Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Vastgoedexpertise

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 3 mei 2021


Omschrijving Vacature

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een kleinschalige organisatie met een eeuwenoude geschiedenis van wonen en zorgverlening in Amersfoort. Het Gasthuis heeft twee locaties; één locatie in de moderne wijk Vathorst en één locatie ligt in het centrum van Amersfoort. Wij zijn er trots op, dat we meer dan 600 jaar zorg bieden aan ouderen, woonachtig in Amersfoort en omstreken.

 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden ontstaat een vacature en is de Stichting is op zoek naar:

 

Lid Raad van Toezicht (met expertise zorgvastgoed)

                                                                       

De stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een professionele zorgorganisatie met een aanbod van wonen, zorg en welzijn met financiering vanuit de WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. De Stichting hanteert de Governancecode zorg. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

 

Wij vragen naast de specifieke kennis en ervaring:

– affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;

– een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;

– gevoel voor de cultuur-historische positie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in de Amersfoortse gemeenschap;

– relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;

– inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;

– inzicht in de taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, bekend met en handelend conform de Governancecode Zorg

– de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 

Specifieke kennis en ervaring:

Vereisten:

–      Brede kennis van en ervaring met ontwikkeling en beheer van zorgvastgoed

–      Ruime ervaring met besturing van een organisatie, liefst in de langdurige zorg

Gewenst:

–      Een sterk netwerk in het Amersfoortse politiek-maatschappelijke veld

–      Gedegen kennis van de sector VVT

–      Deskundigheid rond medezeggenschap en samenwerken tussen organisaties

 

Wij bieden:

Een interessante Raad van Toezichtfunctie in een stichting die kwaliteit en kleinschaligheid combineert met de missie van het Gasthuis.

 

Informatie:

Voor informatie kunt u ’s avonds na 19.00 uur contact opnemen met Marion Kroezen (Waarnemend voorzitter) tel. 06-54228331 of Hans van der Pouw (Vicevoorzitter) tel. 06-10476582.

 

Voor belangstellenden is een informatiepakket beschikbaar dat digitaal toegezonden kan worden. Dit informatiepakket kunt u opvragen bij het directiesecretariaat (secretariaat@pietersenbloklands.nl).

 

Belangstelling?

Kijk voor meer informatie over de organisatie op website www.pietersenbloklands.nl of bezoek onze facebookpagina.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Heeft u belangstelling en wilt u graag solliciteren dan nodigen wij u van harte uit dit te doen. Door middel van deze >sollicitatiebutton< kunt u uw gegevens, cv en motivatie achterlaten.
U kunt dit doen tot uiterlijk 2 mei 2021.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

———————————–

vacature id: 2686417


Sluit 3 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.

"Naar begin pagina"