Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 26 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Een betrokken professional die zich vol overtuiging vrijwillig inzet voor onze zakelijke, artistieke én maatschappelijke ambities. Iemand met gedegen financiële kennis, maar bovenal met een fris perspectief en een stevige connectie met de stad Rotterdam.

Over onze organisatie

Gedurfd, kleurrijk en no nonsens. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) is een modern orkest met stevige wortels in de traditie van de klassieke muziek. Jaarlijks verzorgt het, met vermaard chef-dirigent Lahav Shani aan het roer, meer dan honderd concerten voor ruim 160.000 bezoekers. Van optredens in thuisbasis De Doelen tot concerten op bijzondere locaties in Rotterdam, bij grote buitenlandse podia en op toonaangevende festivals. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest behoort tot de absolute wereldtop en kenmerkt zich door een unieke klankkleur en een onderscheidende speelcultuur die nationaal én internationaal al decennia wordt herkend. Als ambassadeur van de stad brengt het orkest niet alleen de Rotterdamse cultuur buiten de stadsgrenzen, maar is het tegelijkertijd een inspirerend podium voor persoonlijke en zakelijke ontmoetingen.

Als lid van de Raad van Toezicht ben je in de unieke gelegenheid om jouw persoonlijke ervaring en expertise in te zetten voor een orkest van wereldformaat.

Over onze ambities

Als Rotterdams Philharmonisch Orkest willen wij de komende jaren onze rol als innovatief en ondernemend cultuurbedrijf verder uitbouwen. Hierbij staan publieksgerichtheid en een brede maatschappelijke focus centraal..

De komende jaren zullen wij werken aan het verder vergroten van de zichtbaarheid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de stad, de regio en het internationale toneel – en onze dienstverlening en gastvrijheid verder uitbouwen voor een breder publiek. We willen ons artistieke niveau en onze internationale toppositie behouden en verder versterken. We werken aan de stabiele groei van de kwaliteit van onze producties met een sterk artistiek beleid en een onderscheidend repertoire.

Talentontwikkeling en projecten voor het onderwijs hebben een belangrijke plaats in ons beleid. Op dit moment bereiken we jaarlijks 20.000 kinderen en we breiden dit bereik de komende jaren verder uit. We zullen ons ook richten op de ontwikkeling van excellent talent op weg naar een beroepscarrière – en meer ruimte maken voor jonge talentvolle solisten en prijswinnaars van internationale concoursen.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als doel het actief bewaken van de visie, missie en de realisatie van de strategie van de Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daarnaast waarborgt de Raad de continuïteit van de Stichting, verbindt het de Stichting met de maatschappelijke omgeving en draagt het bij aan het stimuleren van het denken en handelen van het bestuur. Kaders hierbij zijn de vastgestelde strategische, organisatorische en maatschappelijk thema’s.

De Raad van Toezicht houdt – conform de statuten van de Stichting  – integraal toezicht op de gang van zaken binnen de organisatie in het algemeen en controleert en adviseert op het beleid van het bestuur in het bijzonder. Dit alles op een stimulerende en betrokken wijze. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de wijze waarop toezicht is gehouden via een jaarverslag dat aan de jaarstukken van de onderneming wordt toegevoegd. De werkwijze is vastgelegd in het reglement.

De leden van de Raad van Toezicht handelen in het belang van de doelstelling van het RPhO. Hierbij wordt de Governance Code Cultuur toegepast. Deze code is het geldend instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De Raad van Toezicht anticipeert en reflecteert op een actieve wijze op de beslissingen van de bestuurders. De Raad van Toezicht laat zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie intern en extern zijn betrokken.

De leden beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor vergaderingen en deze voor te bereiden. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij relevante jaarlijkse evenementen. Daarnaast is de Raad van Toezicht ook in het netwerk van het orkest actief. Zij:

 • Bouwt en onderhoudt een actief steunend relatienetwerk in de private sector op hoog niveau ten behoeve van de Stichting;
 • Is actief met het opbouwen van financiële steun bij de lokale en nationale overheid en het actief werven van niet-materiële steun voor het orkest;
 • Ondersteunt bij het werven van middelen bij bedrijven en private personen.

