Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Vastgoedexpertise

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 3 mei 2021


Omschrijving Vacature

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een kleinschalige organisatie met een eeuwenoude geschiedenis van wonen en zorgverlening in Amersfoort. Het Gasthuis heeft twee locaties; één locatie in de moderne wijk Vathorst en één locatie ligt in het centrum van Amersfoort. Wij zijn er trots op, dat we meer dan 600 jaar zorg bieden aan ouderen, woonachtig in Amersfoort en omstreken.

 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden ontstaat een vacature en is de Stichting is op zoek naar:

 

Lid Raad van Toezicht (met expertise zorgvastgoed)

                                                                       

De stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een professionele zorgorganisatie met een aanbod van wonen, zorg en welzijn met financiering vanuit de WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. De Stichting hanteert de Governancecode zorg. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

 

Wij vragen naast de specifieke kennis en ervaring:

– affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;

– een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;

– gevoel voor de cultuur-historische positie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in de Amersfoortse gemeenschap;

– relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;

– inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;

– inzicht in de taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, bekend met en handelend conform de Governancecode Zorg

– de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 

Specifieke kennis en ervaring:

Vereisten:

–      Brede kennis van en ervaring met ontwikkeling en beheer van zorgvastgoed

–      Ruime ervaring met besturing van een organisatie, liefst in de langdurige zorg

Gewenst:

–      Een sterk netwerk in het Amersfoortse politiek-maatschappelijke veld

–      Gedegen kennis van de sector VVT

–      Deskundigheid rond medezeggenschap en samenwerken tussen organisaties

 

Wij bieden:

Een interessante Raad van Toezichtfunctie in een stichting die kwaliteit en kleinschaligheid combineert met de missie van het Gasthuis.

 

Informatie:

Voor informatie kunt u ’s avonds na 19.00 uur contact opnemen met Marion Kroezen (Waarnemend voorzitter) tel. 06-54228331 of Hans van der Pouw (Vicevoorzitter) tel. 06-10476582.

 

Voor belangstellenden is een informatiepakket beschikbaar dat digitaal toegezonden kan worden. Dit informatiepakket kunt u opvragen bij het directiesecretariaat (secretariaat@pietersenbloklands.nl).

 

Belangstelling?

Kijk voor meer informatie over de organisatie op website www.pietersenbloklands.nl of bezoek onze facebookpagina.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Heeft u belangstelling en wilt u graag solliciteren dan nodigen wij u van harte uit dit te doen. Door middel van deze >sollicitatiebutton< kunt u uw gegevens, cv en motivatie achterlaten.
U kunt dit doen tot uiterlijk 2 mei 2021.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

———————————–

vacature id: 2686417


Sluit 3 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"