericht op betekenisvolle samenwerking;
 • Een toegankelijke persoonlijkheid met sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden;
 • Ervaring met een toezichthoudende functie bij een grote vereniging is een pré;
 • Kennis en ervaring met betrekking tot het opstellen van zakelijke contracten is een pré.

De voorzitter RvT is tevens voorzitter van de (nog in te stellen) Audit en Risk-commissie.

De RvT

De Raad van Toezicht (RvT) van NIMA bestaat uit 5 leden. De RvT bestaat uit opinion leaders met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. De samenstelling van de RvT representeert zo goed mogelijk de diversiteit van de NIMA achterban en de maatschappij. Ten minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht wordt door de NIMA Ledenraad uit de leden van de Vereniging gekozen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht leidt ertoe dat:

 • Er voldoende affiniteit met de vakgebieden marketing, sales en communicatie in het algemeen en deskundigheid betreffende de doelstelling van de Vereniging in het bijzonder aanwezig is.
 • Een brede maatschappelijke verbinding en een functioneel netwerk worden bereikt.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan bestuurlijke, vakinhoudelijke, financiële, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • De leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Adequaat wordt voorzien in de advies-, controle- en werkgeverstaken van de RvT.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Zo ziet het sollicitatieproces eruit

Sluiting reactietermijn: 23 juni

Gesprekken: week van 3 juli

Goedkeuring Ledenraad: eind juli/augustus

Beoogde startdatum: 1 augustus

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met dr. Ronald Voorn (NIMA Raad van Toezicht) per e-mail op ronald@science4business.nl of telefonisch op 06 117 388 06.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met vrijdag 23 juni 2023 per e-mail naar deborah@nima.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 23 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"