Conform haar eigen visie en de principes van goed bestuur streeft het RPhO ernaar om de hele organisatie een goede afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Dus ook bij de samenstelling van de Raad van Toezicht stuurt het RPhO op diversiteit in leeftijd, religie, gender, seksuele geaardheid, cultuur, achtergrond en ervaring. Het RPhO onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en is daarnaast ondertekenaar van het SER Charter Diversiteit in Bedrijf.

Samenstelling Raad van Toezicht – deskundigheid en ervaring

De samenstelling van de Raad van Toezicht is een combinatie van toezichthouders met ervaring in het bedrijfsleven, de overheid en in culturele en maatschappelijke sectoren. Binnen de Raad van Toezicht worden de volgende expertises geborgd:

 • Ervaring in bedrijfsleven;
 • Politiek-bestuurlijke kennis en ervaring;
 • Visie op en kennis van marketing/sponsoring en communicatiestrategieën;
 • Kennis en ervaring in financiën en nieuwe vormen van financiering;
 • Juridische expertise;
 • Cultureel ondernemerschap;
 • Visie op en kennis van ontwikkelingen in de culturele sector;
 • Kennis omtrent klassieke/symfonische muziek.

Over het profiel

De vrijgekomen vacature betreft een benoeming namens de Ondernemingsraad van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Wij zoeken daarom een ervaren bestuurder met kennis van de WOR en ervaring op het gebied van samenwerken met Ondernemingsraden.

We zoeken een Lid van de Raad van Toezicht die:

 • Beschikt over ervaring als bestuurder en toezichthouder;
 • Beschikt over een relevant landelijk, regionaal politiek en zakelijk netwerk;
 • Binding heeft met Rotterdam;
 • Affiniteit, sensitiviteit en bekendheid heeft met (klassieke) muziek, de orkestwereld en musici;
 • Bereid is contact te onderhouden met medewerkers/musici van het orkest, om zo te weten wat er leeft en speelt;
 • Een betrokken sparringpartner is voor de Ondernemingsraad;
 • Oog heeft voor trends en ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en de culturele sector in het bijzonder, en deze kan vertalen naar de situatie van het RPhO;
 • De organisatie kan begeleiden naar een nieuwe fase en ervaring heeft met transitiemanagement;
 • Een solide inzicht heeft in financiële zaken en ervaring heeft met het managen van begrotingen en financiële projecten. Hij/zij heeft ervaring met subsidie-gedreven organisaties en heeft gevoel bij de kansen om minder afhankelijk te worden van publieke gelden;
 • Ervaren is in de thema’s van Good Governance;
 • Beschikt over de agenda-technische flexibiliteit en benodigde tijd om de functie goed te kunnen vervullen.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Is op een constructieve manier kritisch;
 • Is een creatief en vernieuwend denker;
 • Is verbindend;
 • Is onafhankelijk en gezaghebbend;
 • Is samenwerkingsgericht en collegiaal;
 • Is open en betrokken.

Voorwaarden en procedure

Het tijdsbeslag bedraagt ca 8 dagen per jaar. Een commissie van de Raad van Toezicht zal gesprekken voeren met de potentiële kandidaten. Op voordracht van de Raad van Toezicht vindt de benoeming plaats door B&W van de Gemeente Rotterdam. De benoemingsperiode is voor vier jaar met een mogelijkheid tot een verlenging van vier jaar.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over de vacature kan er contact opgenomen worden met Esther Davidson, bestuurssecretaris, via estherdavidson@rpho.nl. Reacties in de vorm van een motivatiebrief en een curriculum vitae kunnen tot en met zondag 25 juni 2023 verstuurd worden naar estherdavidson@rpho.nl.


Sluit 26 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"